Ændring af transportvaner

Transportvaner er svære at ændre, fordi der ligger meget automatik i vores transportvalg. Men det kan lade sig gøre, når cykling er et socialt element i det kollegiale fællesskab på arbejdspladsen. Det viser en undersøgelse af nye cyklisters begrundelser for at deltage i Cyklistforbundets kampagne Vi Cykler Til Arbejde.

Undersøgelse Gennemført efteråret 2012

Når vi hver dag går ud og sætter nøglen i låsen på cyklen eller tænder for sædevarmen i bilen, så er det ikke noget, vi tænker over. Valget af transportmiddel er en vane, som kan være svær at lave om på. Men det er ikke umuligt.

Malene Freudendal-Pedersen, der forsker i trafikadfærd ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på RUC siger om danskernes trafikvaner:

”Vores trafikvaner stikker dybere end vi tror. Vi kan ikke tage stilling til vores transportmiddel, hver gang vi skal noget. Det ville føles helt uoverskueligt, og hverdagslivet skal jo gå op. Så vores valg af fx cykel eller bil bygger ikke på rationelle beslutninger, men på automatiserede rutiner. Vi gør dybest set, som vi plejer. Og ikke nok med det – vi cementerer vores trafikvaner med historier om, at lige netop vores løsning er den bedste til at få hverdagen til at hænge sammen. Vi er alle eksperter på vores egen transportløsning. Vi kender rutinerne ud og ind – så det føles let, når vi gør som vi plejer, mens det ukendte virker bøvlet og besværligt. Nye erfaringer er nøglen til forandring.”

Vi cykler til Arbejde skaber mulighed for nye erfaringer

Vi cykler til arbejde er en landsdækkende arbejdspladskampagne, hvor medarbejdere kan oprette hold og konkurrere med hinanden om at opnå flest antal cykeldage i løbet af den måned, kampagnen varer.

En del af de medarbejdere, som deltager i kampagnen, har ikke forud for kampagnen brugt cyklen til og fra arbejde. De er nye cyklister, som via kampagnen får mulighed for at skabe nye erfaringer. Mange af dem er fortsat med at cykle efter kampagnen er afsluttet.

Vi Cykler Til Arbejde

 • De seneste seks år har deltagerantallet ligget på 80.000-110.000 cyklende medarbejder.

 • Hvert år er ca. 10 % af cyklisterne nye cyklister. Dvs. cyklister, som forud for kampagnen transporterede sig selv med bil eller offentlig transport.

 • I 2012 deltog 86.468 personer i VCTA.

 • 14 % af deltagerne i 2012 var nye cyklister (12.105 personer)

 • 83 % af de nye cyklister fortsatte med at cykle efter kampagnen 2012 var afsluttet.

De årlige evalueringer af Vi cykler til arbejde fortæller os, at kampagnen bringer mange nye cyklister i sadlen hvert år, men spørgsmålet er hvilke begrundelser, der ligger bag? Hvad er det i forbindelse med kampagnen, som får de ny cyklister til at indvilge i at prøve nye transportvaner af i den måned kampagnen varer?

Fysisk form og fællesskab i høj kurs

700 af de nye cyklister, som deltog i Vi cykler til arbejde i 2012 fik tilsendt spørgeskemaet, og svarprocenten var på 52. Undersøgelsen er ikke statistisk generaliserbar, men den kan give os en fornemmelse af, hvad der kan være på spil, når nye cyklister vælger at skifte transportmiddel i forbindelse med en arbejdspladskampagne som Vi cykler til arbejde.

De tre højest prioriterede begrundelser for deltagelse er (angivet som stor eller meget stor betydning):

 • 85 % af de ny cyklister vil gerne i form eller holde formen ved lige.

 • 64 % betoner det sociale element, at det var noget de gjorde sammen med kolleger.

 • 57 % begrunder det med, at det er en tradition på deres arbejdsplads

De tre lavest prioriterede begrundelser for deltagelse er (angivet som stor eller meget stor betydning):

 • 15 % begrunder det med, at ledelsen opfordrede til deltagelse i kampagnen

 • 16 % begrunder det med, at ledelsen selv deltog

 • 21 % begrunder det med, at de ville spare penge på transport.

Slå et slag for fysisk form i fællesskab

Miniundersøgelsen af de ny cyklisters begrundelser kan ikke kun bruges til at målrette kampagnematerialet i Vi cykler til arbejde. Det kan også være en inspirationskilde i forhold til tilrettelæggelse af andre lokale kampagnetiltag over for nye cyklister.

To pointer:

 • De nye cyklister er meget modtagelige overfor budskabet om hverdagscykling som en nem mulighed for at komme eller holde sig i form.

 • For nye cyklister betyder deres naturlige netværk og de sociale relationer, de indgår i til daglig, meget for deres åbenhed overfor at afprøve cyklen som hverdagsligt transportmiddel.

Man behøver ikke begrænse sig til at tænke i arbejdspladskampagner. Det kan lige såvel være at gøre brug af de sociale netværk på uddannelsesinstitutionen, i skolen eller i forbindelse med fritidsaktiviteter. Når man gerne vil skabe nye cyklister, er det supervigtigt at have for øje, at den enkeltes åbenhed overfor nye erfaringer bliver større, når muligheden for at afprøve nye vaner sker i fællesskab med andre.

Afslutningsvis er det værd at bemærke, at de ny cyklister i Vi cykler til arbejde afprøver en ny vane som cyklist i forbindelse med kampagnen, og langt de fleste cykler videre efter kampagnen er afsluttet. Men om de har foretaget et varigt vaneskifte – det må tiden og yderligere undersøgelser vise.

Læs også

Et bredt dansk ja til cyklen

Der er regionale forskelle på danskernes holdninger til cyklen, men også et bredt ja til at prioritere den af hensyn til klima og sundhed.

Gå til undersøgelsen

De danske cykelruter

Danmarks cykelruter har det hele. Se Cyklistforbundets forslag til en dagstur, weekendtur eller en uge på cykel på de danske cykelruter.

Læs guiden

Meld dig ind i Cyklistforbundet

Vælg mellem et almindeligt medlemskab, et digitalt medlemskab for unge, et hustandsmedlemskab, et seniormedlemskab, et gavemedlemskab og et firmamedlemskab.

Meld dig ind