Ny viden, værktøjer og idekataloger

Cyklistforbundet udvikler løbende værktøjer til kommuner og skoler, der ønsker at arbejde med cykelfremme. Cyklistforbundet gennemfører også undersøgelser, der giver ny viden til arbejdet med cykelfremme. Find det hele her.

22. januar 2024

Støt mennesker med handicap til bedre muligheder for at cykle

Cykling er for alle - også for de mange danskere, der lever med et handicap, Ny, stor undersøgelse, anbefalinger og inspirationsmateriale til gratis brug for fagprofessionelle, mennesker med handicap, pårørende og øvrigt interesserede.

Læs mere

23. oktober 2023

Cykelmedtagning i tog

En gruppe medlemmer i Cyklistforbundet har på frivillig basis set på, hvordan man i udlandet arbejder med at gøre det nemmere at tage cyklen med toget - og hvilke potentialer er der for at gøre det bedre i Danmark.

Læs opsamlingen af gruppens arbejde her

14. april 2023

Cykelturen til gymnasiet

Cyklistforbundet har med videns- og innovationsprojektet 'Unges transportvaner' afdækket de fordele og ulemper ved cyklen, som gymnasieelever oplever på turen til gymnasiet sammenlignet med at tage bilen. Undersøgelsen danner vidensgrundlag for en værktøjskasse målrettet gymnasier, der ønsker at styrke deres elevers motivation til at cykle mere i hverdagen.

Læs mere

30. september 2022

Idekatalog: Sådan bliver I en god cykelskole

Skoler spiller en afgørende rolle for at lære børn cyklen at kende som en godt og sjovt transportmiddel. Cyklistforbundet har samlet cases og gode råd fra cykelglade skoler i Danmark. Find inspiration til, hvordan I kan styrke børnecyklismen på jeres skole.

Gå til kataloget

12. september 2022

Børns cykelvaner afhænger af forældres uddannelse og løn

Ny undersøgelse fra Cyklistforbundet og Alle Børn Cykler Alliancen bekræfter tilbagegangen i børns cykling og viser, at forældrenes uddannelse, indkomst og adfærd har stor betydning. Også i forhold til børns cykling er der dermed ulighed i sundhed.

Gå til undersøgelsen

Den Nationale Cykelkonference 2020

Har køn betydning for vores transportmønstre - øger hverdagscykling vores sundhed - kan vi bruge covid-19 erfaringer til at gentænke byerne? Få svarene på det og mere i otte spændende video-oplæg.

Læs mere

Til kommuner: Lav et cykelregnskab

Cyklistforbundet tilbyder to gratis værktøjer til kommuner, der vil styrke arbejdet med cykelfremme. Cykelregnskabsgeneratoren giver status på cykelforhold i kommunen og Fix Cykelvejen giver borgerinput om lokale cykelforhold.

Læs mere

Idekatalog til kommuner: Cykellegebaner

Cykellegebaner er en helt ny type byrum, hvor børn kan lege cykelfærdigheder ind. Vi styrker børnecykelkulturen med cykellegebaner og idékatalog til kommunerne.

Læs mere om cykellegebanerne

Utryghed på cykelstien

Cyklistforbundet har i 2019 kortlagt, at alt for mange danske cyklister føler sig utrygge og usikre i trafikken.

Gå til kortlægningen

Et bredt dansk ja til cyklen

Der er regionale forskelle på danskernes holdninger til cyklen, men også et bredt ja til at prioritere den af hensyn til klima og sundhed.

Gå til undersøgelsen

Cykellegehåndbog

Cyklistforbundet har udgivet håndbogen '20 cykellege - mere sjov cykeltræning for alle børn' på dansk og engelsk.

Gå til håndbogen

Cykelkursus for ældre

Cyklistforbundet tilbyder kursusmaterialer, som skal få flere ældre op på cyklen.

Gå til kursusmaterialerne

Nye cyklister

Cyklistforbundet undersøgte i 2015, hvad det kan få flere til at bruge cyklen mere som dagligt transportmiddel.

Gå til undersøgelsen

Cyklisters adfærd

Cyklistforbundet undersøgte i 2015, hvordan cyklister, bilister og fodgængere opfatter cyklisters adfærd i trafikken.

Gå til undersøgelsen

Cykling blandt 50+ årige

Helbredsproblemer og utryghed i trafikken spiller ind, når folk stiller cyklen. El-cyklen kan få folk op på cyklen igen.

Gå til undersøgelsen

Ældre cyklisters sikkerhed

Ældre cyklister kommer mere alvorligt til skade i uheld. Det viser Cyklistforbundets sammenfatning af tilgængelig viden på området.

Gå til sammenfatningen

Forskningsprojektet Bikeability

Hvordan gør vi byer cykelvenlige? Hvordan forbedrer vi byrum og cykelinfrastruktur, så flere lader bilen stå til fordel for cyklen? Hvordan giver vi cyklister en bedre oplevelse?

Læs artikler fra projektet

Skolecyklingshåndbog

Cyklistforbundets håndbog giver inspiration til arbejdet med at få flere børn til at cykle til skole. Håndbogen henvender sig til skoler, kommuner og forældre.

Gå til håndbogen

Ændring af transportvaner

Transportvaner er svære at ændre. Men det kan lade sig gøre, når cykling er et socialt element i det kollegiale fællesskab på arbejdspladsen. Det viser en undersøgelse af Cyklistforbundets kampagne Vi Cykler Til Arbejde.

Gå til undersøgelsen

Cykelparkeringshåndbogen

Hvordan sikrer du god cykelparkering? Den digitaliserede og opdaterede håndbog henvender sig til alle, der arbejder med planlægning og udformning af cykelparkeringsløsninger.

Gå til håndbogen

Lær at cykle som voksen

Kom selv i gang med at lære at cykle – eller tilrettelæg et undervisningsforløb for andre. Vi hjælper dig godt på vej med denne elevbog.

Gå til elevbogen