FOLKETINGSVALG 2019

Cyklistforbundet præsenterer vision og forslag til Folketingets politikere

Cyklen viser vejen til et sundt og bæredygtigt Danmark. Cyklistforbundet præsenterer en politisk vision og fire forslag, som Folketinget opfordres til at gennemføre hurtigst muligt. Det skal sikre, at Danmark også fremover har en så stærk og levende cykelkultur, at vi kan høste cyklens potentiale for at skabe en sundere og mere bæredygtig verden.

Pressemeddelelse: Bilpendlere skal tilbydes et elcykel-alternativ. Bilernes hastighed skal ned i byerne. Det bæredygtige og sunde transportvalg skal belønnes skattemæssigt. Cykelinfrastrukturen skal styrkes.

Sådan lyder de fire forslag til Folketingets politikere, som Cyklistforbundet nu går ud med og præsenterer i fuld længde på Cyklistforbundet.dk/cykellandnu

- I Danmark roser vi ofte os selv for vores stærke, danske cykelkultur. Men det er ikke kommet af sig selv. Og den forsvinder, hvis vi ikke passer på den. Vi skal handle nu, hvor færre og færre danskere uden for de største byer cykler. Vi skal gøre det for vores alles, vores børns og klodens skyld, siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam.

Elcyklen er det missing link, der får os ud af bilen og op på cyklen på de lidt længere distancer, siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam

Han understreger, at udspillet henvender sig til Folketinget. Ikke kommunerne, som traditionelt ses som ansvarlig for at få flere til at cykle.

- Folketinget har en stor rolle at spille, når det handler om at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen. Vi håber, at Folketingets politikere vil tage ansvaret på sig og styrke cykelområdet, så vi kan høste de enorme samfundsmæssige fordele i forhold til mere sundhed, bedre klima og mindre trængsel på vejene, som cyklen kan være løftestang for, siger Klaus Bondam.

En række danskere - herunder tidligere tidligere klima- og energiminister samt EU-kommisær Connie Hedegaard, der i dag er formand for den grønne tænketank CONCITO - bakker som ambassadør op om visionen bag CYKELLAND.NU. Se hvem og hvad de siger på Cyklistforbundet.dk/cykellandnu.

CYKELLAND.NU: DE FIRE FORSLAG

 • Giv 25.000 danskere tilskud til at købe en elcykel

  Bilister skal tilbydes et stærkt alternativ på de lidt længere cykelture. Købere af en elcykel skal via en særlig elcykelpulje på 100 mio. kr. have et tilskud på 20 % af prisen

 • Indfør flere 30 km/t-zoner i byområder med mange gående og cyklister

  Farten skal ned i byerne. Kommunerne skal langt nemmere end i dag kunne indføre 30 km/t-zoner i fx større byområder og landsbyer

 • Indfør en skattemæssig fordel for cykelpendlere

  Det bæredygtige og sunde transportvalg i hverdagen skal belønnes. Det kan ske fx ved en cykelpræmie i form af et skattefradrag på 5.000 kr. årligt eller et særligt befordringsfradrag for cyklister med mere end 3 km til arbejde.

 • Støt kommunerne i at anlægge flere trygge og sikre cykelstier via en fast national cykelpulje

  Cykelinfrastrukturen skal styrkes. Kommunerne skal via en fast statslig pulje på 200 mio. kr. årligt kunne søge statslig medfinansiering af cykelstier og andre cykelfremmende initiativer. Det svarer til, at der går 2 kr. til infrastruktur til cykler for hver 100 kr., der går til infrastruktur til biler.

Grøn omstilling med elcykeltilskud

Cyklistforbundet ønsker et elcykeltilskud, som man kender det fra Sverige, hvor regeringen i 2017 etablerede en succesfuld pulje på 1 mia. SEK for at give købere tilskud til køb af elcykel. Erfaringerne fra en lignende pulje i Oslo viser, at de nye elcyklister cykler knapt en tredjedel mere om ugen, og at det primært sker på bekostning af bilkørsel.

- Vi er af mange årsager nødt til at flytte ture fra bil til cykel. Elcyklen er det missing link, der får os ud af bilen og op på cyklen på de lidt længere distancer. Vi kan bruge elcyklen både til at få nogle af de mange biler væk fra vejene og til at få flere til at bevæge sig mere i hverdagen. Det er win-win, siger Klaus Bondam.

Mere tryghed og bedre trafiksikkerhed

Det skal være mere trygt at være cyklist. Høj fart giver en markant større risiko for trafikulykker og dødsulykker, og i modsætning til andre typer ulykker i trafikken er der ikke en faldende udvikling i antallet af alvorlige cyklistulykker. Den gode udvikling i bedre trafiksikkerhed for bilister ses simpelthen ikke, når det handler om cyklister og fodgængere.

Cykling er god hverdagsmotion, der giver sundhed og trivsel hos alle og styrket indlæring hos vores børn. Men trygge og sikre cykelforhold er forudsætningen for, at vi cykler, og for at vi tør sende vores børn afsted på cykel med alle de fordele, det giver. Derfor skal vi have farten ned og gøre det mere trygt at cykle, siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam

Derfor opfordrer Cyklistforbundet Folketinget til at sikre, at farten kan sænkes på enkeltstrækninger i byområder og landsbyer, hvor der færdes mange gående og cyklister - fx ved skoler. Det skal ske ved at give kommunerne en langt lettere adgang end i dag til at sætte hastighedsgrænsen ned til 30 km/t.

- Cykling er god hverdagsmotion, der giver sundhed og trivsel hos alle og styrket indlæring hos vores børn. Men trygge og sikre cykelforhold er forudsætningen for, at vi cykler, og for at vi tør sende vores børn afsted på cykel med alle de fordele, det giver. Derfor skal vi have farten ned og gøre det mere trygt at cykle, siger Klaus Bondam.

Rådet for Sikker Trafik har i en undersøgelse dokumenteret, at hver fjerde forældre er utryg ved at sende deres børn ud på skolevejene på egen hånd bl.a. på grund af bilernes fart. En undersøgelse fra Vejdirektoratet har dokumenteret, at utryghed i trafikken er blandt hovedårsagerne til, at vi holder op med at cykle.

Skattefordel for cyklister

Der skal være en skattemæssig fordel ved at vælge cyklen fremfor bilen.

- Det holder ikke, at vores byer er ved at blive kvalt i køer og trængsel. Vi opfordrer politikerne til at give alle danskere, der cykler mere end tre km til arbejde, et skattemæssigt incitament til at vælge det sunde og bæredygtige transportvalg. Det kan ske fx i form af et skattefradrag på 5.000 kr. årligt eller et særligt befordringsfradrag for cyklister med mere end tre km til arbejde, siger Klaus Bondam.

Mere sundhed og mindre trængsel med cykelpulje

Cyklistforbundet opfordrer Folketinget til at oprette en fast statslig cykelpulje på 200 mio. kr. årligt. Det svarer til, at der går 2 kr. til cykelstier og anden infrastruktur til cykler for hver 100 kr., der går til infrastruktur til biler.

Med puljen skal kommuner kunne søge statslig medfinansiering af trygge og sikre cykelstier. Puljen skal følge op på den nationale cykelpulje 2009-2014, hvor der i landets kommunerne blev bygget cykelstier og iværksat andre cykelfremmende initiativer for over to mia. kr. De foreløbige evalueringer viser en stigning i cykeltrafikken og øget tryghed blandt cyklister de steder, hvor kommunerne har bygget puljestøttet cykelinfrastruktur.

- Flere danskere på cykel vil forbedre vores sundhed. Det vil reducere den massive trængsel på vores veje. Og det vil hjælpe os med at sikre den nødvendige grønne omstilling af Danmark. Vi opfordrer Folketingets partier til hurtigst muligt at gennemføre de fire initiativer i vores vision CYKELLAND.NU, siger Klaus Bondam.

Læs mere på Cyklistforbundet.dk/cykellandnu

Læs også

Cykelsagen og FN's verdensmål

Danmark har med FN's 17 verdensmål forpligtet sig til at arbejde for en bæredygtig fremtid. Cyklistforbundets arbejde for cykelsagen understøtter arbejdet med især fem af målene.

Læs mere

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Støt med et valgfrit beløb. Giv et medlemskab i gave. Betænk cykelsagen i dit testamente. Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for bedre forhold for cyklister på mange måder.

Læs mere

Meld dig ind i Cyklistforbundet

Vælg mellem et almindeligt medlemskab, et digitalt medlemskab for unge, et hustandsmedlemskab, et seniormedlemskab, et gavemedlemskab og et firmamedlemskab.

Meld dig ind