Cyklistforbundet mener: Cykeltyveri

Kampen mod cykeltyveri skal foregå ved hjælp af tre indsatser: Øget indsats fra politiet, bedre cykelparkering og en koordineret indsamling og behandling af fundne cykler.

Øget indsats fra politiet

Der er brug for en modernisering af politiets administrative procedure for behandling af tyverianmeldelser og brug af data fra elektroniske indberetninger – og der bør etableres et særligt efterforskningsteam hos politiet, som kan samle viden og sætte ind over for især organiseret kriminalitet. Desuden bør der igangsættes procedurer således, at politiet på tværs af de europæiske lande har mulighed for at tjekke om cykler er stjålet.

Bedre cykelparkering

Der er behov for trygge og sikre cykelparkeringsfaciliteter. Ud over de generelle principper for god cykelparkering er følgende tiltag relevante:

  1. Forsøg med bedre fastlåsningsmuligheder til eksisterende cykelstativer

  2. Forsøg med opstilling af nye typer cykelstativer

  3. Undersøgelse af potentialet for cykelparkeringshuse

  4. Belysning af perspektiverne i overvåget cykelparkering

  5. Følge udviklingen i tekniske og elektroniske løsninger

Koordineret indsamling og behandling af fundne cykler

Der skal gøres op med den uhensigtsmæssige incitamentsstruktur, der gør, at hittegodskontorerne ikke har økonomiske interesse for at finde efterladte cyklers ejermænd (pga. skrotpræmie) samt politiets stramme tolkning af reglerne for genbrug af herreløse cykler. Reglerne bør ændres.

Cyklistforbundet anbefaler

  • Politiet bør gøre en øget indsats for at bekæmpe cykeltyveri. For at effektivisere indsatsen bør politiets procedurer moderniseres.

  • Kommuner, virksomheder m.fl. bør arbejde for, at der etableres bedre og sikrere cykelparkeringsfaciliteter, hvor der er behov for det.

  • Der bør udarbejdes en koordineret indsamling og behandling af efterladte cykler.

  • Cyklistforbundet tilskynder til at cyklister selv gør, hvad de kan for at forebygge cykeltyverier og genfinde stjålne cykler via sikre låse, gps-tracking m.m.

  • Forsikringsselskaber, cykelhandlere, transportoperatører, private virksomheder og serviceudbydere bør også medvirke, men vi kommer ikke uden om, at der skal ses på de gældende regelsæt og politiets indsats.

Anmeldte cykeltyverier på landsplan i perioden 2007-2018

2007: 51.290

2008: 71.988

2009: 79.397

2010: 71.928

2011: 71.952

2012: 68.707

2013: 61.613

2014: 60.896

2015: 55.328

2016: 52.465

2017: 48.141

2018: 46.588

Kilde: Danmarks Statistik

Cases:

Overvågning

DSB har erfaring med kameraovervågning af cykelparkering, men har ikke dokumentation for eventuel effekt. Der er i dag to DSB cykelparkeringer med overvågning, og der er planlagt yderligere to. Men der er ikke data for, hvorvidt der stjæles færre cykler, hvor der er kameraovervågning. Der er mere tale om en formodning om, at det føles tryggere at anvende cykelparkeringskældre, når der er kameraovervågning.

Cykelhåndtering A/S

Københavns Kommune har igangsat et projekt, der forsøger at løse en del af ovennævnte problemer. Cykelparkering i København er udfordret af begrænset plads og mange herreløse cykler, der fylder op i stativerne. Efter planen skal projektet munde ud i en optimering af cykelparkeringskapaciteten – og en strategi, som gør det lettere at genfinde de stjålne cykler, der optager plads. Kommunen ønsker desuden at opføre et fysisk anlæg, der kan håndtere og genbruge de indsamlede cykler.

Politi task-force

I London blev i 2008 etableret en særlig task force med 30 betjente under Metropolitan Police med det formål at dæmme op for cykeltyverier og understøtte den voksende cykelkultur i byen. Enheden bruger med succes både mandetimer og teknologi i indsatsen.

Holdningspapiret er vedtaget af Cyklistforbundets landsmøde 2016.

Læs også

12. januar 2019

Cykelland Nu

Danmark har brug for flere cyklister! Se vores fire politiske forslag til, hvordan vi kan sikre en stærk dansk cykelkultur også fremover.

Se politikoplægget

Om Cyklistforbundet

Hvad arbejder vi for? Hvad laver vi? Hvor kommer vores penge fra? Hvordan er vi organiseret? Bliv klogere på Cyklistforbundet.

Læs mere om os

Det arbejder vi for

Vi arbejder for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen for alle og for at skabe en sund og bæredygtig verden med cyklen som løftestang.

Læs Cyklistforbundets manifest