Det laver Cyklistforbundet

Vi står bag indsatser, som gør det mere trygt og sikkert at cykle og får flere til at vælge cyklen som hverdagens sunde og grønne transportmiddel. Vi arbejder for, at cyklens potentialer som løftestang til en sundere, grønnere og mere bæredygtig verden udnyttes fuldt ud.

1: Sådan hjælper vi børn og voksne op på cyklen

 • Børnehavekampagnen 'Vi Kan Cykle!'

  Hvert år i maj leger børnehavebørn sig til cykelglæde og cykelsikkerhed i Cyklistforbundets kampagne 'Vi kan Cykle!'. At føle sig sikker på cyklen er første skridt til at blive en sej og glad børnecyklist. Kampagnen er støttet af Østifterne.
  Læs mere på Vikancykle.dk

 • Skolekampagnen 'Alle Børn Cykler'

  Hvert år i september deltager omkring 100.000 skoleelever i Cyklistforbundets kampagne 'Alle Børn Cykler'. Kampagnen skal motivere børn til at cykle mere i hverdagen og inspirere skoler og forældre til at bakke op om børns cykling. Kampagne er støttet af Sundhedsstyrelsen og Novo Nordisk.
  Læs mere på alleboerncykler.dk

 • Ungdomsuddannelsernes Fælles-Tour

  En landsdækkende kampagne målrettet gymnasier og øvrige ungdomsuddannelser, som skal få flere unge til at cykle mere i hverdagen. Kampagnen kører første gang april 2024 og tilrettelægges af Cyklistforbundet i samarbejde med Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden.
  Læs mere på Cyklistforbundet.dk/faellestour

 • Kollegakampagnen 'Vi cykler til arbejde' og Vintercyklingsugen

  Hvert år i maj deltager ca. 60.000 danskere i 'Vi cykler til arbejde'. Kampagnen, der er støttet af Gazelle, skal inspirere danskere til at cykle til og fra arbejde og virksomheder til at bakke op om grøn og aktiv transport. Kampagnens lillebror Vintercyklingsugen kører i november.
  Læs mere på vcta.dk

2: Sådan hjælper vi andre med at få flere til at cykle

 • Rådgivning til virksomheder

  Vi har mange års erfaring med at støtte virksomheder og arbejdspladser, der ønsker mere sund transport, mere stærk mobilitet og mere grøn omstilling. Vi tilbyder bl.a. Cykelvenlig Arbejdsplads CFE 2030-certificering, rådgivning til at inddrage cyklen i CSRD-rapporteringen og kollegakampagnen Vi cykler til arbejde.
  Gå til vores virksomhedsunivers

  Cyklistforbundets Cykellegekorps

  Gode vaner skal grundlægges tidligt. Cyklistforbundets cykellegekorps hjælper børn til at blive glade og sikre børnecyklister. Instruktørerne laver sjov cykelleg med børn og kompetence-udvikler fagfolk til at arbejde med cykelleg i institutioner og skoler.
  Læs mere og book Cykellegekorps

  Cykelregnskabsgeneratoren - bedre kommunale cykelregnskaber

  Et cykelregnskab med viden om status quo og måltal for nye indsatser er et vigtigt redskab for kommuner, der ønsker at styrke cykling blandt kommunens borgere. Vi udvikler en grundmodel for et regnskab for kommuner, der gerne vil have flere borgere til at cykle mere og opnå de mange sundheds- og andre fordele, der er ved det. Projektet er støttet af Cykelpuljen ved Vejdirektoratet.
  Gå til cyklistforbundet.dk/cykelregnskab

 • Cyklende Fællesskaber - cyklen som redskab til bedre mental trivsel

  Regelmæssig fysisk aktivitet som cykling gør en forskel både for den fysiske og psykiske sundhed. Med det tre-årige projekt skal vi udvikle en model for, hvordan cyklen kan bruges som redskab til bedre mental trivsel. Målet er at støtte voksne med psykisk mistrivsel med at få og fastholde en tilknytning til aktive positive fællesskaber. Projektet er støttet af VELUX FONDEN og køres i samarbejde med Landsforeningen af Væresteder.
  Læs mere

 • Giv en cykel

  Cyklistforbundet og Transportministeriet lancerede marts 2022 initiativet Giv en Cykel, hvor danskere kan donere egne, brugte cykler til ukrainske flygtninge. Initiativet er møntet på den aktuelle krigssituation i Ukraine.
  Gå til Givencykel.dk

 • Cykellegehåndbogen

  At blive cykelsikker er første skridt til at blive en sej og trafiksikker børnecyklist. Cyklistforbundet henvender sig med håndbogen '20 cykellege - mere sjov cykeltræning for alle børn' til pædagoger, lærere og forældre, der vil kickstarte cykelglæden og hjælpe børn til at blive cykelsikre. Håndbogen, der er finansieret af TrygFonden, ligger i en engelsk udgave på cyklistforbundet.dk og er desuden oversat til bl.a. svensk, tyrkisk og japansk.
  Gå til cykellegehåndbogen (pdf)
  Gå til cykellegsuniverset på cyklistforbundet.dk/cykelleg

3: Sådan skaber vi ny viden

Cykelvenlig byudvikling

Hvordan nye byområder planlægges og eksisterende byområder, udvikles gør en stor forskel for, hvor mange cykler i hverdagen. Cyklistforbundet undersøger, hvordan man kan skabe gode cykelbyer. Projektet skal kvalificere byplanlæggere i kommunalt og øvrigt regi til at udvikle mere cykelvenlige kvarterer og stationsområder. Projektet, der er støttet af den statslige Cykelpulje 2021, gennemføres i perioden oktober 2021 - juni 2024.

Gode cykelvaner i ungdomsårene

Danske unge orienterer sig mere og mere mod bilen og mindre og mindre mod cyklen som hverdagens transportmiddel. Cyklistforbundet undersøger, hvordan de unge oplever deres hverdag i forhold til transportbehov og hvilke barriere de oplever i forhold til at tage cyklen. Som et del af projektet udvikler Cyklistforbundet en værktøjskasse til ungdomsuddannelser, der ønsker at arbejde målrettet med at få eleverne til at tage cyklen oftere. Projektet, der er støttet af den statslige Cykelpulje 2021, afsluttes juni 2023.

Cykling for alle

Cyklistforbundet skal i samarbejde med Videnscenter for Handicap skabe fokus på det uudnyttede potentiale i at fremme cykling blandt børn og voksne med handicap og etablere et vidensgrundlag for hvilke indsatser og samarbejder, der har størst potentiale for at give mennesker med handicap adgang til at cykle. Projektet skal munde ud i et sæt anbefalinger målrettet kommuner, organisationer, foreninger og øvrige relevante faggrupper. Projektet gennemføres i perioden januar 2023 - marts 2024 og er støttet af den statslige Cykelpulje 2022.

Cykelglad SFO

Med projektet udvikler vi en model for cykelfremme i SFO-regi, som over hele landet kan benyttes af de enkelte SFO’er, og som kommuner kan benytte sig af i en større og koordineret kommunal børne-cykelfremmeindsats. Med en indsats målrettet SFO’erne kan man nå indskolingseleverne – den aldersgruppe, hvor der er størst potentiale for at forbedre børns cykelfærdigheder og lægge et fundament for livslang cykling. Projektet gennemføres i perioden september 2023 - oktober 2025 og er støttet af den statslige Cykelpulje 2023.

4: Øvrige aktiviteter

Det kommunale Cykelfagråd

Cyklistforbundet var en af initiativtagerne bag Det kommunale Cykelfagråd (tidligere Cykelnetværket). Cykelfagrådet samler især cykel-, trafik- og mobilitetsplanlæggere i landets kommuner og fungerer som et fagligt forum for kommuner, der arbejder med cykelfremmende projekter. Cyklistforbundet er desuden sekretariat for cykelfagrådet.
Gå til cykeltrafikken.dk

Cykelambassaden

Cyklistforbundet var en af initiativtagerne bag netværket Cycling Embassy of Denmark. Netværket arbejder for at udbrede viden og sikre kendskab til stærke cykelløsninger både nationalt og internationalt. Cyklistforbundet er desuden sekretariat for netværket.
Gå til Cycling-Embassy.dk

Cykellegebaner

Cyklistforbundet udviklede sammen med en række kommuner og med støtte fra Nordea-fonden en ny type byrum, hvor børn kan lege sig frem til cykelglæde og cykelsikkerhed. Med projektet, der kører 2016-2019, udviklede Cyklistforbundet samtidig et sæt anbefalinger til at bygge højkvalitetscykellegebaner og et inspirationskatalog til landets øvrige kommuner.
Se anbefalinger og idekatalog

5: I lokalt regi

Mød vores lokale afdelinger

Cyklistforbundet har lokale afdelinger og lokale repræsentanter over det meste af landet. Her taler frivillige cyklens sag lokalt og arbejder for at skabe bedre forhold for cyklister lokalt. Kontakt afdelingen i dit område, hvis du har lyst til at være med i det lokale arbejde.
Læs mere

Store Cykeldag

2. søndag i juni inviterer en række af Cyklistforbundets lokalafdelinger hele Danmark på cykeltur.
Læs mere om Store Cykeldag

Læs også

Bliv samarbejdspartner

Som privat eller kommunal samarbejdspartner bliver I en del af den sunde og klimavenlige cykelsag.

Det vil jeg vide mere om

Gode cyklistguides

Gør din cykel forårs- og vinterklar. Tjekliste til køb af elcykel. Lær dit barn at cykle. Sæt hjelmen rigtigt. Og meget mere. Vi har guiden.

Se alle vores guides

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Støt med et valgfrit beløb. Giv et medlemskab i gave. Betænk cykelsagen i dit testamente. Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for bedre forhold for cyklister på mange måder.

Læs mere