Hjælp til afdelingerne

Cyklistforbundets lokale afdelinger og repræsentanter arbejder for at skabe bedre forhold for cyklister og få flere til at cykle. Her finder I gode råd til arbejdet i jeres afdeling. I kan også hente forskellige materialer, som I kan få brug for.

En lokal afdeling/lokal repræsentant prioriterer selv fokus for indsats og aktivitetsniveau. Find inspiration og gode råd til at komme i gang med det frivillige arbejde i Cyklistforbundets frivillighåndbog.

Krav til en afdeling

Der er dog enkelte forhold, som en afdeling ifølge Cyklistforbundets vedtægter er forpligtet til at leve op til.

 • Bestyrelsen: En afdeling i Cyklistforbundet skal oprettes via en stiftende generalforsamling. Her skal der vedtages et sæt vedtægter og vælges en bestyrelse. Det skal fremgå af vedtægterne hvor mange, der skal sidde i bestyrelsen, og hvordan den konstituerer sig. Hvor mange og hvilke udvalg en afdeling skal have, afhænger af afdelingens aktivitets- og ambitionsniveau. Eksempler på udvalg kunne være: Trafikudvalg, turudvalg, pr-udvalg og hjemmeside-udvalg

 • Årlig generalforsamling: Cyklistforbundets afdelinger skal afholde generalforsamling en gang om året. Regler for hvornår og hvilke punkter, der skal behandles, fremgår af vedtægterne i den lokale afdeling. Husk at holde pressen orienteret om, at I holder generalforsamling, og send gerne et referat eller lignende til dem

Gode råd til lokalafdelingernes arbejde

 • Søg kontakter i kommunens tekniske forvaltning, kommunalbestyrelse og de politiske udvalg og få dig et netværk. Det er vigtigt, at Cyklistforbundet og dens repræsentanter bliver kendt i kommunen.

 • Skaf jer kommunens lokalplaner. Nogle kommuner lægger dem ud på deres hjemmesider eller man kan lave en aftale med kommunen om, at den sender lokalplansforslaget til afdelingen.

 • Få kendskab til kommunens budgetter på trafikområdet og specielt til cyklistformål og kommentér dem.

 • Kom med konkrete forslag til forbedringer og præsentér kommunens teknikere og politikere for dem. Supplér gerne med et læserbrev til den lokale presse.

 • Etablér eventuel en 'klagecentral' eventuelt via en email på jeres afdelingsside, hvor medlemmerne kan komme med forbedringsforslag, som I bringer videre til jeres samarbejdspartner i kommunen.

 • Skriv pressemeddelelser og læserbreve til de lokale medier, bland jer i debatten, når det er relevant for cyklisternes sag.

 • Få et netværk til de lokale medier, specielt til kontakter, som vil formidle sager om cyklisme o.l.

 • Mød op og deltag i debatten på offentlige møder, hvor dit netværk også kommer.

 • Samarbejd med andre organisationer, der har sammenfald med Cyklistforbundets interesser.

 • Samarbejd med sekretariatet om landsdækkende kampagner som Vi kan Cykle!, Alle Børn Cykler, Vi Cykler Til Arbejde og cykelrelaterede kampagner fra Rådet for Sikker Trafik

 • Agenda 21: Alle kommuner skal beskrive en Lokal Agenda 21-strategi. Trafik er ofte en del af denne strategi. Det er derfor vigtigt, at I som lokalafdeling har en kontakt til en eventuel Agenda 21-gruppe eller andre lokale miljøorganisationer, der ofte har trafikkens miljø- og klimaproblemer som interesseområde.

Økonomi

Lokalafdelinger/lokale repræsentanter får ikke del i de lokale medlemmers kontingentbetaling. Der kan i mange kommuner søges om kommunalt tilskud til det lokale arbejde for cykelsagen. Der kan også søges om midler via Cyklistforbundets lokale aktivitetspulje. Det er budgetudvalget under hovedbestyrelsen, der behandler ansøgningerne til puljen.

Arbejde udført af aktive medlemmer i forbundet er som hovedregel ulønnet.

Kontakt sekretariatet for spørgsmål vedrørende økonomien i afdelingen.

Hjemmesiden

Alle afdelinger har deres egen side på Cyklistforbundet.dk. Her kan I fortælle om jer selv og jeres politiske arbejde, orientere om arrangementer mv.

 • Hold siden i et enkelt og overskueligt layout (undgå fx blinkende lygter og figurer, der kravler rundt på siden)

 • Skriv kort med mange og tydelige afsnit (så bliver siden lettere skimme)

 • Undgå billeder i meget høj opløsning (det giver meget 'tunge' sider, som kan tage så lang til at hente)

Alle lokale webredaktører får adgang til en hjemmesidemanual til støtte i hjemmeside-arbejdet.

Hvervning af nye medlemmer

Hvis I til særlige arrangementer ønsker at hverve nye medlemmer, kan I rekvirere Cyklistforbundets hvervefolder. Folderen beskriver Cyklistforbundet som forening, medlemsfordelene og de forskellige muligheder for at blive medlem. Kontakt sekretariat for at rekvirere hvervefolderen og høre om muligheder for ved særlige anledninger at tilbyde introduktionsmedlemskaber.

Cykelture

Mange afdelinger har cykelture på programmet, og det giver ofte et godt socialt liv i en afdeling. Hvor mange og hvor tit er et spørgsmål om interesse og turledere. Nogle afdelinger har en fast ugentlig dag, hvor man cykler korte eller lange ture, mens andre har et par søndagsture om foråret og efteråret. Kontakt din lokale afdeling, hvis du har lyst til at arrangere cykelture.

Læs også

Frivillighåndbogen

Bliv aktiv i cykelsagen. Gør en forskel i din kommune. Med vores håndbog kommer du godt i gang.

De lokale afdelinger

Vi er tilstede over det meste af Danmark. Find vores lokale afdelinger og repræsentanter.

Frivilligportalen

Opret en afdeling

Hvis der ikke er en lokal afdeling i dit område, kan du oprette en eller blive lokal repræsentant.

Sådan opretter du en afdeling

Frivilligportalen

Få indflydelse

Cyklistforbundet er en demokratisk organisation, hvor du kan få indflydelse på flere måder.

Sådan får du indflydelse

VERDEN HAR BRUG FOR FLERE CYKLISTER

Sig ja til en cykelvenlig verden. Sig ja til en sund, grøn og bæredygtig fremtid.

Meld dig ind i Cyklistforbundet og støt cykelsagen