Høringssvar vedrørende projektforslag til stier i Favrholm:

Salpetermosestien og Pøleåstien

Klik på dette link

Ønskeliste til Hillerød Kommune

Ønskeliste til HiIlerød Kommune 3. marts 2020 - Link til ønskelisten

Klimastrategi for Hillerød Kommune

Cyklistforbundet Hillerøds høringssvar til denne ny klimastrategi: Klik på dette link

Møde med Hillerød Kommune Trafik, Vej og Park 2. oktober 2020

Se omtale i "Referater og vedtægter"