Foto: Undersøgelsen 'Cykelturen til gymnasiet' bygger på interviews og videodagbøger fra unge fra hele Danmark

Cykelturen til gymnasiet

Cyklistforbundets undersøgelse af unges cykelvaner afdækker de fordele og ulemper ved cyklen, som gymnasieelever oplever på turen til gymnasiet sammenlignet med at tage bilen. Undersøgelsen er en del af videns- og innovationsprojektet 'Unges Transportvaner'.

På ungdomsuddannelser meldes der om et stigende pres på parkeringskapaciteten, fordi mange unge i dag har adgang til bil og i stigende grad fravælger cyklen og offentlig transport. Med den kvalitative undersøgelse Cykelturen til gymnasiet ønskede vi at blive klogere på de fordele og ulemper, som gymnasieelever oplever ved at cykle til skole herunder oplevelse af cykel versus bil.

Undersøgelsen er gennemført i regi af Cyklistforbundets videns- og innovationsprojekt Unges Transportvaner finansieret af den statslige cykelpulje 2021. Undersøgelsen danner vidensgrundlag for udvikling af en værktøjskasse med konkrete initiativer målrettet gymnasier, som ønsker at hjælpe deres elever til at cykle mere i hverdagen. Se værktøjskassen her

De unge har ordet

I undersøgelsen er der arbejdet med ’digital etnografi’ som metode. 23 gymnasieelever fra hele landet modtog på deres telefon spørgsmål, som de besvarede med videoer, hvor de filmer sig selv, mens de svarer. Metoden, der udnytter, at unge er vant til og trygge ved at filme sig selv, har givet 230 ærlige og meget fulde besvarelser omkring gymnasielever og transportvalg.

Undersøgelsen peger på

 • Gymnasieeleverne bruger de samme argumenter for og imod cyklen uanset, om de har kort eller lang afstand til gymnasiet

 • De orienterer sig i høj grad mod bil og kørekort

 • De er bevidste om cyklens klare fordele, men oplever også, at cyklen er forbundet med ulemper

 • De ser cykling som noget, der bidrager til at komme i god form. Men de oplever også, at det er 'nederen' at ankomme svedig til gymnasiet, hvis man hjemme har brugt tid på at smukkesere sig

 • De oplever, at cyklen gør dem fleksible og uafhængige. Men i en gymnasiehverdag uden faste klasselokaler fungerer bilen som et opbevaringssted, så de slipper for - oveni computer og bøger - at skulle slæbe rundt på fx en stor idrætstaske fra lokale til lokale

 • De oplever, at cyklen giver pauser og luft til at tænke, men cykelturens succes afhænger i høj grad af vind og vejr, for det er træls at skulle bære rundt på vådt regntøj en hel dag

 • De oplever, at cyklen er mere oplagt på andre ture end til gymnasiet, og mange bruger den fx til fritidsaktiviteter

Det siger de unge:

"På cyklen stryger vi gennem trafikken..."

... men på vej til gymnasiet er cyklen ikke altid hurtigst

"Cyklen bidrager til vores gode form..."

... men det er nederen at ankomme svedig til gymnasiet

"Cykelturen giver luft til at tænke..."

... men det er træls, at forholde sig til vejret på vej til gymnasiet

"På cyklen er vi frie og uafhængige af andre..."

... men al vores grej begrænser os på vej til gymnasiet

Der er store potentialer for mere cykling

Undersøgelsen sætter fokus på de områder, hvor potentialerne for at få flere til at cykle mere, ligger.

Her bliver det klart, at det fx gælder om at fokusere på alle de ture, som eleverne kan tage på andre tidspunkter end til og fra gymnasiet, for at fastholde cyklen som et hverdagens transportmiddel.

Det gælder om at sætte fokus på, hvad man som ungdomsuddannelse kan gøre for at gøre det mere attraktivt at cykle til og fra gymnasiet – fx aflåste skabe eller måske endda et ’cykel-toilet’ reserveret til cyklisterne med forskellige produkter til at vaske sig under armene, sætte hår, fikse make-uppen etc. Her må gerne tænkes utraditionelt.

Det gælder også om at integrere cyklen i gymnasiehverdagen og bruge den til at styrke fællesskaber og tidseffektivitet. Ifølge undersøgelsens respondenter er det sociale større og vigtigere end nogen sinde. Samtidig oplever eleverne med alt det nye, spændende og krævende i gymnasiet sig som meget pressede på tid.

Vi har længe vidst, at de unge kører mere i bil og cykler mindre. Undersøgelsen har gjort os meget klogere på de barrierer, der afholder de unge fra at cykle. Derfor har vi kunnet udviklet en værktøjskasse med ti konkrete initiativer, som vi opfordrer gymnasierne til lade sig inspirere af, så vi sammen kan få flere unge til at cykle mere i hverdagen.Kenneth Ørhberg Krag, direktør i Cyklistforbundet

Brug 'værkstøjskassen' og få flere unge op på cyklerne

På baggrund af undersøgelsen Cykelturen til gymnasiet har Cyklistforbundet udviklet en værktøjskasse med ti konkrete tiltag til gymnasier, der ønsker at styrke deres elevers motivation til at cykle mere i hverdagen.

Værktøjskassen præsenterer både små og større initiativer, som kan skaleres op og ned, og som er lige til at realisere på gymnasierne.

Få inspiration med værktøjskassen her

Fakta om unges cykelvaner

 • De 16-24-åriges brug af bil på tre år er steget med 14,7%, mens brug af cykel er faldet med 15,1%
  Kilde: DTU’s transportvaneundersøgelse 2019

 • Over en ti-årig periode er antal cyklede kilometer pr. dag er hos de 10-17-årige faldet med 24,5%
  Kilde: DTU’s transportvaneundersøgelse 2021

 • De unge anser det som naturligt at cykle. Men adfærden følger ikke med. Faldet i unges cykling sætter ind, når børnene når teenagealderen. To ud af tre unge på 19 år cykler mindre sammenlignet med, da de var 16 år
  Kilde: National undersøgelse af unges transportvaner, Danske Regioner og Vejle Kommune, 2022

 • Uddannelsesinstitutioner kan spille en aktiv rolle for at få de unge til at cykle. Men kun 17% af de unge har oplevet, at deres ungdomsinstitution har opfordret dem til at cykle
  Kilde: National undersøgelse af unges transportvaner, Danske Regioner og Vejle Kommune, 2022

Viden og værktøjer

Cyklistforbundet udvikler løbende værktøjer til kommuner og skoler, der ønsker at arbejde med cykelfremme. Cyklistforbundet gennemfører også undersøgelser, der giver ny viden til arbejdet med cykelfremme. Find det hele her.

Gå til Viden og Værktøjer

Alt om cykling

Find de gode guides, særlig viden til forældre, lærere, pædagoger og kommuner, lov og regler og ny viden.

Læs alt om cykling

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Støt med et valgfrit beløb. Giv et medlemskab i gave. Betænk cykelsagen i dit testamente. Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for bedre forhold for cyklister på mange måder.

Læs mere