Cyklistforbundet som organisation

Vi er en demokratisk medlemsorganisation med ca. 13.000 medlemmer og over 40 afdelinger i hele landet.

Hovedbestyrelsen

Cyklistforbundets hovedbestyrelse vælges på landsmødet. Mød hovedbestyrelsen og læs referater fra hovedbestyrelsens møder.

Se bestyrelsen

Sekretariatet

Cyklistforbundets sekretariat ligger i København.

Se (mail) adresse og telefon

De lokale afdelinger

Vi er repræsenteret over det meste af Danmark med afdelinger og lokale repræsentanter.

Se oversigten

Landsmødet

Det årlige landsmøde er Cyklistforbundets øverste myndighed. Her mødes medlemmer for at debattere, godkende årets regnskab og vælge hovedbestyrelsen.

Læs om landsmødet

Arbejdsudvalg

Cyklistforbundet har arbejdsudvalg om specifikke emner, der er åbne for alle interesserede medlemmer.

Se alle udvalg

Vedtægter

Retningslinjerne for vores virke, for landsmødet og for hovedbestyrelsens arbejde finder du i vedtægter og forretningsordenen.

Læs vedtægter og forretningsorden

Her sidder vi med

Vi sidder med i råd, udvalg og organisationer - for eksempel Rådet for Sikker Trafik og Færdselssikkerhedskommissionen.

Se dem alle her

Økonomi

Cyklistforbundet har tilladelse til at samle personlige støttebidrag ind og er forpligtiget til at dokumentere korrekt brug af de indsamlede midler.

Se dokumentationen