Foto: Mikkel Østergaard

Elcykler

Cyklistforbundet mener, at kommuner og m.fl. skal være med til at fremme brugen af elcykler. Desuden skal vi de næste år holde et vågent øje med, hvordan ulykkesstatistikken for elcyklister udvikler sig.

I Cyklistforbundet ser vi et meget stort potentiale for at overflytte bilister til elcyklen på de længere ture. Elcyklen er et fantastisk redskab, som kan hjælpe rigtig mange mennesker. Dels giver den helt nye muligheder for at komme omkring på cykel, hvis kræfterne ikke er, hvad de har været. Dels giver den mulighed for at tilbagelægge længere distancer. Specielt i kombinationen af supercykelstier og elcykler ser Cyklistforbundet et stort potentiale. Desuden er der et potentiale for el-ladcykler, der bl.a. kan være med til at levere varer i byområderne.

Derfor mener vi, at kommuner og andre offentlige organisationer skal være med til at fremme brugen af elcykler. Vi mener dog også, at vi i de næste år skal holde et vågent øje med, hvordan ulykkesstatistikken for elcyklister udvikler sig, da vi de seneste år har set et stigende antal ulykker på elcykel.

FAKTA

Elcykler gør bilister til cyklister

Hovedparten af alle kørte ture på 5-11 kilometer foregår i bil. Den distance kunne med fordel for både den enkelte og samfundet tilbagelægges på elcykel. I dag er omkring hver tiende af alle solgte cykler eldreven. Danske Cykelhandlere forventer, at salget om et par år vil nærme sig en markedsandel på 25 pct., som det i dag ses i Tyskland og Holland.

Ulykkestallet er for højt

Tal fra Vejdirektoratet viser, at antallet af dødsulykker med elcykler er uforholdsmæssigt højt i forhold til antallet af danskere, der kører på elcykler. Specielt den ældre befolkning er overrepræsenteret i ulykkesstatistikkerne.

Case: Elcykler som energieffektiv og miljørigtig transport

Det Økologiske Råd har netop afsluttet en stor undersøgelse om elcyklens potentiale. Undersøgelsen er foretaget blandt ca. 1.400 bilister, der bl.a. af helbredsmæssige årsager var holdt op med at cykle, og den viste, at elcykler kunne erstatte omkring halvdelen af bilturene blandt de adspurgte.

Case: Test en elcykel

Projektet "Test en elcykel" giver over en 3-årig periode 1.700 vanebilister mulighed for at lægge bilnøglen på hylden. I stedet får de gratis stillet en elcykel til rådighed i tre måne-der. Projektet løber til juli 2016, men foreløbige resultater viser, at 61 pct. fortsætter med at cykle til arbejde efter at have lånt en elcykel i tre måneder, og 25 pct. investerer selv i en elcykel.

Case: Randers Kommune

I fem år har kommunen lånt elcykler ud til bl.a. bilpendlere med mere end 5 km til arbejde og borgere med balanceproblemer. En foreløbig evaluering viser, at elcykler kan være med til at flytte bilister over på cyklen – også på lidt længere distancer. Middeldistancen for ture i projektet er 9 km. 15 pct. af turene er under 4 km, mens andre 15 pct. er over 14 km. Desuden er antallet af ture på traditionelle cykler også steget.

GODE RÅD OG ANBEFALINGER

  • Bliv fortrolig med din elcykel et roligt og trygt sted, før du begiver dig ud i trafikken.
  • Vær ekstra opmærksom. Din højere fart kan overraske dine medtrafikanter.
  • Tilpas hastigheden efter forholdene og dine medtrafikanter.

Før du køber en elcykel

  • Køb altid en lovlig elcykel. Ikke alle elcykler, som man kan købe på nettet, er lovlige i Danmark.