Foto: Søren Hytting

128

Færdselssikkerhed for cyklister – ny handlingsplan 2013-2020

CYKELKONFERENCEN 2013 Den 6. maj 2013 blev Færdselssikkerhedskommissionens ny handlingsplan vedtaget og lanceret på et på Hvidovre Hospital. Den ny plan går frem til 2020 og har som mål, at antallet af trafikdræbte skal ned under 120, dvs. en yderligere reduktion med 1/3 i forhold til 2012.

Af Jens Loft Rasmussen

Danmark i førerfeltet

I 2012 var antallet af trafikdræbte nede på 172, og Danmark ligger i nu i det internationale førerfelt sammen med Sverige og Holland med årligt omkring 30 trafikdræbte pr. 1 mio. indbyggere. Det er gået godt med cyklistsikkerheden i Danmark. Indsatsen har båret frugt.

Ved årtusindeskiftet havde vi årligt 60 trafikdræbte - et tal, der i 2006 var halveret til 30. Derefter havde vi et voldsomt tilbagefald til 54 dræbte både i 2007 og 2008, hvor højresvingsulykker udgjorde 1 om måneden. I perioden 2009-12 har vi ligget på omkring 25 trafikdræbte cyklister.

Cyklistforbundet og KL havde gerne set, at der var blevet sat specifikke mål for antallet af trafikdræbte og -skadede cyklister, da det er afgørende for målet om at fremme den lette trafik ikke mindst i byerne. Udviklingen vil dog blive fulgt gennem såkaldte målepunkter for de enkelte fokusområder.

Skadestueregistrering af trafikulykker

Registreringerne af ulykkesdata på landets skadestuer har i en årrække været en mærkesag for Cyklistforbundet, og det er derfor en sejr, at det er lykkedes at få generel opbakning til at sætte skadestueregistrering i system.

Ulykker med cyklister er voldsomt underrepræsenterede i politiets ulykkesstatistik, og skadestuedata skal nu frem i lyset. De fleste cyklistulykker, som behandles på skadestuer og sygehuse er ikke med i politiets statistik.

Kommissionen skriver i den ny plan 2013-2020, at registrering af skadestuetallene bør gøres obligatoriske. Det er helt afgørende, at staten nu følger op med at afsætte ressourcer til et landsdækkende system for skadestueregistrering og stedfæstelse af trafikulykker. I Sverige har skadestueregistreringen tjent sig mangefold hjem i form af tiltag, der har reduceret antallet af ulykker. Menneskeligt og økonomisk er der meget at hente.

Hastighedsbegrænsning

Hastighedsbegrænsning er en anden afgørende faktor for at forbedre trafiksikkerheden for bløde trafikanter. Hvis hastigheden er over 30 km/t øges risikoen for trafikdrab og alvorlige skader betydeligt. Skaderne bliver mindre og blisternes mulighed for at reagere større, når bilernes hastighed er lav.

 I Sverige er der særdeles gode erfaringer med brug af 30 km/t zoner. Göteborg har eksempelvis opstillet 1.800 bump med skiltede 30 km/t zoner, når man kører ind i boligområder og omkring skoler.

Den nye handlingsplan vil gøre det lettere for kommunerne at få politiets godkendelse af hastighedsgrænser på 40 km/t eller 30 km/t især på lokalveje og mindre betydende trafikveje, hvor det er målet at forbedre trafiksikkerheden.

Der er ligeledes en anbefaling af brug af en række hastighedsdæmpende foranstaltninger, som kan være med til at sikre, at bilisterne overholder hastighedsniveauet på strækningen.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.