Sund og cykelvenlig skolevej

CYKELKONFERENCE 2013 Kræftens Bekæmpelse har udgivet en cykelmanual ”Sund og cykelvenlig skolevej – manual med idéer til sund og aktiv transport”. Manualen sætter fokus på, hvordan kommuner gennem strukturel forebyggelse kan gøre cykling til den sundeste, sikreste og letteste transport til og fra skole. I manualen gives eksempler og idéer på strukturelle tiltag, der fremmer den aktive transport til og fra skole.

Af Henriette Jensen, Kræftens Bekæmpelse

Indholdet

Tiltagene er valgt ud fra løsninger, som er realistiske og effektive. Der er ikke omtalt de meget dyre anlægsprojekter. Tværtimod er flere af løsningerne ret billige og kan derfor umiddelbart implementeres mange steder. Gode skoleveje er en forudsætning for at flere børn kan færdes på egen hånd til og fra skole.

Målrettet kommunerne

Manualen er målrettet kommunerne således, at det bliver nemmere at skabe sunde og cykelvenlige skoleveje og dermed motivere flere børn og unge til at cykle mere. <7p>

Hensigten er, for det første, at argumentere for at det er vigtigt at arbejde med strukturel forebyggelse, og for det andet, at skabe et overblik over området og samtidig give konkret inspiration til handling.

Best case samling

I Danmark ligger fokus på registrering af antal trafikuheld, når der er tale om sikre skoleveje. Kræftens Bekæmpelse vil gerne være med til at ændre dette fokus, og i stedet se på hvor mange der cykler, når vi laver nye interventioner. Derfor har Kræftens Bekæmpelse startet på at samle de gode eksempler fra landets kommuner. Best case eksemplerne skal danne grundlag for videre inspiration.

Send dit best case eksempel

Ingen eksempler er for store eller små, da hensigten med samlingen af best cases er at give inspiration fra kommune til kommune, fra skole til skole, fra borgere til borgere osv. Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken hver gang, når vi i stedet kan lade os inspirere af hinanden.

Opfordringen er derfor, læs de gode eksempler på www.cancer.dk/cykling under best case, lad dig inspirere og kom så med dit eget gode eksempel via formularen på siden. 

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.