160

Rundt om Ringkøbing Fjord – en naturoplevelse på cykel

CYKELKONFERENCEN 2013 Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder målrettet for at give turister og kommunes borgere mulighed for på nærmeste hold at opleve naturen; landskabet og dyrelivet – en mulighed for at opleve turen rundt om fjorden på cykel.

Af Heidi Vang Grosmann, Ringkøbing Skjern Kommune og Trine Bunton, Rambøll

Potentialet for cyklister langs Ringkøbing Fjord er enormt

Ringkøbing Fjord er Danmarks største strandsø, den største af de vestjyske fjorde og dækker et område på ca. 300 km2. Fjorden er livsgrundlaget for et rigt antal fisk, og den rummer nogle af Danmarks vigtigste fuglelokaliteter.

Ringkøbing Fjord blev udpeget som superhelårsdestination af VisitDenmark i 2007. Ringkøbing-Skjern Kommune har ca. 58.000 indbyggere og med knap 5 mio. turistovernatninger om året er Destination Ringkøbing Fjord den 4. største turistkommune i Danmark.

Et projekt med fysiske anlæg, visuel kommunikation og lokal forankring

Stinettet rundt om fjorden er ikke fuldt udbygget og Ringkøbing-Skjern Kommune søgte derfor Cykelpulje 2012 om tilskud til at gennemføre projektet. Kommunen fik tilskud og er nu godt i gang. Fase 2 og 3 er samtidigt i støbeskeen.

Der er etableret en cykelstiforbindelse fra Bork Havn til Skjernådalens udsigtsplatform og Trækfærgen ved Skjern Å's udmunding i Ringkøbing Fjord og i det kommende år følger 2 cykelbroer over gennemstrømningshullerne i Bagges Dæmning. Projektet har desuden stort fokus på formidling og indeholder bl.a.:

  • Overblik: Stikort for hele kommunen 
  • Synlighed: Skilteplan samt indkøb og opstilling af skilte og informationstavler 
  • Identitet: Skabe helhedsindryk gennem materialevalg og design 
  • Oplevelser: Forsøg med guidede cykelture og lokale events 

Ringkøbing­-Skjern vil være den cyklende turistkommune 

Målene for Rundt om Ringkøbing Fjord - fase 1 er:

  • At øge den rekreative cykling og cykelturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune. 
  • At skabe en enestående mulighed for over Bakkes Dæmning at færdes tæt på Ringkøbing Fjord og opleve landskabet og naturen uden at forstyrre plante- og dyrelivet. 
  • At synliggøre Ringkøbing Skjern Kommunes cykelrutenet 
  • At etablere en skiltet cykelrute rundt om Ringkøbing Fjord

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.