Hjælp til afdelingerne

Her finder I viden, inspiration og materialer til download til det lokale arbejde for at skabe bedre forhold for cyklister og få flere til at cykle i jeres område.

Der er i Cyklistforbundets afdelinger landet over mange medlemmer, der lokalt laver frivilligt arbejde for cykelsagen. På denne side har vi samlet forskellig hjælp og støtte til det lokale arbejde:

Tip og fif til det lokale arbejde | Videnspapir: Derfor er cykelsagen vigtig | Det lokale pressearbejde | Nyhedsbreve | Lokale afdelingssider | Redaktørnetværket | Lokale cykelture | Hvervning af nye medlemmer | Afdelingens økonomi | Håndtering af persondata | Formelle krav til en afdeling / generalforsamlinger og Covid 19

Videnspapir: Derfor er cykelsagen vigtig

Danmark har brug for flere cyklister, og cyklister har brug for bedre forhold. Som medlem af Cyklistforbundet har du sikkert hørt det udsagn. Men hvorfor er cykelsagen værd at kæmpe for? Få de vigtigste grunde til at bakke op om cykelsagen.

Gå til videnspapiret 'Derfor er cykelsagen vigtig'

Tip og fif til det lokale arbejde for cykelsagen

Afdelingerne og de lokale repræsentanter prioriterer selv fokus for indsats og aktivitetsniveau. Her er tip og fif til det lokale arbejde:

 • Søg kontakter i kommunens tekniske forvaltning, kommunalbestyrelse og de politiske udvalg og få jer et netværk. Det er vigtigt, at Cyklistforbundet og dens repræsentanter bliver kendt i kommunen.

 • Skaf jer kommunens lokalplaner. Nogle kommuner lægger dem ud på deres hjemmesider eller man kan lave en aftale med kommunen om, at den sender lokalplansforslaget til afdelingen.

 • Få kendskab til kommunens budgetter på trafikområdet og specielt til cyklistformål og kommentér dem.

 • Kom med konkrete forslag til forbedringer og præsentér kommunens teknikere og politikere for dem. Supplér gerne med et læserbrev til den lokale presse.

 • Etablér eventuel en 'klagecentral' eventuelt via en email på jeres afdelingsside, hvor medlemmerne kan komme med forbedringsforslag, som I bringer videre til jeres samarbejdspartner i kommunen.

 • Mød op og deltag i debatten på offentlige møder, hvor jeres netværk også kommer.

 • Agenda 21: Alle kommuner skal beskrive en Lokal Agenda 21-strategi. Trafik er ofte en del af denne strategi. Det er derfor vigtigt, at I som afdeling har en kontakt til en eventuel Agenda 21-gruppe eller andre lokale miljøorganisationer, der ofte har trafikkens miljø- og klimaproblemer som interesseområde.

 • Samarbejd med andre organisationer, der har sammenfald med Cyklistforbundets interesser.

 • Tænk i, hvordan I kan bakke op om Cyklistforbundets landsdækkende kampagner som Vi kan Cykle!, Alle Børn Cykler, Vi Cykler Til Arbejde og cykelrelaterede kampagner fra Rådet for Sikker Trafik

 • Find mere inspiration til det frivillige arbejde i Cyklistforbundets frivillighåndbog.

Pressearbejdet

Presse-omtale er vigtigt for en organisation som Cyklistforbundet. Det skaber opmærksomhed og synlighed, og det har vi brug for i arbejdet med at gøre nemmere og mere sikkert at være cyklist.

 • Skriv læserbreve til de lokale medier og bland jer i debatten, når det er relevant for cyklisternes sag - for eksempel med jeres holdning og kommentarer til lokalplaner, trafikpolitik, skoleveje, lokale problemer etc.

 • Send en pressemeddelelse eller kontakt de lokale / regionale medier på anden vis, hvis I har arrangementer og begivenheder, som I inviterer til

 • Fortæl også om initiativer, som I sætter i gang

 • Tænk i at skabe et netværk til de lokale medier, specielt til kontakter, som vil formidle sager om cyklisme o.l.

 • Se også Pressemanualen: Sådan skriver du en pressemeddelelse og kontakter en journalist

Lokale nyhedsbreve

 • Nogle afdelinger afdelinger sender lokale nyhedsbreve ud via særlige nyhedsbrevsprogrammer som fx Mailchimp.

  Men det er også muligt at sende gode nyhedsbreve ud via et helt almindeligt mailprogram. Vi har samlet inspiration, anbefalinger og grafiske elementer til download om form, indhold og det praktiske omkring udsendelse af lokale nyhedsbreve via almindeligt mailprogram.

  De grafiske elementer og øvrige anbefalinger kan selvfølgelig også bruges, hvis I benytter jer af et egentlig nyhedsbrevsprogram.

  Gå til guiden

Hjemmesiden

Alle afdelinger har deres egen side på Cyklistforbundet.dk. Her kan I fortælle om jer selv og jeres politiske arbejde, orientere om arrangementer mv.

Cyklistforbundets hjemmeside er bygget i Umbraco - hent manual til at arbejde med afdelingens side (pdf)

Fire anbefalinger til den gode afdelingside:

 • Skriv kort med mange og tydelige afsnit - så bliver siden lettere skimme for brugerne

 • Hold siden i et enkelt og overskueligt layout - undgå fx blinkende lygter og figurer, der kravler rundt på siden. Det gør siden mere tilgængelig og overskuelig for brugerne

 • Undgå billeder i meget høj opløsning - det giver 'tunge' sider, som kan tage lang til at hente for brugerne

 • Brug som udgangspunkt billeder i ’bredformat’.

Redaktørnetværket

Der er pr. maj 2020 oprettet en Facebook-gruppe for webredaktører / nyhedsbrevsredaktører i Cyklistforbundets afdelinger. Her kan der udveksles viden og erfaringer om hjemmeside, udsendelse af nyhedsbreve og andet digitalt.

Kontakt sekretariatet, hvis du ønsker at blive medlem af gruppen.

Cykelture

Mange afdelinger har cykelture på programmet, og det giver ofte et godt socialt liv i en afdeling. Hvor mange og hvor tit er et spørgsmål om interesse og turledere. Nogle afdelinger har en fast ugentlig dag, hvor man cykler korte eller lange ture, mens andre har et par søndagsture om foråret og efteråret. Kontakt din lokale afdeling, hvis du har lyst til at arrangere cykelture.

Se invitation til cykelture i afdelingernes kalender

Hvervning af nye medlemmer

 • Hvis I til lokale begivenheder ønsker at hverve nye medlemmer, kan I rekvirere Cyklistforbundets hvervefolder. Folderen beskriver Cyklistforbundet som forening, medlemsfordelene og de forskellige muligheder for at blive medlem.

  Kontakt sekretariat for at rekvirere hvervefolderen og høre mere om muligheder for ved særlige anledninger at tilbyde introduktionsmedlemskaber.

Cyklistforbundets logo

Cyklistforbundets afdelinger er en del af Cyklistforbundet, og det er et vigtigt signal at sende. Sørg derfor for at bruge vores nuværende logo, hvis I for eksempel udgiver lokale turprogrammer eller producerer små webfilm til Facebook.

Du kan downloade vores logo på logo-siden.

Økonomi

Der er flere muligheder for at rejse penge til det lokale frivillige arbejde og lokale aktiviteter, som medlemmer tager initiativ til:

 • Der kan i mange kommuner søges om kommunalt tilskud til lokalt frivilligt arbejde

 • Afdelingsbestyrelser kan søge om midler via Cyklistforbundets lokale aktivitetspulje: Hent ansøgning (excel ark) | Hent vejledning til ansøgning (pdf). Det er budgetudvalget under hovedbestyrelsen, der behandler ansøgningerne

 • Frivilligt arbejde udført af medlemmer i forbundet er som hovedregel ulønnet. Der er dog situationer, hvor det er muligt at få refusion for sine udgifter: Se regler for aflønning og refusion og hent refusionsskema

Kontakt sekretariatet for yderligere spørgsmål vedrørende økonomien i afdelingen.

Håndtering af personlige data i afdelingerne

Hvor længe må man opbevare lokale medlemslister med mail og telefonnumre? Hvornår skal man bruge BCC-feltet, når man sender mail til medlemmer? Med de skærpede GDPR-regler (EU's regler om beskyttelse af personlige data/persondataforordning) er der kommet nye krav til, hvordan vi må håndtere personlige data.

Se guide til håndtering af personlige data i afdelingerne

De formelle krav til en afdeling

Der er enkelte forhold, som alle afdelinger ifølge Cyklistforbundets vedtægter er forpligtet til at leve op til.

 • Bestyrelsen: En afdeling i Cyklistforbundet skal oprettes via en stiftende generalforsamling. Her skal der vedtages et sæt vedtægter og vælges en bestyrelse. Det skal fremgå af vedtægterne hvor mange, der skal sidde i bestyrelsen, og hvordan den konstituerer sig. Hvor mange og hvilke udvalg en afdeling skal have, afhænger af afdelingens aktivitets- og ambitionsniveau. Eksempler på udvalg kunne være: Trafikudvalg, turudvalg, pr-udvalg og hjemmeside-udvalg

 • Årlig generalforsamling: Cyklistforbundets afdelinger skal afholde generalforsamling en gang om året. Regler for hvornår og hvilke punkter, der skal behandles, fremgår af vedtægterne i den lokale afdeling. Husk at holde pressen orienteret om, at I holder generalforsamling, og send gerne et referat eller lignende til dem

 • Covid-19: Håndtering af lokalafdelingens generalforsamling i en COVID-19 tid: Læs her i PDF-format

Læs også

Frivillighåndbogen

Bliv aktiv i cykelsagen. Gør en forskel i din kommune. Med vores håndbog kommer du godt i gang.

Afdelinger og repræsentanter

Vi er tilstede over det meste af Danmark. Find vores lokale afdelinger og repræsentanter.

Opret en afdeling

Hvis der ikke er en lokal afdeling i dit område, kan du oprette en eller blive lokal repræsentant.

Det vil vi

Det arbejder vi for

Vi arbejder for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen og for at skabe en sund og bæredygtig verden med cyklen som løftestang.

Læs Cyklistforbundets manifest

Det vil vi

Cyklistforbundet mener

Se, hvad vi mener om cykelhjelm, elcykler, cykelparkering, trafiksikkerhed for cyklister og andre aktuelle emner.

Se Cyklistforbundet mener

Det vil vi

Høringsvar

Vi bliver hørt: Cyklistforbundet kommenterer lovforslag, udkast til bekendtgørelser, kommunale planer etc.

Se vores høringssvar

VERDEN HAR BRUG FOR FLERE CYKLISTER

Sig ja til en cykelvenlig verden. Sig ja til en sund, grøn og bæredygtig fremtid.

Meld dig ind i Cyklistforbundet og støt cykelsagen