Cykling er for alle - også for de mange, der lever med et handicap

Ny, stor undersøgelse, anbefalinger og inspirationsmateriale til gratis brug for fagprofessionelle, mennesker med handicap, pårørende og øvrigt interesserede.

Cykling giver mennesker med handicap bedre mobilitet, sundhed, mental trivsel og social deltagelse. Desværre oplever den gruppe danskere alt for ofte udfordringer, der afholder dem fra at cykle. Det viser en ny, stor undersøgelse 'Cykling for alle', som Cyklistforbundet og Videnscenter om handicap står bag.

Undersøgelsen peger på et kæmpe potentiale for at styrke cykling hos mennesker med fysiske, psykiske, kognitive og/eller sensoriske handicap - og dermed på uudnyttede muligheder for sikre de store sundheds- og trivselsfordele, som vil følge med mere cykling blandt den gruppe danskere.

Cyklistforbundet og Videnscenter om handicap præsenterer med udgangspunkt i undersøgelsen her et sæt anbefalinger og inspirationsmateriale til gratis brug for fagprofessionelle, beslutningstagere, mennesker med handicap, pårørende og øvrigt interesserede.

Cykling for alle - anbefalinger

Seks anbefalinger til, hvordan belsutningstagere og fagfolk på tværs af sektorer kan arbejde for at styrke cykling blandt mennesker med handicap.

Gå til anbefalingerne eller download dem som PDF.

Cykling for alle: Vidensopsamling

En vidensopsamling om cykling blandt blandt mennesker med handicap, der giver et overblik over de tendenser, muligheder og udfordringer, der er forbundet med cykling for mennesker med handicap.

Hent vidensopsamling

Cykling for alle: Undersøgelsen

Hvad siger børn og voksne, der lever med et handicap, om at cykle? Undersøgelsen sammenfatter resultater af spørgeskema-undersøgelser om cykling blandt henholdsvis voksne og børn med handicap samt af fokusinterviews af mennesker med handicap, forældre og fagprofessionelle.

Hent undersøgelsen 'Cykling for alle'

To x tabelrapporter

Hent tabelrapport for spørgeskema-undersøgelsen om cykling blandt voksne med handicap

Hent tabelrapport for spørgeskema-undersøgelsen om cykling blandt børn med handicap

Det giver så meget glæde i hverdagen, at jeg kan være selvhjulpen, røre mig og lade op i naturen.Bettina Søndergaard, 42 år, autisme, angst, ADD og fibromyalgi
64,3% af voksne med handicap siger, at cyklen er en vej til selvstændighed. fra undersøgelsen 'Cykling for alle''
Cykling skal være for alle. Derfor skal vi arbejde med de barrierer, der afholder mennesker med handicap fra at cykle. Kenneth Ørhberg Krag, direktør i Cyklistforbundet

Om videns- og innovationsprojektet 'Cykling for alle'

Cyklistforbundet har i samarbejde med Videnscenter om handicap undersøgt cykling blandt mennesker med handicap fordelt på fire typer af handicap:

  • Fysiske (fx muskelsvind, rygmarvsskade, cerebral parese)

  • Psykiske (fx angst, bipolar lidelse)

  • Kognitive (fx ADHD, autisme, udviklingshandicap)

  • Sensoriske (fx syns- og hørenedsættelse)

I Danmark ved vi ikke præcis, hvor mange mennesker der har et handicap. VIVE's undersøgelser viser dog, at 31% af den danske befolkning i alderen 16-64 år har et selvvurderet psykisk eller fysisk handicap (Amilon et al., 2021).

Formålet med projektet er at sikre bedre cykelmuligheder for de mange børn og voksne mennesker med handicap i Danmark.

Projektet blev støttet af den statslige Cykelpulje gennemført i 2022-2024.

Mere fra Cyklistforbundet

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Støt med et valgfrit beløb. Giv et medlemskab i gave. Betænk cykelsagen i dit testamente. Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for bedre forhold for cyklister på mange måder.

Læs mere

Lige nu

Hvad sker der på cykelområdet - hvad har Cyklistforbundet gang i? Få det aktuelle overblik lige her og lige nu.

Gå til seneste artikler

Det vil vi

Bliv klogere på, hvad vi arbejder for, og se vores arbejdsprogram, høringssvar, indsatsområder og formandens ledere

Se, hvad Cyklistforbundet vil