Cykling i skoven

Kalender: Det sker lokalt

Cykelture, gør det selv-værksteder og medlemsmøder. I kalenderen for Cyklistforbundets afdelinger kan du se, hvad der sker rundt om i landet.

Hvad sker i dit lokalområde: Få oversigten over aktiviteter i dit lokalområde på afdelingernes egne sider.

Store Cykeldag: 2. søndag i juni inviterer flere af Cyklistforbundets afdelinger Danmark på cykeltur. Læs om Store Cykeldag

Torsdags cykeltur

Herning
Start: 27-02-2020 10:00
Slut: 27-02-2020 12:30

Syd-øst for Herning er der meget at studere og nyde.
Husk varm drik og kage.

Sted:
Herning bibliotek, Østergade 8.

Pris:
Gratis

Generalforsamling -

Rødovre
Start: 27-02-2020 19:00
Slut: 27-02-2020 21:00

Generalforsamling.
Torsdag den 27. februar 2020, kl. 19.00

Sted:
Tinderhøj Skole, Fortvej 71, Rødovre.

Pris:
0

GF Sønderborg

Sønderborg
Start: 27-02-2020 19:30
Slut: 27-02-2020 22:00

Til mødet har vi inviteret udvalgsformand Aase Nyegaard fra udvalget for teknik og miljø, der vil fortælle om kommunens indsatser på cyklistområdet og visionerne for de kommende år. Og der vil blive mulighed til at komme med forslag til Aase Nyegaard og stille spørgsmål til kommunens politik på området.
Dagsorden til mødet er følgende:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Møde med Aase Nyegaard
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag(sendes til bestyrelse senest 8 dage før GF.)
6. Valg af bestyrelse (2 er på valg)
7. Valg af suppleant/er
8. Valg af formand
(Ikke i år, Claus Rasmussen er valgt for en 2 årige periode)
9. Valg af delegerede til landsmødet
10. Valg af revisor og revisorsuppleant (en revisor er valgt)
11. Fremtidig virksomhed
12. Evt.

Det skal oplyses, at bestyrelsen p.t. består af Claus Rasmussen, Mette Langgaard, John Hønborg(på valg) og Jørn Nielsen(på valg).
Tilmelding til mødet skal ske til formand Claus Rasmussen, mail: clausgerner@mail.dk , tlf. 51255266 med tydelig angivelse af deltagers navn, mailadresse og tlf.nr., senest den 20. februar 2020.

Sted:
Sønderborg Bibliotek, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg, lokale M3.3.

Pris:
Gratis

Generalforsamling

Favrskov
Start: 02-03-2020 19:30
Slut: 02-03-2020 22:00

Generalforsamlingen har følgende dagsorden.
Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag og fremtidig virksomhed.
Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter. På valg er Ebbe, Hanne og Birthe samt revisor Ove Villadsen.
Valg af delegeret og suppleant til landsmøde.
Eventuelt

Sted:
Melhøjstuen
Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, Skovvej 18, 8382 Hinnerup.

Generalforsamling

Esbjerg
Start: 03-03-2020 19:00
Slut: 03-03-2020 21:00

Dagsorden i flg vedtægterne.

Sted:
Hovedbiblioteket i Nørregade.

Pris:
Gratis

Generalforsamling 2020

Odense
Start: 03-03-2020 19:00
Slut: 03-03-2020 21:00

Generalforsamling i Odense Afdelingen

I forbindelse med generalforsamlingen fortæller skoleleder Jan Beck-Larsen på Ejerslykkeskolen vil fortælle om deres utrættelige arbejde med at gøre cykling til en naturlig del af skolen.

Sted:
Kulturmaskinen, Farvergården 7, 500 Odense C, lokale "Andersen"

Generalforsamling 2020

Randers
Start: 03-03-2020 19:00
Slut: 03-03-2020 21:30

Indkaldelse til generalforsamling i Cyklistforbundets Randers afdeling
tirsdag den 3. marts 2019 kl. 19.00
Naturskolen, Randers Naturcenter Gudenåvej 20, 8920 Randers

Alle er velkomne, og du kan på selve aftenen blive medlem af Cyklistforbundet til en særlig favorabel intro pris på 175 kr. for første år.

Generalforsamlingen afvikles efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning ved fmd. Jens Peter Hansen
3. Regnskab ved kasserer Flemming Nielsen
4. Indkomne forslag
5. Valg af
a) Bestyrelse - på valg er Jørgen Vork Andersen og Flemming Nielsen, der begge er villige til genvalg. Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, om antal bestyrelsesmedlemmer øges, hvorfor der er god mulighed for at komme med i bestyrelsesarbejdet.
b) Suppleant
c) Revisor og revisorsuppleant.
d) delegerede til Cyklistforbundets landsmøde 31/10 – 1/11 2020.
6. Fremtidig virksomhed
7. Eventuelt

Verden set fra en cykel saddel
Efter generalforsamlingen vil Jens Peter Hansen holde et indlæg med eksempler på cykling og cykeloplevelser I blandt andet Tyrkiet, Ukraine, Island, Spanien, Brasilien, USA og Australien.

På bestyrelsens vegne
Jens Peter Hansen
Formand

Sted:
Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers

Cykelrep.kursus

Esbjerg
Start: 04-03-2020 19:00
Slut: 01-04-2020 21:30

Kurset afholdes over flg. 5 onsdage: 4. -11. -18. - 25. marts og 1. april

Tilmelding til Poul Majland, tlf 20 16 82 05, eller mail til majland@youmail.dk senest mandag, den 2. marts, 2020
Kurset gennemføres ved fire deltagere - deltagerne skal selv medbringe pudseklude, reservedele og lignende.
Medlemmer har fortrinsret. Betaling finder sted første kursusaften.

Sted:
Bakkeskolen, Afdeling Cosmos, Skolebakken 166, i sløjdlokalet

Pris:
Kr 200,- for medlemmer og kr 400,- for ikke-medlemmer for alle 5 dage

Generalforsamling 2020

Hillerød
Start: 04-03-2020 19:30
Slut: 04-03-2020 22:00

Sted:
Caféen i Frivilligcentret, Fredensgade 12C

Pris:
Gratis

Første forårscykeltur

Viborg
Start: 07-03-2020 13:00
Slut: 07-03-2020 15:00

Erik Hansen er turleder - Tlf.: 61 12 29 19
Distance: ca. 20 km

Sted:
Banegårdspladsen, Viborg

Pris:
Gratis

Generalforsamling 2020

Gladsaxe
Start: 09-03-2020 19:30
Slut: 09-03-2020 21:30

Alle medlemmer er velkomne til generalforsamlingen.
Vi fortæller om det seneste års arbejde, hvor vi blandt andet har drøftet prioriteringer og muligheder med Gladsaxe Kommune og gennemgået letbanens forløb igennem kommunen for at tjekke, at der er tænkt på cyklisterne (spoiler: vi var ikke imponerede)

Sted:
Grønt Idécenter
Hovedbiblioteket, stuen
Søborg Hovedgade 220
2860 Søborg

Pris:
Gratis

Generalforsamling

Lyngby-Taarbæk/Rudersdal
Start: 10-03-2020 19:00
Slut: 10-03-2020 21:00

Dagsorden jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse. Der skal vælges mindst 3 medlemmer. Den nuværende besty-relse består af Niels Wellendorf (formand og kasserer), Karl Gammelmark og Einar Feldager Hansen, der alle genopstiller.
6. Valg af suppleant. For tiden ingen.
7. Valg af formand. Nuværende formand er Niels Wellendorf, der genopstiller.
8. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde. Der skal vælges 2.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Nuværende er Gregers Mogensen, ingen sup-pleant.
10. Fremtidig virksomhed.
11. Eventuelt.

Forslag til punkt 4 skal være formanden i hænde senest den 2. marts.

Vi kan godt bruge lidt flere kræfter i bestyrelsen fra begge vores kommuner. Så overvej at stille op under punkt 5 og 6.

Sted:
”Det lange møderum” i Frivillighuset på Rustenborgvej 2A, Lyngby

Pris:
Gratis

Generalforsamling i Gentofte Afdeling

Gentofte
Start: 10-03-2020 19:30
Slut: 10-03-2020 21:00

Generalforsamling ifølge vedtægter og diskussion af hvad vi skal lave.

Sted:
Frivilligcenter Gentofte, Byens Hus, Hellerupvej 24, 1.sal (Lille Claus)

Forårets første cykeltur

Herning
Start: 12-03-2020 10:00
Slut: 12-03-2020 12:00

Vi cykler mod nord-øst og håber at finde marts violer og høre lærken.
15 - 20 km. Rolig tempo.

Sted:
Herning Bibliotek, Østergade 8.

Pris:
Gratis

Generalforsamling i Herning afdeling

Herning
Start: 12-03-2020 19:00
Slut: 12-03-2020 21:30

Dagsorden ifølge vedtægter.
Afdelingen er vært ved en kop kaffe og småkage.
2 -3 uger før generalforsamlingen udsendes en reminder.

Sted:
Huset no 7 Lok. 2.01
Nørregade 7, 7400 Herning

Pris:
Gratis

Generalforsamling 2020

Ballerup-Måløv-Skovlunde
Start: 16-03-2020 19:30
Slut: 16-03-2020 22:00

Bestyrelsen afholder den årlige generalforsamling.
Agenda ifølge vedtægterne.
Alle er velkomne.

Sted:
Værkstedet.
Adresse: Skovlunde Skole, Torvevej 19, 2740 Skovlunde.

Pris:
gratis

Generalforsamling

Roskilde
Start: 16-03-2020 19:30
Slut: 16-03-2020 21:30

Ordinær generalforsamling, Roskildeafd. afholdes efter vedtægterne.

Sted:
Byens Hus på Stændertorvet, Roskilde. Lokale Forsamlingen.

Debatmøde og generalforsamling

Frederiksberg
Start: 17-03-2020 19:00
Slut: 17-03-2020 21:00

Sted:
Den Gule Villa, Dirch Passers Allé, 2000 Frederiksberg

Generalforsamling

Holbæk
Start: 18-03-2020 19:00
Slut: 18-03-2020 21:00

Sted:
Den lille mødesal på Holbæk Bibliotek

Pris:
Gratis

Generalforsamling

Holstebro
Start: 18-03-2020 19:00
Slut: 18-03-2020 21:00

Generalforsamling
Henrik Fastergaard siger ok til at vise billeder og fortælle om at cykle i Hviderusland til vores Generalforsamling onsdag d. 18. marts 2020

På Aktivitetscentret kl. 19 - 21

Han er på efter Generalforsamlingen.

Af hensyn til køkkenets kaffe/the og kage er der tilmelding. (Sms 28917907)

Vh Birgitte / Cyklistforbundet / Holstebro

§ 5 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er den øverste myndighed for Cyklistforbundet i Holstebro.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Indkomne forslag kan ses på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kasserens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag, der skal være indgået bestyrelsesformanden senest 3 uger før generalforsamlingen.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
6. Valg af delegerede til Landsmødet
7. Eventuelt
Der skrives referat fra generalforsamlingens beslutninger

Notater indkommen 5. februar
Jørgen modtager genvalg(minus formandspost)
Birgitte (formanden) modtager ikke genvalg. m.v.h. Birgitte

Sted:
På Aktivitetscentret 18. marts kl. 19 - 21

Åbent møde med efterfølgende generalforsamling

Hørsholm og Fredensborg
Start: 18-03-2020 19:30
Slut: 18-03-2020 22:00

Åbent møde med efterfølgende generalforsamling.

Michael Svane, branchedirektør i Dansk Industri indleder aftenens åbne møde med et indlæg.
Michael har samarbejdet med Cyklistforbundet om cyklisters sikkerhed i forbindelse med lastbiler.

Sted:
Egedal Byens Hus, Egedalsvej 2, 2980 Kokkedal

Pris:
Gratis

Marts - Ud i det blå-tur

Brøndby og Hvidovre
Start: 19-03-2020 10:00
Slut: 19-03-2020 12:30

Her er muligheden for at se, eller til at gense, steder af interesse i lokalområdet - og også steder, som ligger lidt længere væk. Ruten planlægges af deltagerne i fællesskab, når vi mødes. Vi starter fra Friheden Station. Turen varer ca. 2½ timer, og vi kører i roligt tempo.
Turen er gratis og tilmelding er ikke nødvendig. Men husk noget at drikke på turen.
For flere oplysninger om ture "Ud i det Blå" kontakt: Lisbeth Pedersen
Telefon: 2835 7692 - E-mail: lisbethanette@post.cybercity.dk

Sted:
Start fra Friheden Station

Pris:
gratis

Gundsømagle sø og fuglereservat

Ballerup-Måløv-Skovlunde
Start: 22-03-2020 10:00
Slut: 22-03-2020 16:00

En gåtur langs med søen på ca. 1 km ad en gangbro, til et fugletårn med udsigt ud over søen.

Turleder: Frode Sylvest Pedersen, 29 36 77 83, fspedersen@webspeed.dk

Arrangør: Ballerup-Måløv-Skovlunde Afd., Peter Bendix, 22 96 67 35 / 44 65 76 95, anniogpeter@webspeed.dk

Turlængde: Ca. 30 km.

Hastighed: Max. 15 km/t.

Medbring: Mad og drikke.

Sted:
Ballerup Station ved biblioteket.
Bemærk: Pga. banegårdspladsens ombygning, kan der være ændrede tilkørselsforhold. Kontakt evt. turleder.

Pris:
Gratis

Generalforsamling i Haderslev afdeling

Haderslev
Start: 26-03-2020 19:30
Slut: 26-03-2020 21:30

Generalforsamling i henhold til vedtægterne.
Efter Generalforsamlingen:
Cykelferieideer
Vi lægger op til at udveksle ideer til korte og længere cykelture i Danmark og i udlandet.
En tur i Sønderjylland? En tur langs Kielerkanalen eller langs Mosel eller?
Lad os høre om jeres erfaringer og turforslag.
Vores egen turkalender 2020
På generalforeningsaftenen får I som de første turkalenderen for 2020. Vi har en stak frisktrykte turfoldere med til jer – og I kan få foldere med til venner og bekendte. En fin mulighed for at komme rundt i kendte og ukendte dele af Haderslev Kommune – i godt selskab!
Og så serverer vi forresten i aftenens løb en kop kaffe/te og lidt sødt

Sted:
Lokale 11-12, Bispen, Bispebroen 3, Haderslev

Pris:
0

Anden forårscykeltur

Viborg
Start: 04-04-2020 12:00
Slut: 04-04-2020 15:00

Inger Larsen Ørbæk er turleder - Tlf.: 21 47 17 20

Sted:
Banegårdspladsen, Viborg

Pris:
Gratis

Generalforsamling 2020

Frederikssund
Start: 15-04-2020 19:00
Slut: 15-04-2020 21:00

Vejingeniør Sofie Caspersen mfl. fortæller om kommunens planer for nye cykelstier og reparation af de gamle. Kom og giv din mening til kende.
Cyklistforbundet giver kaffe, te og kage.
Derefter er der valg til bestyrelsen, hvor alle medlemmer har stemmeret.
Hvis du selv har lyst til at deltage i arbejdet med at forbedre forholdene for cyklister, er der gode muligheder for at blive valgt. Men det er selvfølgelig helt frivilligt.

Sted:
Langes Magasin, Østergade 3B, 3600 Frederikssund

Pris:
Gratis adgang for alle.

CYKELTUR april

Tårnby
Start: 22-04-2020 18:30
Slut: 22-04-2020 21:00

KONGELUNDSFORTET
Turleder: Per 42 71 62 17
Turlængde: Ca. 20 km
Medbring: Drikkevarer og lygter

Sted:
Turen starter fra Tårnby Rådhus

Pris:
Gratis

Cykelture 2020 fra Roskilde

Roskilde
Start: 26-04-2020 10:00
Slut: 06-12-2020 13:00

Guidede cykelture 2020 fra Roskilde køres med få undtagelser om søndagen. Dato, turmål og længde samt navnet på turlederen fremgår af de enkelte turbeskriveler under menupunktet Cykelture.

Sted:
Stændertorvet, Roskilde ved Turistbureauet

Pris:
Gratis, dog evt. togbillet eller entré.

CYKELTUR maj

Tårnby
Start: 17-05-2020 9:00
Slut: 17-05-2020 16:00

Amager Rundt
Vi cykler langs vandet. Fortrinsvis ad de grønne stier
Turleder: Lars 22 87 18 69
Turlængde: Ca. 50 km.
Medbring: Mad og drikkevarer

Sted:
Turen starte fra Tårnby Rådhus

Pris:
Gratis

CYKELTUR juni

Tårnby
Start: 03-06-2020 18:30
Slut: 03-06-2020 21:00

Havneringen
Turleder: Erik 21 28 14 13
Turlængde:Ca. 25 km.
Medbring: Drikkevarer

Sted:
Turen starter fra Tårnby Rådhus

Pris:
Gratis

Cykeltur Store Cykeldag 2020 til Høsterkøb og Femsølyng

Hørsholm og Fredensborg
Start: 14-06-2020 10:00
Slut: 14-06-2020 14:30

Turbeskrivelse:
Ad ”Kystbanestien” til Rungsted Hegn og Folehaven, ad Gammelmosevej til Høsterkøb Kirke. I Femsølyng gøres ’pitstop’.
Videre gennem Høsterkøb, ad cykelsti til Ravnsnæsvej og langs Usserød Å tilbage til Kokkedal Station.
Turen er gratis. Tilmelding ikke nødvendig. Husk madpakke og drikkelse. Påklædning efter vejret. Turleder: Gert Lusty 2980 2136 Turen er på ca. 25 km.

Sted:
Vi mødes på Kokkedal Station (vestsiden) kl 10.00.

Pris:
Gratis

Historisk cykeltur fra Nivå Camping til Fredensborg Museum

Hørsholm og Fredensborg
Start: 21-06-2020 10:00
Slut: 21-06-2020 13:00

I samarbejde med Karlebo Lokalhistoriske Forening gennemføres den årlige historiske cykeltur.
Ruten går fra Nivå Camping gennem det smukt bevoksede søområde, der tidligere blev anvendt som lergrave af de omkringliggende teglværker. Forbi Nivå Teglværks Ringovn og Nivågård. Derfra videre ad den nordlige sti langs Nive Å, forbi Nivå Kirke ad Møllevej til Vejenbrød for at slutte i Avderød på museet. Historikeren, cand.mag. Niels Storgaard Simonsen, vil være guide under turen og bl.a. fortælle om den engang så betydningsfulde teglværksindustri i området. Og om godsejer Johannes Hages stor betydning for hele Nivå området.
Turen slutter på Fredensborg Museum, Avderødvej 19, 2980 Kokkedal, hvor deltagerne er velkomne til at indtage deres medbragte mad i den smukke museumshave.
Mødested: Indkørslen til Nivå Camping, Sølyst Allé, 2990 Nivå. Deltagelsen er gratis og alle er velkomne.

Sted:
Mødested: Indkørslen til Nivå Camping i Nivå

Pris:
Gratis

CYKELTUR august

Tårnby
Start: 16-08-2020 9:00
Slut: 16-08-2020 17:00

Flyvestation Værløse
Vi kører op og kikker på hvad der er sket, siden flyvepladsen lukkede.
Turleder: Per 42 71 62 17
Turlængde: Ca. 70 km.
Medbring: Mad og drikkevarer

Sted:
Turens starter ved Tårnby Rådhus

Pris:
Gratis

Cykeltur til Bøllemosen i Jægersborg Hegn

Hørsholm og Fredensborg
Start: 22-08-2020 10:00
Slut: 22-08-2020 15:00

Vi kører fra Kokkedal Station ad kystbanestien til Frederik d. 7’s Grotte i Skodsborg. Derfra ad Kongestien ind i Jægersborg Hegn, hvor frokosten indtages inden besøget i Bøllemosen. Hjem ad Grisestien. Turens længde er 20-25 km. Gert Lusty er turleder.

Husk: Madpakke og drikkevarer
Inden tilmelding. Gratis.

Sted:
Mødested: Kokkedal Station ved stationsbygningen

Pris:
Gratis

CYKELTUR september

Tårnby
Start: 09-09-2020 18:30
Slut: 09-09-2020 21:00

Valbyparken
Turleder: Jens Jørgen 60 61 49 00
Turlængde: Ca. 20 km
Medbring: Drikkevarer

Sted:
Turen starter ved Tårnby Rådhus

Pris:
Gratis

Generalforsamling

Viborg
Start: 22-09-2020 18:30
Slut: 22-09-2020 22:00

Yderligere information ses på hjemmesiden to uger før generalforsamlingen

Sted:
Søndermølle

Pris:
Gratis