Partnere og sponsorer

At cykle giver den enkelte oplevelser, frihed og motion. Når mange cykler, bliver vores verden sundere, grønnere og mere bæredygtig. Vi takker vores samarbejdspartnere og firmamedlemmer for at bakke op om arbejdet for cykelsagen.


 • Gazelle støtter den årlige kampagne Vi Cykler Til Arbejde, der kører på arbejdspladser over hele landet i maj.

 • Foreningen Østifterne støtter den årlige cykellegskampagne Vi kan cykle!, der kører i daginstitutioner over hele landet i maj.

 • Novo Nordisk støtter den årlige børnemotionskampagne Alle Børn Cykler, der kører på skoler over hele landet i september.

 • Sundhedsstyrelsen støtter udskolingsindsatsen Alle Børn Cykler også i udskolingen, der kører på skoler landet i september.

 • Dansk Metal støtter JERNHESTEN - Cyklistforbundets podcastserie i fem afsnit om at cykle sig til en sundere og grønnere verden.

 • Danish Bike Industry støtter Cyklistforbundets generelle arbejde for mere cyklisme i Danmark for alle aldersgrupper og for større trafiksikkerhed for alle cyklister.

 • Vejdirektoratet støtter gennem den statslige cykelpulje projektet 'Udvikling af model for kommunal cykelregnskab'

 • Trafikstyrelsen støtter med en fireårig statslig bevilling Cykelvæksthuset - Cyklistforbundets rådgivningscenter for virksomheder. Bevillingen er en del af en bred politisk aftale om bedre kollektiv transport.

 • Friluftsrådet støtter med udlodningsmidler til driftstilskud af Cyklistforbundets generelle arbejde.

 • Trygfonden støtter Giv en cykel, hvor danskere kan donere egne, brugte cykler til ukrainske flygtninge.

 • Repair Café Danmark støtter Giv en cykel, hvor danskere kan donere egne, brugte cykler til ukrainske flygtninge.


Tak til de virksomheder og organisationer, der har valgt at være medlem hos os

Danmark har brug for flere cyklister, og danske cyklister har brug for bedre forhold. Cyklistforbundets firmamedlemmer har valgt at sige ja til mere cykling og ad den vej styrke medarbejderes sundhed og bakke op om grøn omstilling i Danmark.

Skal din virksomhed være firmamedlem - se mere her

Læs også

Bliv firmamedlem

Bliv en del af cykelsagen - hverdagens cykelture giver færre sygedage hos medarbejderne, færre biler på vejene og en mere klimavenlig verden.

Mere om firmamedlemskab

Bliv samarbejdspartner

Som privat eller kommunal samarbejdspartner bliver I en del af den sunde og klimavenlige cykelsag.

Det vil jeg vide mere om

Bliv samarbejdskommune

Som samarbejdskommune får I nye muligheder for at fremme cykling og styrke børn og voksnes sundhed blandt borgere i egen kommune.

Læs om samarbejdskommuner