186

Nationale cykelruter under lup

CYKELKONFERENCEN 2013 I rapporten ”Nationale cykelruter – ændring af ruteforløb” sætter Foreningen Frie Fugle fokus på de forsømte cykelruter og den mangelfulde skiltning. I første del af projektet gennemgås alle 11 nationale cykelruter med konkrete forslag til forbedringer af ruteforløb til de enkelte kommuner.

Af Jens Erik Larsen, foreningen Frie Fugle

Verdens første nationale cykelruter

Vores nationale cykelrutenet blev etableret i 1993 i samarbejde mellem amterne og Vejdirektoratet m.fl. Det var verdens første officielle afmærkede nationale cykelrutenet, og det blev etableret af vejmyndighederne som en trafikal infrastruktur på linje med vejnettet og med ambitioner om en tilsvarende kvalitet m.h.t. vejvisning og vedligeholdelse.

Siden etableringen af de ca. 3500 km cykelruter, har der ikke været fremført de store visioner om videreudvikling og markedsføring af de nationale cykelruter. Dog blev en ny national rute tilføjet af de nordjyske amter, nemlig Limfjordsruten i 2002.  

Nu er det kommunernes ansvar

I forbindelse med amternes nedlæggelse indgik Vejdirektoratet og Kommunernes Landsforening en aftale om, at det nationale cykelrutenet bevares som det er nu, at kommunerne planlægger og vedligeholder ruterne og at evt. ændringer, som kommunerne måtte foretage, skal indberettes til Vejdirektoratet, der ajourfører et kort over ruternes aktuelle. De nationale cykelruter er således nu primært kommunernes ansvar efter KL´s ønske. 

Ændring af ruter og nye ruter

Som det fremgår af vejreglen ”Vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter” og tilhørende bekendtgørelse (BEK nr. 870 af /2012) skal ændringsforslag til nationale cykelruter indsendes til Vejdirektoratet og større ændringsforslag og nye ruter skal vendes i ”Samarbejdsudvalget vedrørende Turistvejvisning”. 

Vejreglen indeholder overordnede kriterier for ændringer og for nye ruter, men for at Samarbejdsudvalget bedre kan behandle sager og vurdere om et ændret forløb fører til en bedre rute for cyklisterne, har udvalget udarbejdet et notat til ”Administration af nationale cykelruter”. 

Kaos på Amager Fælled

Projektets anden del omhandler hovedstadsområdet. De 4 nationale cykelruter N2, N4, N6 og N9 fører frem til København, men det er ikke sikkert, at cyklisterne rammer Rådhuspladsen, hvis de prøver at følge skiltningen. 

Særlig galt er det med N6, der kommer fra Esbjerg og også kaldes Englandsruten. Men de britiske cyklister farer sikkert vildt efter at have svinget ind over Vestamager og prøvet at komme gennem junglen Amager Fælled, hvor skiltningen er helt håbløs. 

Den europæiske cykelrute fra Berlin til København følger samme vej ind mod Rådhuspladsen. Men som opfølgning på vores rapport om nationale cykelruter vil Københavns Kommune nu omlægge N6 til at gå langs Kalvebod og Islands Brygge og få skiltningen opgraderet. 

Cykelturister skal ikke snydes for at besøge København

Ligeledes er det et stort ønske at få N9 (Helsingør – Gedser) lagt ind over Rådhuspladsen. Den går i dag uden om København via Vestvolden. Men cyklister, som følger en national – og i dette tilfælde også international – cykelrute, vil naturligvis ind forbi hovedstadens centrum. 

Københavns Kommune vil tage initiativ til sammen med nabokommunerne at realisere dette. Den udmærkede cykelrute på Vestvolden, som også er en del af Befæstningsruten, tænkes ikke nedlagt, men omskiltet til regional cykelrute.

Langs ”Den danske Riviera” i Nordsjælland

Til gengæld foreslår Københavns Kommunes forvaltning, at N2 (Hanstholm – København) ikke mere rammer hovedstaden. Den går i dag fra Farum langs motorvejen til Rådhuspladsen. På denne strækning vil der i stedet blive skiltet en Cykelsupersti – Farumruten C95, som nu er åbnet. 

I ovennævnte udredningsarbejde foreslås, at N2 omlægges fra Hundested til at følge Nordkysten, hvor R47 i dag går til Helsingør. Derfra kan man så følge N9 til København. Omlægningen kræver dog flere fysiske forbedringer af den regionale rute 47. 

Der har i forbindelse med projektet været holdt møder med de andre kommuner på Sjælland (Furesø, Egedal, Frederikssund og Halsnæs), hvis forvaltninger siger ok for omlægningen. VisitNordsjælland holdt møde med de 3 kommuner, hvor det nye forløb af N2 skal være (Halsnæs, Gribskov og Helsingør) og der arbejdes videre med sagen. 

VisitNordsjælland har et kampagnefremstød, hvor Nordkysten skal sælges som ”Den danske Riviera”. Så måske er en fremtidig ”DonauRadweg” langs den nordsjællandske ”guldkyst” under opsejling. Alt i alt vil de foreslåede ændringer af ruteforløb i Københavnsområdet stramme infrastrukturen for cyklister godt op og fremme cykelturismen og hovedstadsområdet som cyklistvenligt.

Østersøruten

Det 3. fokusområde i projektet var at gøre Østersøruten til national cykelrute 8, så det forløb, der er beskrevet i guidebogen af samme navn, som en rundtur på ca. 800 km, ville kunne fremstå som et forståeligt og fremkommeligt cykelturistprodukt. 

Altså endnu en DonauRadweg og i dette tilfælde med tilbud om cykelferie i 1-2 uger i noget af Danmarks mest velegnede landskab omkring ”Sydhavsøerne”.  

I dag er ruten skiltet med mange forskellige rutenumre og med dårlig kvalitet af skilte. Desuden kan man sige, at det nationale cykelrutenet i sin tid blev planlagt lidt ingeniøragtigt som overordnet trafikstruktur. Den nationale cykelrute 8, Sydhavsruten går således lige vest – øst fra Rudbøl over Sydfyn og slutter brat ved Møns Klint. 

Ved at ændre den til rapportens foreslåede rundtur inklusiv cykeløen Ærø, forener man trafikplanlægningen med turistplanlægningen og får det ideelle cykelturistprodukt som resultat. 

Projektrapporten beskriver nærmere, hvad de enkelte kommuner skal gøre for at nå frem til dette mål, der kan være med til at løfte cykelturismen for alvor i Danmark og indhente de lande, der har overhalet os indenom, siden vi som de første opfandt det nationale cykelrutenet.

Dét kan du gøre

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.