Cyklistforbundet til Folketinget: Danmark har brug for flere cyklister

Cyklistforbundet præsenterede januar 2019 politikoplægget 'Cykelland Nu' med fire forslag til Folketingets politikere og en opfordring til at gennemføre alle forslag hurtigst muligt.

Vi bliver i Danmark rost for at være et af verdens bedste cykellande. Det gør os glade og stolte. Og måske lidt dovne. For den stærke, danske cykelkultur er ikke kommet af sig selv - og den forsvinder mellem fingrene på os, hvis vi ikke passer på i disse år, hvor færre og færre danskere cykler.

 • At cykle giver glæde, oplevelser og frihed. Men cyklen kan mere end det. Cyklen gør vores hverdag og vores verden sundere, grønnere og mere bæredygtig.

  Med CYKELLAND.NU lancerer Cyklistforbundet en politisk vision for et sundt og bæredygtigt Danmark og fire forslag, som vi opfordrer Folketingets politikere til at gennemføre hurtigst muligt. Det er forslag, som vil sikre, at Danmark også fremover vil have en stærk og levende cykelkultur med de enorme sundhedsmæssige og klimamæssige fordele, der ligger i det.

  Danmark har brug for flere cyklister. Danske cyklister har brug for bedre cykelforhold og bedre trafiksikkerhed. Vi opfordrer Folketinget til at handle nu. For vores alles, vores børns og klodens skyld.

Vi har brug for sunde medarbejdere og veje med mindre trængsel. Som samfund spilder vi mindst tyve milliarder kroner hvert år på at sidde i kø på vejene. Cyklen skal hjælpe os, siger Michael Svane, branchedirektør i DI

Cyklistforbundets fire forslag

 • Giv 25.000 danskere tilskud til at købe en elcykel

  Bilister skal tilbydes et stærkt alternativ til de lidt længere cykelture. Købere af en elcykel skal via en særlig elcykelpulje på 100 mio. kr. have et tilskud på 20 % af prisen

 • Indfør flere 30 km/t-zoner i områder med mange gående og cyklister

  Farten skal ned i byerne. Kommunerne skal langt nemmere end i dag kunne indføre 30 km/t-zoner på enkeltstrækninger i byområder og landsbyer, hvor der færdes mange bløde trafikanter fx ved skoler

 • Indfør en skattemæssig fordel for cykelpendlere

  Det bæredygtige og sunde transportvalg i hverdagen skal belønnes. Det kan ske fx ved en cykelpræmie i form af et skattefradrag på 5.000 kr. årligt eller et særligt befordringsfradrag for cyklister med mere end 3 km til arbejde.

 • Støt kommunerne i at anlægge flere trygge og sikre cykelstier via en fast national cykelpulje

  Cykelinfrastrukturen skal styrkes. Kommunerne skal via en fast statslig pulje på 200 mio. kr. årligt kunne søge statslig medfinansiering af cykelstier og andre cykelfremmende initiativer. Det svarer til, at der går 2 kr. til infrastruktur til cykler for hver 100 kr., der går til infrastruktur til biler.

Hent fuld præsentation (pdf)

Læs pressemeddelelsen

Danmark har brug for flere cyklister. Danske cyklister har brug for bedre cykelforhold og bedre trafiksikkerhed. Stem cykelvenligt til folketingsvalget.


Tænk, hvis alle cyklister tog bilen!

Connie Hedegaard, formand for den grønne tænketank CONCITO og tidligere klima- og energiminister og EU-kommissær:

- Tænk, hvis alle cyklister en dag lod cyklen stå og tog bilen! Tænk engang: Længere køer, dårligere luft, højere CO2-udledning. Cyklisterne viser vej til en mere bæredygtig fremtid.


Vi har alle et ansvar for klimaet

Jesper Theilgaard, meteorolog og foredragsholder om klimaændringer:

- Der er ingen vej uden om. Vi er nødt til at finde de løsninger, som gør, at vi kan gennemføre en grøn omstilling af vores liv, hverdag og samfund. At cykle er både klimavenligt og sundt. Derfor skal vi samle os på tværs af politiske holdninger og sikre, at cyklen i fremtiden vil være en attraktiv transportform for flest mulige danskere.


Den daglige cykeltur gør en stor forskel

Charlotte Bøving, praktiserende læge og læge i DR TV's 'Lægen flytter ind':

- Vi skal bevæge os mere i hverdagen, og vi skal have flere sikre skoleveje, så alle børn kan cykle sikkert i skole. Det duer ikke, at så mange af os kører vores børn i bil til skole. Hverdagsmotion i form af en daglig cykeltur til og fra skole eller til og fra arbejde gør en verden til forskel for både børn og voksnes sundhed og trivsel.


Klimaet bør have førsteprioritet i Folketinget

Anders Morgenthaler, tegner, forfatter, filminstruktør og den ene halvdel bag tegneseriestriben Wulffmorgenthaler:

- Vi har travlt med at forandre verden, hvis vores børn skal kunne nyde det samme liv, som vi har levet. Tiden kalder på modstand og ikke mere snak. Modstand, så politikerne og den finansielle magt ved, at vi mener det alvorligt. Hvis vi er mange nok på cykel, kommer bilerne aldrig til at svinge til højre ved grønt lys!


Der er meget at vinde for danske virksomheder, hvis flere cykler

Michael Svane, branchedirektør i DI:

- Vi har brug for sunde medarbejdere og veje med mindre trængsel. Som samfund spilder vi mindst tyve milliarder kroner hvert år på at sidde i kø på vejene. Cyklen skal hjælpe os. Det vil gavne folkesundheden, økonomien og skabe mere plads på vejene, hvis flere danskere vælger cyklen frem for bilen. Derfor skal vi have flyttet så mange bilister som muligt fra bil til cykel.

Gennemførelsen af de fire forslag i CYKELLAND.NU er en investering i et stærkt og bæredygtigt Danmark. Vi synes ikke, at der er nogen grund til at tøve. Hvad synes du?

Hvorfor Cykelland Nu?

Det er ikke for sjov, at vi opfordrer Folketingets politikere til at gennemføre de fire forslag i CYKELLAND.NU. Det er bydende nødvendigt. Vores stillesiddende liv og inaktivitet er den næststørste dræber efter rygning. Vores byer er ved at blive kvalt af bilkøer og trængsel på vejene. Klimaet er ved at bukke under.

Vi er nødt til at handle. Vi er nødt til at gøre det klogt og hurtigt. Flere danskere på cyklen vil forbedre vores sundhed, mindske trængslen på vores veje og styrke både miljø og klima markant.

 • Ja, det er muligt

  Det kan lade sige gøre at få flere danskere til at cykle mere. Hver tredje biltur er under bare fem kilometer. Erfaringerne fra den nationale cykelpulje viser, at flere cykler, når der kommer en god cykelsti. Erfaringer fra hovedstadsområdet viser, at supercykelstier får pendlere til at cykle ikke bare mere, men også langt. Erfaringer fra Sverige og Norge viser, at man kan flytte bilister over på cyklen med en elcykelbonus.

  Omvendt ved vi også, at på landsplan cykler færre og færre i dag. At cyklister holder op med at cykle, når de føler sig utrygge i trafikken. At hver fjerde forælder er utryg at lade barnet transportere sig selv til og fra skole især på grund af bilernes hastighed.

  Gennemførelsen af de fire forslag i CYKELLAND.NU er en investering i et stærkt og bæredygtigt Danmark. Hvis vi skal have flere til at cykle mere, skal Folketingets politikere hurtigst muligt sikre en lavere fart i byerne, tilbyde bilister et attraktivt elcykel-alternativ til bilen på de lidt længere cykelture, belønne det bæredygtige og sunde transportvalg i hverdagen skattemæssigt og hjælpe kommunerne til at anlægge mere tryg og sikker cykelinfrastruktur.

 • Ja, det kan betale sig

  De samfundsmæssige argumenter for at foretage en investering, der får flere til at cykle og færre til at sidde i bilkø på vejen, er for længst på plads. Vi har den viden, som der er brug for, til at tage den kloge beslutning:

  Børn, som cykler til skole i stedet for at blive kørt, har i gennemsnit en bedre koncentrationsevne på helt op til fire timer. I hovedstadsregionen er der over en million færre sygedage om året, fordi folk tager cyklen til og fra arbejde. Man sparer i hovedstadsregionen 109.000 tons CO2 årligt på, at folk vælger cyklen frem for bil, bus eller tog. For hver kilometer, der bliver kørt på cykel i stedet for i bil, kan sundhedseffekten for samfundet i form af forlænget levetid og forbedret helbred ifølge Transportministeriets tal opgøres til næsten syv kr.

  Færre biler og dermed mindre køkørsel på vejene kan mærkes på virksomhedernes bundlinje. I 2030 forventes det, at bilister ved de fire største byer bruger over dobbelt så lang tid på at sidde fast i trafikken som i dag. At cykle til og fra arbejde kan sikre, at danskere, som ellers er inaktive, minimum er fysisk aktiv i 30 minutter dagligt. Daglig motion på cykel er for overvægtige lige så effektivt som en tur i fitness-centret. Og vi kunne blive ved.

 • Ja, vi skal handle nu

  Derfor skal vi handle nu. Vi har ikke råd til at lade være. Men det er ikke nok at opfordre den enkelte til at tage cyklen lidt oftere. Der er brug for politisk lederskab, politisk handling og vilje til at arbejde med rammestrukturer og økonomiske incitamenter. Akkurat som med et hvert andet politikområde.

  Gode og sikre cykelstier, der binder vores hverdag, vores hjem, skoler, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser og fritidsaktiviteter sammen, er forudsætningen for, at vi cykler.

  Gennemførelsen af de fire forslag i CYKELLAND.NU er en investering i et stærkt og bæredygtigt Danmark. Vi synes ikke, at der er nogen grund til at tøve. Hvad synes du?

  White paper: Hent oversigt over relevante undersøgelser og rapporter (pdf)

Læs også

12. april 2019

Fra to familiebiler til én ladcykel

Tidligere havde familien to biler. Nu er begge biler nu solgt og skiftet ud med en el-ladcykel.

Læs historien

11. september 2019

Cyklister er utrygge

Der er alt for mange steder, hvor det er utrygt at cykle, viser Cyklistforbundets undersøgelse af danske cyklisters oplevelse af sikkerhed i trafikken.

Læs historien

Få nyhedsbrevet

Hold dig opdateret på cykelområdet med vores månedlige nyhedsbrev.

Tilmeld dig her