Foto: Mikkel Østergaard

133

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole

CYKELKONFERENCE 2013 Det lykkedes: Cyklisterne er kommet i fokus – og elever, forældre, lærere og naboer er glade for de ændrede fysiske forhold.

Af Peter Sandell, Syddjurs Kommune og Maria Krogh-Mayntzhusen, Rambøll.

Udgangspunktet: En byskole med dårlige trafikvaner

Hornslet Skole er Syddjurs Kommunes største skole med ca. 750 elever. 85 % af eleverne har under1,5 km til skole. Alligevel blev mere end hver tredje elev kørt i bil til skolen i vinterhalvåret, hvilket gav store problemer for trafiksikkerheden og utryghed for de cyklende elever. 

I sommerhalvåret stiger cykelandelen, men 10-15 % af eleverne blev fortsat kørt til skole. Kommune og Rambøll satte derfor i 2011 gang i projekt Tryg i trafikken ved Hornslet Skole.

Kodeordet involvering og lokal forankring

Projektets virkemidler har været lokal synlighed, dialog og gentagende involvering af børn, forældre,lærere, og naboer. Der er gennemført en detaljeret dataindsamling, lokale trafikevents og to trafikforsøg med mere eller mindre restriktive fysiske ændringer af skolevejen.

En lokal arbejdsgruppe, Trafik og Veje samt politiet gik sammen ind i opgaven med åbenhed og ønsket om at ændre den trafikale adfærd, bryde vanens mønster og møde trafikanterne på gaden, hvor de er og når de er der. Skolens intranet, lokalavisen og workshops er brugt i arbejdet med at ændre fokus mod bedre trafikal adfærd.

Ved uddeling af reflekser og cyklelygter til eleverne, temadag om trafik og besøg af trafikambassadører og cykelartister har der været mulighed for at skabe større opmærksomhed om trafiksikkerhed.

Resultatet: Ændret adfærd og opbakning fra hele lokalområdet

De sidste anlægsarbejder blev afsluttet i november 2012. Efterfølgende tællinger viser, at antallet af cyklister siden er steget, og det forventes at antallet af cykler vil stige yderligere i og efter den kommende forårs- og sommersæson.

Samtidig er trafikmængden på Ballesvej blevet halveret, og der er registreret en stigning i andelen af elever, der cykler med hjelm.

I overensstemmelse med brugernes ønsker er Hornslet Skoles nærområde ombygget med: 

  • Ensretning af veje 
  • Tidsbegrænset vejlukning 
  • Dobbeltrettet cykelsti 
  • Cykelbaner og cykelsti 
  • Cykelshunt 
  • Kiss & go 
  • 500 nye cykelparkeringspladser

Med involvering og synlighed er trafikkultur på skolen ændret. 

Projektet er støttet af Cykelpuljen 2011.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.