Cyklistforbundet mener

Holdningspapirer: Se, hvad vi mener om cykelhjelm, elcykler, cykelparkering, trafiksikkerhed for cyklister og andre aktuelle emner.

Cyklistforbundet afgiver desuden løbende høringssvar, hvor lovforslag, udkast til bekendtgørelser, kommunale planer etc. kommenteres. Se de seneste høringssvar her.

Adfærd i trafikken

Cyklistforbundet mener, at cyklister ligesom de øvrige trafikantgrupper skal vise hensyn og være opmærksomme i trafikken.

Læs holdningspapiret

Arbejdspladser

Arbejdspladser bør bidrage til cykelfremme og gøre det attraktivt at cykle til og fra arbejde og i arbejdstiden.

Læs holdningspapiret

Børn og cykling

Forældre, daginstitutioner, skoler og kommuner bør arbejde sammen om at skabe rammerne for, at børn lærer at cykle så tidligt som muligt.

Læs holdningspapiret

Børn på cyklen

Børn bør fra ganske små introduceres for glæden ved at få vind i ansigtet, opleve vejret, trafikken og omgivelserne fra en cykel.

Læs holdningspapiret

Cykelhjelm

Cyklistforbundet anbefaler, at både børn og voksne kører med cykelhjelm. Cyklistforbundet er imod at indføre brug af cykelhjelm ved lov.

Læs holdningspapiret

Cykelparkering

Cyklistforbundet mener, at der skal etableres flere cykelparkeringpladser, og at cyklen skal kunne parkeres tæt på destinationen.

Læs holdningspapiret

Cykeltyveri

Kampen mod cykeltyveri skal ske ved hjælp af øget indsats fra politiet, bedre cykelparkering og en koordineret indsamling af fundne cykler.

Læs holdningspapiret

Cykling i byer

Kommunerne skal tilbyde cykelforhold, der får flere til at vælge cyklen. Byerne skal indrettes, så cyklen er det letteste og mest attraktive valg.

Læs holdningspapiret

Cykling i daginstitutioner

Sund vaner grundlægges tidligt. Cyklistforbundet mener, at alle vuggestuer og børnehaver bør integrere cykling i det pædagogiske arbejde.

Læs holdningspapiret

Cykling på landet

Cyklen bør også på landet være et reelt alternativ til andre transportformer for både børn og voksne.

Læs holdningspapiret

Cykling til skole

Cyklistforbundet mener, at alle danske børn skal have mulighed for at cykle trygt og sikkert til skole og fritidsaktiviteter.

Læs holdningspapiret

El-cykler

Der er med el-cyklen et kæmpe potentiale for at flytte bilister over på cykel. Kommuner og stat skal være med til at fremme brug af el-cykler.

Læs holdningspapiret

Fremkommelighed

Stat og kommuner bør sammen sikre en sammenhængende cykelinfrastruktur med fx gode (super)cykelstier og grønne bølger.

Læs holdningspapiret

Internationalt arbejde

Internationalt arbejde er afgørende for at fremme cyklismen globalt. Danmark har qua sin historiske cykelkultur en særlig forpligtigelse.

Læs holdningspapiret

Kollektiv transport

Der skal være bedre plads til cykler i togene, og ambitionsniveauet for cykelparkering ved stationer skal løftes.

Læs holdningspapiret

Ladcykler

Cykelstier skal planlægges efter ladcyklernes størrelse. Danmark bør blive bedre til at imødekomme ladcyklers behov for plads.

Læs holdningspapiret
Cykling i byen

Trafiksikkerhed

Vi skal frem mod 2020 halvere antallet af dræbte cyklister. Det skal nås ved tværsektorielt samarbejde og investeringer i cykelinfrastruktur.

Læs holdningspapiret

Turisme - rekreativ cykling

Danmark har enormt potentiale som international cykeldestination. Potentialet skal forløses gennem investering og samarbejde.

Læs holdningspapiret

Ældre på cykel

Det er en god samfundsmæssig investering at fastholde de ældre på cyklen og gøre en indsats for at forebygge aldersbetingede uheld.

Læs holdningspapiret

Øvrige holdningspapirer

Læs ældre holdningspapirer: Skat og Statslig Medfinansiering.

Gå til de ældre papirer

Læs også

12. januar 2019

Cykelland Nu

Danmark har brug for flere cyklister! Se vores fire politiske forslag til, hvordan vi kan sikre en stærk dansk cykelkultur også fremover.

Se politikoplægget

Meld dig ind i Cyklistforbundet

Vælg mellem et almindeligt medlemskab, et digitalt medlemskab for unge, et hustandsmedlemskab, et seniormedlemskab, et gavemedlemskab og et firmamedlemskab.

Meld dig ind

Til kommuner

Børn cykler, når voksne skaber mulighederne. Se vores tilbud og anbefalinger til at styrke børnecykelkulturen lokalt.

Gå til oversigten