Foto: Mads Claus Rasmussen

83

Vi cykler – det er vi fælles om

CYKELKONFERENCE 2013 For at få børn og unge til at cykle skal der foretages en flerstrenget indsats, hvor der arbejdes på flere
niveauer. I Svendborg Kommune samarbejder den tværfaglige cykelgruppe med dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser og politiet for at fremme cykling i kommunen.

Af Elise Hansen og Louise Elisabeth Madsen, Svendborg Kommune

Ikke ens men ét

I Svendborg Kommune er vi fælles om at få kommunens borgere til at cykle. Dette tydeliggøres ved, at der er sammensat en tværfaglig arbejdsgruppe på tværs af fire forvaltninger i kommune, Miljø og Teknik, Børn og Unge, Byg, Kultur og Plan samt Social og Sundhed. Den tværfaglige tilgang muliggør en helhedsorienteret tilgang, hvor anlægsarbejde og kampagner spiller sammen – de er ikke ens men ét!

Et fælles anliggende

Trafiksikkerhed og cykelfremme opleves derfor som et fælles anliggende i Svendborg Kommune. Ud over vores tværfaglige arbejdsgruppe er der også etableret samarbejde med dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser og politiet for at fremme cykling i kommunen. Samarbejdspartnerne giver hver især deres bidrag til, at vi lykkes bl.a. med skolevejsanalyser, kampagner, skoletrafikplaner og meget mere.

Helhedsorienteret metode

For at understøtte det i forvejen gode arbejde er der udarbejdet en helhedsorienteret metode, der skal fremme cykling for børn og unge (0 – 20 år). Metoden skal skabe struktur i arbejdet og sikre, at vi kommer hele vejen rundt – både mht. at involvere samarbejdspartnere, koordinere med anlægsarbejdet og arbejde på flere niveauer. Metoden har vi også brugt i forbindelse med vores ansøgning til Cykelpuljen i år.

Flerstrenget indsats på flere niveauer

For at få børn og unge til at cykle skal der foretages en flerstrenget indsats, hvor der arbejdes på flere niveauer. Den helhedsorienterede metode sikrer dette ved at være udviklet ud fra effektfulde sundhedsteorier om adfærdsændring.

De tre niveauer er:

  • Individniveau (påvirkning af børn og unges viden/holdninger, subjektive normer, selvtillid osv.)
  • Organisationsniveau (struktur, strategi og organisering)
  • Samfundsniveau (omgivelser/miljø, lokal og national politik)

Fremtidsplaner

Metoden skal over en 4-årig periode gennemarbejde alle skoledistrikter, således at anlægsarbejde, kampagner, skolevejsanalyser og skoletrafikplaner understøtter hinanden og dermed styrker cykelfremme ud fra individuelle behov i de enkelte distrikter.

Det forventes, at den målrettede og helhedsorienterede indsats vil få flere børn og unge i Svendborg Kommune til at cykle, fordi de oplever, det både er sjovt, nemt, trygt og sikkert.

Ideer til artikler, videnblade eller andet modtages med glæde

Ligger du inde med viden eller erfaring, som andre professionelle, der arbejder med fremme af cykeltrafik kunne have gavn af? Eller har du ideer til andre artikler og videnblade, som du gerne vil læse på Cykelviden.dk? Så kontakt Trine Stig Mikkelsen eller Anette Jerup Jørgensen. Vi ser frem til at høre fra dig.