Hjælp til Cyklistforbundets lokale afdelinger og repræsentanter

Her finder I viden, inspiration og materialer til download til det lokale arbejde for at skabe bedre forhold for cyklister og få flere til at cykle i jeres område.

Der er i Cyklistforbundets lokale afdelinger og blandt repræsentanter landet over mange medlemmer, der lokalt laver frivilligt arbejde for cykelsagen. På denne side har vi samlet forskellig hjælp og støtte til det lokale arbejde.

I er også velkommen til at kontakte afdelingens særlige kontaktperson i hovedbestyrelsen. Se hvem det er her.

Videnspapir: Derfor er cykelsagen vigtig

Danmark har brug for flere cyklister, og cyklister har brug for bedre forhold. Som medlem af Cyklistforbundet har du sikkert hørt det udsagn. Men hvorfor er cykelsagen værd at kæmpe for? Få de vigtigste grunde til at bakke op om cykelsagen.

Gå til videnspapiret 'Derfor er cykelsagen vigtig'

Vidensbank

Viden er vigtig, når man ønsker at skubbe på gode kommunale løsninger for cyklister. Vi har samlet gode steder at finde viden på cykelområdet:

 • Vejregler: Formålet med Vejdirektoratets værktøj er at gøre det nemt og hurtigt at finde, hvad der er relevant i forhold til cykeltrafik i vejreglerne. Gå til vejregler om cykeltrafik

 • Cykelviden.dk: Det nationale videnscenter om Cykelfremme har samlet relevante undersøgelser og rapporter.Gå til cykelviden.dk

 • Idékatalog for Cykeltrafik: Idékataloget indeholder temaer og viden om god cykelparkering, trygge cykelstier, børnecykling og meget andet skrevet af blandt andre Cyklistforbundet, som du kan bruge i dit arbejde for gode cykelforhold i dit lokalområde og i din kommune. Gå til idékataloget

 • Vejtekniske løsninger for cyklister: Vejdirektoratet har vurderet en række vejtekniske løsninger og deres evne til at fremme cyklisters trafiksikkerhed, deres oplevede tryghed og fremkommelighed. Rapporten skal give et overblik over hvilke løsninger, der kan minimere antallet af ulykker og samtidig få flere til at hoppe op på cyklen. Udgivet 2020. Gå til rapporten (pdf)

 • Håndbog i cykeltrafik: Håndbogen samler de danske vejregler på cykelområdet i én håndbog for at lette og fremme brugen af best practice omkring udformning af sikre og fremkommelige cykelfaciliteter og cykelløsninger. Udgivet 2014. Gå til håndbogen (pdf)

 • Guide til sikre veje for cyklister: Hvordan skal vi indrette byer og veje, så de bliver mest sikre for cyklister? Det har den europæiske paraply-organisation for hverdagscyklisme ECF sammen med Cyklistforbundet beskrevet i 'The Safer Cycling Advocate Program’s Best Practice Guide'. Guiden indeholder fx anbefalinger til, hvordan man anlægger veje, der giver cyklister størst mulig trafiksikkerhed. Udgivet 2019. Gå til guiden (pdf/engelsk)

Tip og fif til det lokale arbejde for cykelsagen

Afdelingerne og de lokale repræsentanter prioriterer selv fokus for indsats og aktivitetsniveau. Her er tip og fif til det lokale arbejde:

 • Søg kontakter i kommunens tekniske forvaltning, kommunalbestyrelse og de politiske udvalg og få jer et netværk. Det er vigtigt, at Cyklistforbundet og dens repræsentanter bliver kendt i kommunen.

 • Skaf jer kommunens lokalplaner. Nogle kommuner lægger dem ud på deres hjemmesider eller man kan lave en aftale med kommunen om, at den sender lokalplansforslaget til afdelingen.

 • Få kendskab til kommunens budgetter på trafikområdet og specielt til cyklistformål og kommentér dem.

 • Kom med konkrete forslag til forbedringer og præsentér kommunens teknikere og politikere for dem. Supplér gerne med et læserbrev til den lokale presse.

 • Etablér eventuel en 'klagecentral' eventuelt via en email på jeres afdelingsside, hvor medlemmerne kan komme med forbedringsforslag, som I bringer videre til jeres samarbejdspartner i kommunen.

 • Mød op og deltag i debatten på offentlige møder, hvor jeres netværk også kommer.

 • Agenda 21: Alle kommuner skal beskrive en Lokal Agenda 21-strategi. Trafik er ofte en del af denne strategi. Det er derfor vigtigt, at I som afdeling har en kontakt til en eventuel Agenda 21-gruppe eller andre lokale miljøorganisationer, der ofte har trafikkens miljø- og klimaproblemer som interesseområde.

 • Samarbejd med andre organisationer, der har sammenfald med Cyklistforbundets interesser.

 • Tænk i, hvordan I kan bakke op om Cyklistforbundets landsdækkende kampagner som Vi kan Cykle!, Alle Børn Cykler, Vi Cykler Til Arbejde og cykelrelaterede kampagner fra Rådet for Sikker Trafik

 • Find mere inspiration til det frivillige arbejde i Cyklistforbundets frivillighåndbog.

Det lokale pressearbejde

Presse-omtale er vigtigt for en organisation som Cyklistforbundet. Det skaber opmærksomhed og synlighed, og det har vi brug for i arbejdet med at gøre nemmere og mere sikkert at være cyklist.

 • Skriv læserbreve til de lokale medier og bland jer i debatten, når det er relevant for cyklisternes sag - for eksempel med jeres holdning og kommentarer til lokalplaner, trafikpolitik, skoleveje, lokale problemer etc.

 • Send en pressemeddelelse eller kontakt de lokale / regionale medier på anden vis, hvis I har arrangementer og begivenheder, som I inviterer til

 • Fortæl også om initiativer, som I sætter i gang

 • Tænk i at skabe et netværk til de lokale medier, specielt til kontakter, som vil formidle sager om cyklisme o.l.

 • Se også Pressemanualen: Sådan skriver du en pressemeddelelse og kontakter en journalist

Få Cyklistforbundets pressemeddelelser i din inboks

Cyklistforbundet sender løbende pressemeddelelser ud til både landsdækkende og lokale medier.

Du kan få alle pressemeddelelser direkte i din inboks, så snart de er sendt ud ved at oprette dig som abonnement på oprette dig som abonnent på Cyklistforbundets pressemeddelelser.

Lokale nyhedsbreve

Nogle afdelinger afdelinger sender lokale nyhedsbreve ud via særlige nyhedsbrevsprogrammer som fx Mailchimp.

Men det er også muligt at sende gode nyhedsbreve ud via et helt almindeligt mailprogram. Vi har samlet inspiration, anbefalinger og grafiske elementer til download om form, indhold og det praktiske omkring udsendelse af lokale nyhedsbreve via almindeligt mailprogram.

De grafiske elementer og øvrige anbefalinger kan selvfølgelig også bruges, hvis I benytter jer af et egentlig nyhedsbrevsprogram.

Gå til guiden

Den lokale hjemme- og Facebookside

Alle afdelinger og lokale repræsentanter har adgang til at oprette egen side på Cyklistforbundet.dk. Her kan I fortælle om jer selv og jeres politiske arbejde, orientere om arrangementer samt skrive kontaktinformation mv.

Cyklistforbundets hjemmeside er bygget i Umbraco - hent manual til at arbejde med afdelingens side (pdf)

Fire anbefalinger til den gode afdelingside:

 • Skriv kort med mange og tydelige afsnit - så bliver siden lettere skimme for brugerne

 • Hold siden i et enkelt og overskueligt layout - undgå fx blinkende lygter og figurer, der kravler rundt på siden. Det gør siden mere tilgængelig og overskuelig for brugerne

 • Undgå billeder i meget høj opløsning - det giver 'tunge' sider, som kan tage lang til at hente for brugerne

 • Brug som udgangspunkt billeder i ’bredformat’.

Facebook

Alle afdelinger opfordres til at oprette en Facebookside og i øvrigt være aktive i den lokale debat via de medier, der er tilgængelige

Brug af print

Vi lever i en tid, hvor vi skal passe på miljøet og samtidig passe på pengene og derfor trykke og printe mindst muligt. Men der er situationer, hvor eksempelvis et trykt turkatalog kan øge deltagelsen i ture og arrangementer samt give en synlighed af Cyklistforbundet i lokalområdet. Opfordringen er fortsat, at mest mulig kommunikation foregår i digital form, men det er igen muligt at benytte sig af print i de udvalgte situationer, hvor det gavner formålet.

Såfremt der ikke kan opnås et lokalt sponsorat af print/tryk, eller omkostningen kan dækkes af lokalafdelingens nuværende budget, skal der ansøges om konkret beløb til tryk via sekretariatet enten løbende eller via det årlige budget.

Husk at anvende det rigtige Cyklistforbundet-logo og send gerne et eksemplar/PDF af det færdige materiale, så vi i sekretariatet kan følge med i, hvad vi 'udkommer' med rundt omkring i landet.

Redaktørnetværket

Der er oprettet en Facebook-gruppe for webredaktører / nyhedsbrevsredaktører i Cyklistforbundets afdelinger. Her kan der udveksles viden og erfaringer om hjemmeside, udsendelse af nyhedsbreve og andet digitalt.

Kontakt sekretariatet, hvis du ønsker at blive medlem af gruppen.

Lokale cykelture

Mange afdelinger har cykelture på programmet, og det giver ofte et godt socialt liv i en afdeling. Hvor mange og hvor tit er et spørgsmål om interesse og turledere. Nogle afdelinger har en fast ugentlig dag, hvor man cykler korte eller lange ture, mens andre har et par søndagsture om foråret og efteråret. Kontakt din lokale afdeling, hvis du har lyst til at arrangere cykelture.

Se invitation til cykelture i afdelingernes kalender

Hverve medlemmer

Hvis I til lokale begivenheder ønsker at hverve nye medlemmer, kan I rekvirere Cyklistforbundets hvervefolder. Folderen beskriver Cyklistforbundet som forening, medlemsfordelene og de forskellige muligheder for at blive medlem.

Kontakt sekretariat for at rekvirere hvervefolderen og høre mere om muligheder for ved særlige anledninger at tilbyde de særlige introduktionsmedlemskaber.

Brug Cyklistforbundets logo

Cyklistforbundets afdelinger er en del af Cyklistforbundet, og det er et vigtigt signal at sende. Sørg derfor for at bruge vores nuværende logo, hvis I for eksempel udgiver lokale turprogrammer eller producerer små webfilm til Facebook.

Du kan downloade vores logo på logo-siden.

Søge om penge til lokale aktiviteter og refusion af udgifter

Der er flere muligheder for at rejse penge til det lokale frivillige arbejde og lokale aktiviteter, som medlemmer tager initiativ til:

 • Der kan i mange kommuner søges om kommunalt tilskud til lokalt frivilligt arbejde

 • Afdelingsbestyrelser kan søge om midler via Cyklistforbundets lokale aktivitetspulje. Ved årets start inviteres afdelinger og repræsentanter via en direkte mail til afdelingen til at søge puljen. Det er budgetudvalget under hovedbestyrelsen, der behandler ansøgningerne.
  Hent ansøgning (excel ark) | Hent vejledning til ansøgning (pdf).

 • Frivilligt arbejde udført af medlemmer i forbundet er som hovedregel ulønnet. Der er dog situationer, hvor det er muligt at få refusion for sine udgifter:
  Se regler for aflønning og refusion og hent refusionsskema

Kontakt sekretariatet for yderligere spørgsmål vedrørende økonomien i afdelingen.

Håndtering af personlige data i afdelingerne

Hvor længe må man opbevare lokale medlemslister med mail og telefonnumre? Hvornår skal man bruge BCC-feltet, når man sender mail til medlemmer? Med de skærpede GDPR-regler (EU's regler om beskyttelse af personlige data/persondataforordning) er der kommet nye krav til, hvordan vi må håndtere personlige data.

Se guide til håndtering af personlige data i afdelingerne

Ansøgning om og brug af eksterne midler

Cyklistforbundets lokale afdelinger og repræsentanter har mulighed for at søge om eksterne midler i puljer, fonde mv. Se her, hvad det er vigtigt at være opmærksom på i forhold til ansøgning og modtagelse af eksterne midler samt til brug af eksterne midler generelt og til betaling af aktive i afdelingen.

Ansøgning og modtagelse

Ved behov for CVR nr. i forbindelse med ansøgningen kan Cyklistforbundets hoved-CVR nr. typisk anvendes. Midlernes bør overføres til Cyklistforbundets hovedbankkonto for at undgå brug af private bankkonti. Sekretariatet sikrer herefter, at midlerne henføres til afdelingens konto i regnskabssystemet. Sekretariatet skal orienteres om brug af CVR nr. og om tildeling af midler, der overføres til hovedkontoen.

Brug af eksterne midler - generelt

Midlerne skal bruges i overensstemmelse med ansøgning og leve op til kravene i bevillingsbrev og andre tildelingskriterier. Husk at være opmærksom på momsregler i bevillingen, og om hvorvidt moms skal betales som udgift i projektet, eller om det kan trækkes fra. Sekretariatet kan bistå ved tvivlsspørgsmål.

Hvis ansøgningen har afsat og fået godkendt budget til det, så kan midlerne bruges til af køb af eksempelvis forplejning, lokaler, materialer mv. og til eksterne konsulenter, eksperter, skribenter, grafikere mv. Afdelingen har ansvar for at styre projektet og eventuelt deltage i hele eller dele af planlægningen og gennemførelsen af projektets indhold.

Brug af eksterne midler - til betaling af aktive i afdelingen

Hvis de opgaver i det eksternt finansierede projekt, der falder på afdelingen, har et omfang eller et indhold, som afdelingens medlemmer ikke kan løfte ved frivillig tid, så er der mulighed for at betale en eller flere af afdelingens frivillige for at påtage sig specifikke opgaver i projektet. Det kan være opgaver, som typisk ville blive varetaget af en ekstern med særlig faglighed eller erfaring, som en aktiv i afdelingen besidder, men ikke kan bidrage med i nødvendigt omfang uden honorering.

I de sammenhænge, hvor det overvejes at betale en aktiv i afdelingen til at varetage opgaver i et eksternt finansieret projekt, skal der tages hensyn til:

 • Om andre, uden for afdelingen, kan være lige så eller bedre egnede til opgaven. I sådanne tilfælde bør der indhentes tilbud fra både den aktive i afdelingen og på den eksterne samarbejdspartner på, hvad opgaven kan løses for, således at omkostninger tages med i betragtning, når afdelingen vælger, hvem der skal løfte opgaven

 • At personen, der hyres og betales til en opgave, er kompetent og kvalificeret til at løfte opgaven mod betaling

 • At personen ikke betales uforholdsmæssigt meget for at løse opgaven. Kontakt sekretariatet ved evt. behov for afklaring af 'uforholdsmæssigt' i den konkrete situation

 • At personer, der er interesserede i betalte opgaver, ikke deltager i afdelingens vurdering af, om opgaven kan klares med frivillige, eller om det kræver en betalt indsats

 • At personer, der er interesserede i betalte opgaver, af habilitetshensyn ikke deltager i afdelingens vurdering af, hvem opgaven skal tilfalde.

Kontakt hovedbestyrelsen og sekretariatet, hvis der i konkrete tilfælde opstår tvivl eller tvister om kompetencer, betalingsniveau, valg er person til løsning af opgave mv. Cyklistforbundets praksis i forhold til inhabilitet læner sig op ad den kommunale praksis. Ankestyrelsen har i konkrete sager forholdt sig til tvivlsspørgsmål - se Ankestyrelsens udtalelser her.

De formelle krav til en afdeling

Der er enkelte forhold, som alle afdelinger ifølge Cyklistforbundets vedtægter er forpligtet til at leve op til.

 • Bestyrelsen: En afdeling i Cyklistforbundet skal oprettes via en stiftende generalforsamling. Her skal der vedtages et sæt vedtægter (se lokale standardvedtægter) og vælges en bestyrelse. Det skal fremgå af vedtægterne hvor mange, der skal sidde i bestyrelsen, og hvordan den konstituerer sig. Hvor mange og hvilke udvalg en afdeling skal have, afhænger af afdelingens aktivitets- og ambitionsniveau. Eksempler på udvalg kunne være: Trafikudvalg, turudvalg, pr-udvalg og hjemmeside-udvalg

 • Årlig generalforsamling: Cyklistforbundets afdelinger skal afholde generalforsamling en gang om året. Regler for hvornår og hvilke punkter, der skal behandles, fremgår af vedtægterne i den lokale afdeling. Husk at holde pressen orienteret om, at I holder generalforsamling, og send gerne et referat eller lignende til dem

Interessegrupper

Hvis en gruppe frivillige/medlemmer har særlig interesse i et emne, kan der dannes interessegrupper, hvor udvalgte temaer kan debatteres og erfaringer udveksles. Grupperne har ikke til formål at supplere hovedbestyrelsens eller sekretariatets arbejde, men alene at samle medlemmer med sammenfaldende interesser. Grupperne har mulighed for at låne lokaler i sekretariatet efter forudgående aftale, ligesom der kan laves aftale om moderat mødeforplejning.

Brug af lokaler i sekretariatet

Det er muligt for lokalafdelinger og andre frivillige efter aftale at benytte mødelokaler i sekretariatet. Kontakt sekretariatet på post@cyklistforbundet.dk senest en uge før arrangementet og forhør jer om mulighederne. Orienter i mailen om mødetidspunkt og antal mødedeltagere og om der er behov for hjælp til opsætning af it-udstyr, Skype/teams, mødeforplejning el.lign.

Mødeforplejning skal holdes på et beskedent niveau som te/kaffe, småkager/frugt eller evt. sandwich til et gå-hjem-møde.

Mødelokalet efterlades i ryddet stand.

Foregår mødet uden for sekretariatets åbningstid, har den mødeansvarlige ansvaret for at sætte sig ind i rutinerne omkring alarmen og sikre, at lokalerne efterlades aflåst og med aktiveret alarm.

Læs også

Frivillighåndbogen

Bliv aktiv i cykelsagen. Gør en forskel i din kommune. Med vores håndbog kommer du godt i gang.

Afdelinger og repræsentanter

Vi er tilstede over det meste af Danmark. Find vores lokale afdelinger og repræsentanter.

Opret en afdeling

Hvis der ikke er en lokal afdeling i dit område, kan du oprette en eller blive lokal repræsentant.

Det vil vi

Det arbejder vi for

Vi arbejder for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen for alle og for at skabe en sund og bæredygtig verden med cyklen som løftestang.

Læs Cyklistforbundets manifest

Det vil vi

Det mener Cyklistforbundet

Se, hvad vi mener om cykelhjelm, elcykler, cykelparkering, trafiksikkerhed for cyklister og andre aktuelle emner.

Se Cyklistforbundet mener

Det vil vi

Høringssvar

Vi bliver hørt: Cyklistforbundet kommenterer lovforslag, udkast til bekendtgørelser, kommunale planer etc.

Se vores høringssvar

VERDEN HAR BRUG FOR FLERE CYKLISTER

Sig ja til en cykelvenlig verden. Sig ja til en sund, grøn og bæredygtig fremtid.

Meld dig ind i Cyklistforbundet og støt cykelsagen