Aarhus

Aarhus-afdelingen tager sig af de lokale drømme og udfordringer!

Afdelingen siger

 • Af , 08. april 2019

  Groningen

  Vi har annonceret en studie-cykeltur til Groningen, Holland i Bededagsferien i maj 2019. Der er stor interesse, men tilsyneladende er det også et tidspunkt, hvor der er højsæson for konfirmationer o.a. familiefester, så mange har måttet melde fra. Bestyrelsen har derfor besluttet at udsætte turen, men vi vender frygteligt tilbage !!

  Tour de TAXA

  Har man mod på en cykeltur, er der imidlertid ingen grund til at fortvivle. Tour de Taxa er en årligt tilbagevendende begivenhed - en sponsor cykeltur til fordel for Julemærkehjemmene. Den går i år fra Aarhus til Paris (team Østjylland), den 19.-26. juli, og der er fortsat mulighed for at tilmelde sig. 

  Ring eller skriv til Dan Volmar, dan@tourdetaxa.com, tlf. 20648865 for nærmere information.

 • Af , 26. marts 2019

  GENRALFORSAMLING I CYKLISTFORBUNDET AARHUS 26.MARTS 2019

  Som annonceret i kalenderen og pr. mail til medlemmerne har vi holdt generalforsamling i Cyklistforbundet Aarhus tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19 i DOKK1, mødelokale 2.

  Her følger referatet:

  26/03/2019

  Referat fra Generalforsamlingen i Cyklistforbundet Aarhus d. 26/3 2019

   

  1 valg af dirigent: 
  Elsebeth blev valgt som dirigent

  2 Beretning 
  Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen

  3 Regnskab for året 2018 
  Regnskabet for 2018 blev godkendt af generalforsamlingen

  4 Skæring gruppen 
  Skæring gruppen ved Lise og Julie fremlagde projekt Gangbro Hjortshøj - Skæring og Hjortshøjvej op mod Virup skolen ( belysning og fremkommelighed) der mangler ca. 800 meter lys bl.a. gennem skoven. Ca. 300 flere børnefamilier forventes at flytte til området, foruden alle dem, der allerede bruger ovennævnte stier og bl.a. skal krydse Grenaavej hver dag. CF i Aarhus vil fortsat bakke op om dette projekt.

  5 Nørregade Nørre alle. 
  Elsebeth fremlagde de sidste informationer om, hvor fremkommelighedsprojektet for cyklister og fodgængere i de Nørregade Og Nørre Alle står.

  6 Sorte steder - projekt. Billeddokumentation. 
  Vi arbejder fortsat på at etablere en arbejdsgruppe, der igennem billeder skal dokumentere de såkaldt sorte steder i byen og oplandet,hvor fremkommeligheden og sikkerheden for cyklister og fodgængere er for dårlig.
  7 Præsentation af de løbende projekter.
  visionsprojekt for Århus Banegård; VCTA; studiestartmesse; Groningen studietur 15-19 maj eller oktober, Det Grønne Råd m.m.

  8 Valg til bestyrelsen/ på valg:

  Næstformand, Jens Bruhnings Hansen ( modtager genvalg ) 
  Jens Bruhnings Hansen blev genvalgt som næstformand.

  Sekretær, John Schmidt ( modtager genvalg ) 
  John Schmidt blev genvalgt som sekretær

  Bestyrelsesmedlem, Henning Jensen( modtager ikke genvalg )
  Elizabeth Japsen stillede op til valg og blev valgt ind i bestyrelsen

  Karin Hørup blev nyvalgt som suppleant til bestyrelsen

  9 Revisor Hans Martin Gaardhus ( modtager genvalg )
  Hans Martin Gaardhus blev genvalgt som revisor

  10 Valg af delegerede til det kommende landsmøde i Cyklisforbundet
  Formand, Anders Nielsen og bestyrelsesmedlem, Elizabeth Japsen blev valgt som delegerede til næste landsmøde i oktober.

  Som supplement til dette referat skal nævnes, at der, som optakt til generalforsamlingen, blev holdt to spændende oplæg.
  Det første blev holdt af Jens Bruhnings Hansen, der fortalte og fremviste en underholdende og spændende billedserie om sin cykelrejse til Rom.
  Det andet blev holdt af David Rønnov, der sammen med Martin Løv Simonsen er ansat i Aarhus Kommunes projektafdeling for realisering af kommunens cykelhandlingsplan. ( Tidligere var Pablo Cellis vores kontakt herfra ).
  David gav os et spændende indblik i og overblik over, hvordan handlingsplanen bliver realiseret over de næste tre år frem til 2021. Det er dejligt at konstatere, at vi stadig har gode folk siddende på de poster. 

  Pva. Generalforsamlingen
  John Schmidt/ sekretær CF Aarhus


 • Af Cyklistforbundet Aarhus, 13. oktober 2018
  Møde med rådmand Bünyamin Simsek 

  Bestyrelsen for Cyklistforbundet Aarhus har netop holdt møde med rådmand Bünyamin Simsek. Formålet var at diskutere kommunens cykelpolitik. På dagsordenen var bl.a. vedligeholdelse af kommunens cykelstier og trafiksikkerheden for cyklister i Midtbyen. 

  Læs mere i næste nyhedsbrev, som udsendes til medlemmer af Cyklistforbundet Aarhus og følg med på afdelingens Facebook side: Cyklistforbundet Aarhus.

  Supercykelsti i Tilst 

  Cyklistforbundet Aarhus var med til at arrangere en festlig åbning af den nye supercykelsti i Tilst - VELOSTRADAEN. Omkring 30 cyklister benyttede det gode vejr til at indvie cykelstien. Keld Hvalsø, formand for Teknisk Udvalg i Aarhus kommune og Anders Nielsen, formand for Cyklistforbundet Aarhus holdt åbningstalerne. Nye  medlemmer benyttede lejligheden til at melde sig ind i Cyklistforbundet - vi siger hjerteligt velkommen!

 • Af Cyklistforbundet Aarhus, 29. maj 2018

  Kom med til Store Cykeldag i Aarhus!

  Søndag den 10. juni kl. 11-14 cykler vi fra Bispetorv til Mindeparken.
  Medbring din egen madpakke, drikkevarer og noget at sidde på. 

  I Mindeparken er der fælles picnic og rundkredsdebat om cykelpolitikken i Aarhus.
  Har du noget på hjertet, eller har du bare lyst til at dyrke cykelkulturen og det gode samvær, så kom og vær med.

  Arrangementet er åbent for alle. 
  Børn er meget velkomne. 

  På gensyn? 

  Tilmeld dig gerne på vores Facebook side: Cyklistforbundet Aarhus

  PS! Vi aflyser i tilfælde af dårligt vejr. Besked på Facebook.

 • Af Aarhus afdelingen, 02. marts 2018

  Vi havde en rigtig god generalforsamling 2018, hvor bestyrelsen blev genvalgt, og der desuden blev valgt to nye bestyrelsesmedlemmer, så vi nu er i alt seks i bestyrelsen. Se referatet andetsteds på siden (menu i højre spalte).

  Bestyrelsen holder konstituerende møde den 10. april. Medlemmer og andre interesserede er velkomne. Mødet finder sted i Norsgade 17, 8000 Aarhus C.

  Og ellers er forårets HELT STORE BEGIVENHED filmforevisning og debat i ØST FOR PARADIS den 24. maj 2018 kl. 19-21.

  Filmen er den hollandske dokumentar ”Why We Cycle”, og efterfølgende er der cykeldebat med Louise Lindskrog (S), som er medlem af Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune. Filmen skildrer den hollandske cykelkultur og cyklens betydning for mennesker, byrum og samfund.

  Arrangementet er gratis og alle er velkomne. 

  Med debatten vil deltagerne få mulighed for at stille spørgsmål til Louise Lindskrogs visioner på cykelområdet og gøre hende opmærksom på, hvad de ser som udfordringer og muligheder i udviklingen af Aarhus som cykelby. 

  På gensyn!

 • Af Redaktionen, 14. juni 2017

  Cykelgadevandring: Hvad kan forbedres?

  Cykelgaderne i Aarhus er blevet en mega succes, der er mange cyklister der bruger gaderne. Vi skal lære at bruge cykelgaderne som bekendtgørelsen tilsigter, at alle trafikanter er velkomne og at fodgængere, cyklister og bilister skal lære at tage hensyn til hinanden på en respektfuld måde.

  Cyklist Forbundet har derfor indbudt Dansk Fodgængerforbund, Pablo Cellis Aarhus kommune Aarhus Cykelby til en vandring i gaderne for at få gode ideer til at blomstre for alle trafikanter. Specielt skal vi have parkeringsreglerne tydeliggjort, der må kun parkeres i de markerede parkeringsbåse.

  Vi  mødes den 22. juni kl. 9.00 i Klostergade ud foran Føtex

 • Af Redaktionen, 27. maj 2017

  Tale til Vi Cykler Til Arbejde event, 25. maj, Rådhuspladsen
  Anders Nielsen, bestyrelsesformand i Cyklistforbundets Aarhus-afdeling

  Smil, vi cykler.

  Jeg vil starte min tale med at citere fra vores pjece Vi cykler til arbejdet.

  Har du lagt mærke til at cyklen kan noget , som hverken biler, busser og tog kan?

  Cyklen giver dig frihed, højt til loftet, vind i håret og sol i nakken. Den vækker dig om morgenen. Den giver dig dagens motion kvit og frit.. Den giver dig tid til at klare tankerne efter en lang arbejdsdag.

  Med cyklen har du mere smil på læben og større overskud i hverdagen end andre trafikanter.. Ikke så sært at forskere har kåret cyklister som de gladeste pendlere.

  Så hvordan har du det – og hvordan kommer du på arbejde? Har du tænkt på at de 2 ting hænger sammen.

  Det er hvad vi Cyklistforbundet mener om hvorfor du skal bruge cyklen som pendler til arbejde.

  Og så til Aarhus:

  Her i Aarhus er vi mange der har 6-7 km til arbejde. Ved at cykle på arbejde starter du dagen på glad måde. Hvis du har 20 km fx bor du i Løgten eller Skødsstrup kan du evt. overveje at bruge en el-cykel. Den største fremgang i Aarhus er ifølge kommunen langturspendlere, ca. 20 km.

  Aarhusianerne vil gerne cykle. Aarhus kommune og Aarhus Cykelby gør en brav indsats for at få flere til at tage cyklen.

  Her skal vi være med til at presse Aarhus kommune til at investere i cykeltrafik og cykelstier. Her til efteråret åbner supercykelstier til Lisbjerg og Tilst..

  Der er mange i Skødsstrup, Løgten og Hjortshøjsområdet der cykler, men måske ikke hver dag. Det kan skyldes den dårlige vedligeholdelse af cykelstien i Løgten og Skødsstrup. Det kan skyldes sikkerhedsforhold, cyklister kommer med de nuværende cykelruter i kambolage med personbiler der kører uansvarligt og busser og lastbiler der måske ikke kører koncentreret nok så de ikke overholder der højresvingsvigepligt.

  Derofr skal der opgraderes på cykelruterne og laves nye stier, som løber i sit eget trace. Fx ved cykling fra Løgten Skødsstrup og Hjortshøj mangler der cykelstier i Hjortshøj og der mangler en sti fra Hjortshøj til Lystrup langs jernbanen. Disse tiltag vil give en bedre sikkerhed. Strækning som Beder Mårslet Aarhus C og strækninger Studsstrup Skæring Egå Aarhus trænger også til en opgradering. Specielt strækningen fra Skæring til Egå, her er ingen cykelsti, på delstrækninger er der malet cykelstriber med meget forskellig bredde og mystiske  100 meters smalle cykelstier. Det giver et rodet trafikmønster. I første omgang kan man fjerne cykelstriberne og de korte cykelstier a 100 m. Dette vil give sikre forhold for cyklister og bilisterne vil kun forudse hvor trafikanterne kan forudsige hvordan andre trafikanter vil placere sig. Og så skal der hurtigst påbegyndes at anlægges en cykelsti i hele Strandvejen fra Egå til Skæring gerne som sti i eget trace langs vandet..

  Her i Midtbyen får vi cykelstriber på Nørregade, Nørrealle og Vesterbrogade. Arbejde udføres måske før sommerferien.. vil give en bedre sikkerhed for cyklister.

  Mejlgade, Graven, Klostergade har været en succes, der kører flere og flere cyklister på disse strækninger der nu er udlagt som cykelgader. Men der er farligt at færdes alligevel fordi bilister holder ulovligt i gaderne. De holder ikke så de spærrer for anden biltrafik, men parkerer fx i Klostergade så cyklister og kørende biler ikke kan passere hinanden i gaden. Og parkerer på fortorve i Mejlgade så fodgængere tvinges ud på vejbanen. Os cyklister kan bidrage til en bedre cykelkultur ved at sætte hastigheden ned i Midtbyen, specielt cykelgaderne. I disse gader skal der være folkeliv og masser af cafeer og restauranter.

  Så tak til Aarhus kommune for arrangementet i dag og set fra Cyklistforbundet er der masser af opgaver og nye investering der vil øge sikkerheden for cykeltrafikken og for fodgængere. Så Cyklistforbundet  er den kritiske medspiller på trafikområdet i Aarhus og vi bliver ved med at presse nye stier igennem og presse en bedre vedligeholdelse af eksisterende stier igennem


 • Af Redaktionen, 26. maj 2017

  Tale til E-dag og EV Trophy i Aarhus, 26. maj 2017, Bispetorv
  Anders Nielsen, bestyrelsesformand i Cyklistforbundets Aarhus-afdeling

  Til Rallyet for elektriske køretøjerpå offentlige veje i Europa!

  Cyklistforbundets politik er at mindske luftforureningen i vores byer og at transportsektoren bliver drevet på vedvarende energikilder.

  Om luftforurening:

  Følgende bygger på Professor Jonathan Grigg studier om NOx partikel forurening. Professor Griggrer ekspert i børne respirationssygdomme og miljømediciner ansat ved Queen Mary University of London. Hendes artikel er offentligt gjort i det videnskabelige tidsskrift Nature.

  Testene af diesel udledning er grundlæggende fejlbehæftede, Folkevognsskandalen viser dette. Og alle bilfabrikanter laver de samme svindelnumre med deres test af udledningen af NOx partikler. Forskerne har regnet på tallene for udledningen af NOx gasser i målinger i virkeligheden og her finde så høje udledningstal at der alene fra dieselbilerne udledes så meget NOx gas at det dræber 38.000 på verdensplan. Professor Ole Hertel Aarhus universitet siger at 4000 mennesker i DK hver år dør pga. luftforurening, hvor transportsektoren står for 40 % af kvælstofforureningen NOx gasser. Disse tal er forskerne kommet frem til ved ar medtage den forurening bilerne laver ud fra test af udledningen i virkelighedens kørsel med bilerne.
  Her vil anvendelse af el-motorer i transportsektoren give et klart renere miljø. Bæredygtighed.

  I lokalavisen Stiftidende læste jeg her til morgen at et elektrisk letbanetog kan erstatte 2 til 3 dieseldrevne busser. Og en landbaseret 3MW mølle jan drive hele letbanesystemet.

  Teknologien med el dreven transportsektor udvikles hurtigt i dag så rækken vidden bliver større og at lastbiler også kan bruge el-teknologien fremover i byerne og forstæderne til byerne..

  Antal døde pga dieselbilers luftforurening på 38.000 bliver selvfølgelig større når man medregner den forurening som benzindrevne biler skaber.

  I Cyklistforbundet Aarhus vil vi gerne have i første omgang forbudt dieselbiler i byernes tættere bebyggede områder. Herved bliver el bilerne mere konkurrence dygtige. Og herved det bliver sundere at cykle.

  Har du lagt mærke til at cyklen kan noget , som hverken biler, busser og tog kan?

  Cyklen giver dig frihed, højt til loftet, vind i håret og sol i nakken. Den vækker dig om morgenen. Den giver dig dagens motion kvit og frit.. Den giver dig tid til at klare tankerne efter en lang arbejdsdag.

   El cykler kan være et godt hjælpe middel til folk der cykler langt på arbejde, over 15 km og vil stadig være en bæredygtig transportform.

  El bilerne kan være med til at reducere forureningen i byerne, men el bilerne er stadig en bil som fylder meget. Cyklistforbundet går ikke ind for at der skal presses flere biler ind i vores byer pga. de forurener mindre. I dag minder de større byers bykerner om bilkirkegaarde og gør at bymiljøet ikke er spændende at færdes i.

  Cyklistforbundet går ind for at de sorte forurenende biler udskiftes med el- biler. Det vil gavne miljøet i byerne.

  Og at flere bruger cyklen som transportmiddel på arbejde.

  Til sidst: God tur ned gennem Europa på vedvarende energi.


 • Af Redaktionen, 10. maj 2017

  Animationsfilm om trafikreglerne i cykelgaderne i Aarhus:

  http://www.aarhus.dk/cykelringen


 • Af Redaktionen, 08. maj 2017

  TV2 Østjylland: Indslag om indvielse af cykelgaderne d. 4. maj 2017:


 • Af Redaktionen, 07. maj 2017

  Tale til åbning af Cykelgaderne i Aarhus, 4. maj 2017, Mindebro Torv
  Jeppe Spure Nielsen, bestyrelsesmedlem i Cyklistforbundets Aarhus-afdeling

  (kun det talte ord gælder)

  Jeg hedder Jeppe Spure Nielsen og sidder i bestyrelsen for Cyklistforbundets Aarhus-afdeling.

  Vi er pt. i gang med at indsamle store drømme såvel som små problemer, som vi vil præsentere for Kommunen og gå i dialog om i forbindelse med den kommende cykelhandlingsplan.

  Og det her er en af vores store drømme, der nu går i opfyldelse!

  Vi har jo i Aarhus haft cykelringen i nogle år, et net af gader der hænger sammen og som er tiltænkt cyklister. Men at få omdefineret gaderne i forbindelse med cykelringen til cykelgader er et vigtigt gennembrud for cyklismen her i midtbyen.

  Det er ikke fordi, himlen er nået med cykelgaderne. Forude ligger at få erfaringer med at udvikle en trafikkultur, hvor alle parter, både fodgængere, bilister og cyklister finder måder, at omgås hinanden på i cykelgaderne, som er rar og sikker for alle.

  Ingen er engle i den sammenhæng! Ej heller cyklisterne. Derfor ligger cyklisternes trafikadfærd os også på sinde i Cyklistforbundet.

  Nogle udfordringer mellem de forskellige typer af trafikanter kan vi designe os ud af.

  Andre kræver ændret menneskelig adfærd og større hensyntagen.

  Og med flere og flere cyklister i Aarhus er der et påtrængende behov for at sætte fokus på mødet mellem de forskellige typer af trafikanter.

  Så lad også det her være en opsang til alle cyklister om, hvordan vi bidrager til at få midtbyen og de nye cykelgader til at fungere i fred og fordragelighed for alle.

  En udfordende strækning er stadigvæk Mejlgade, hvor en del cyklisters fart nogle gange er for høj i forhold til godgængerne, der pt. har meget smalle fortove og derfor let bliver nødt til at træde ud på vejen, især hvis der er ulovligt parkerede biler.

  Problemet er, når midtbyen af nogle cyklister netop bliver gjort til en egoistisk transportkorridor. Det er både farligt og utrolig urart, under alle omstændigheder!

  Det skal der gøres noget mere ved. Både via ændret adfærd men også bedre gadedesign!

  Men jeg vil også nævne en positiv historie om, hvor fede og dynamiske byrum, midtbygaderne faktisk kan blive, selv med forskellige former for trafik, hvis de designes godt. Og trafikanterne er i øjenkontakt eller på anden vis i dialog med hinanden, f.eks. ved at bruge tegn for at vise sine hensigter ift. at stoppe, dreje, sætte farten ned osv.:

  Eksemplet kommer fra én anden i vores bestyrelse, der i går aftes på et mødet fortalte om sin tur på cykel igennem gaden, der hedder Graven: ”Jeg har altid en fest på vej hjem fra arbejdet, når jeg cykler igennem Graven, hvor cyklister og fodgængere lige så fint danser med hinanden…

  Trafikken kan være en leg at færdes i, hvis vi selv tager ansvar og har lyst til at forstå andre, der leger med.

  Vi er i Cyklistforbundet rigtig glade for det her nye visionære tiltag fra Kommunens side J

  Vi vil gøre vores i CF for at udbrede budskabet om cykelgaderne, bl.a. via den lille fine film og de foldere, som vi har lavet i samarbejde med Kommunen.

  Tillykke til Aarhus med cykelgaderne!

 • Af Redaktionen, 25. april 2017

  Cyklistforbundet og Aarhus Cykelby inviterer til indvielse af de nye "cykelgader" i Aarhus midtby torsdag d. 4. maj 2017 kl. 14-17 på Mindebro Torv (Mindebrogade ved åen, ud for Restaurant Italia). Der vil være tale af både rådmand og en repræsentant for Cyklistforbundet. Efter talerne vil det første cykelgade symbol blive malet på asfalten.

  Aarhus Cykelby og Cyklistforbundet Aarhus uddeler pjecer om hvad cykelgader er. Der vil være gratis cykeltjek, musik, gratis kaffe fra cykelvogn og vandflasker med færdselsregler, kort over cykelgaderne og henvisning til cykelfilmen.

 • Af Redaktionen, 11. marts 2017

  Cyklistforbundets bestyrelsesmedlem i Aarhus, Pernille Lundholm, er blevet interviewet på P4 omkring trafiksikkerhed- og kultur. Interviewet tager udgangspunkt på Stiftens artikel omkring farlige steder for cyklister i Aarhus, som vi i Cyklistforbundet arbejder på at gøre mere sikre i samarbejde med Aarhus Cykelby. Pernille er til daglig cykelbud og ejer af transportfirmaet Velopak, så hun kender byens gader og farlige steder godt!

  I klippet taler Pernille fra kl. 9.15-9.22 (spol derfor frem): 
  http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4aarhus/p4-morgen-2017-03-09-06-05-2

  Artikel i Aarhus Stiftstidende d. 9. marts 2017: "Her er det farligst at være cyklist i Aarhus"
  http://stiften.dk/aarhus/Se-kortet-Her-er-det-farligst-at-vaere-cyklist-i-Aarhus/artikel/441075

 • Af Redaktionen, 14. februar 2017

  Begrænset tidsrum og tillægsgebyrer for at have cyklen med. Og ingen cykler i myldretiden. Det bliver virkeligheden for de kommende passagerer med cykler i Aarhus Letbane. Cyklistforbundet efterlyser bedre kombinationstrafik.

  Når Aarhus Letbane åbner, bliver cyklisterne i myldretiden nødt til at lade cyklen stå på stationen. Fra kl. 7-9 og kl. 15-17 er der ingen cykelmedtagning fra Skolebakken langs Randersvej op mod Aarhus Universitetshospital i Skejby. Uden for myldretiden bliver det muligt at få cyklen med mod en engangsbetaling på 20 kr.

  Hvis folk ikke har muligheden for at have cyklen med, frygter Cyklistforbundet, at flere helt vil droppe cyklen som transportform. Læs artiklen i Jyllands-Posten om Letbanen og Cyklistforbundets holdninger her:

  http://jyllands-posten.dk/aarhus/ECE9366620/letbanen-faar-ikke-plads-til-cykler-i-myldretiden/

 • Af Redaktionen, 07. februar 2017

  Vi har fået en henvendelse om nogle cyklisters dårlige adfærd i trafikken. En adfærd skribenten som fodgænger er generet af. Vi mener, at trafikdannelse og god adfærd kan styrkes blandt alle trafikantgrupper, også cyklister. Få inspiration som cyklist hertil under "Emma Gad cykler" i kolonnen til højre :-)

   

 • Af Redaktionen, 01. februar 2017

  Lokalafdelingen i Aarhus har lavet cyklist-aktivistisk arbejde i mange år!
  Se en kort historisk fotorejse fra en tidligere Generalforsamling med afdelingens 38 år i billeder.