Udbredt utryghed i cykellandet Danmark

Der er alt for mange steder, hvor det er utrygt at cykle. Sådan lyder den tragiske konklusion på Cyklistforbundets undersøgelse, hvor cyklister meldte steder og strækninger ind, hvor de ikke føler sig trygge i trafikken. Især manglende cykelstier og utrygge kryds fylder blandt de knapt 4.000 indberetninger.

- Undersøgelsen dokumenterer, hvad vi har sagt i flere år. Der er behov for massive investeringer i cykelinfrastrukturen i Danmark, siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam.

- De mange indberetninger er skræmmende læsning. Folk er dybt bekymret for liv og førlighed. Mange steder henvises der til tidligere ulykker, hvor cyklister er dræbt eller kommet til skade, siger Klaus Bondam på baggrund af Cyklistforbundets undersøgelse af sorte cykelpletter i Danmark.

Staten skal tage ansvar, når det handler om at binde boligområder, arbejdspladser, børneinstitutioner og uddannelsesinstitutioner sammen med god og sikker cykelinfrastruktur på tværs af kommunegrænserne, siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam

Cyklistforbundet har bl.a. via sociale medier inviteret danske cyklister til at melde utrygge cykelsteder ind på . Syv ud af ti indberetninger handler om manglende cykelstier og utrygge kryds og sving. De øvrige indberetninger handler om dårlig udsigt, manglende vedligeholdelse, trængsel på cykelstierne og dårlig belysning.

Samlet tegner kortets i alt 3.866 indberetninger et tydeligt billede af, at alt for mange cyklister føler sig udsatte i trafikken.

Liv på 8 år er ifølge sin mor Mette Line Lundgaard Laursen bange for at køre på den trafikerede hovedvej A26 mellem Skive og Mors. Strækningen udpeges som et af de steder, hvor cyklister føler sig meget udsatte.

Tre indberetninger

  • Fra Kalundborg: Smalle cykelbaner, lang og stærkt trafikret indfaldsvej med hurtigkørende biler og tung trafik. Flere dræbte cyklister på denne strækning

  • Fra Randers-egnen: Mange biler, store lastbiler, og der køres stærkt. Maks to cm uden for striben til at cykle på og ofte en lidt høj kant ned.

  • Fra Herning: Cykelstien er lap på lap. Meget ujævn. Der bliver aldrig saltet eller sneryddet.

Flere cyklistulykker på vejene

Det billede bekræftes af de nye ulykkestal fra Vejdirektoratet. I 2018 kom 16% flere cyklister alvorligt til skade, lettere til skade eller blev dræbt i trafikken sammenlignet med 2017.

- Det går den forkerte vej med trafiksikkerheden for cyklister. Mens det bliver mere og mere sikkert at være bilist, går det den anden vej for cyklister. Sådan har udviklingen været gennem flere år, og det kan vi som samfund simpelthen ikke være bekendt, siger Klaus Bondam.

Vi har brug for flere cyklister

Han opfordrer det nyvalgte Folketing til at erkende, at problemet ikke kan løses udelukkende på kommunalt niveau.

- Selvfølgelig skal staten tage ansvar, når det handler om at binde arbejdspladser, børneinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og boligområder sammen med god og sikker cykelinfrastruktur på tværs af kommunegrænserne. Der er jo heller ingen, der forestiller sig, at kommunerne selv finansierer alle vejprojekter eller de dele af en motorvej, der går gennem kommunen, 100 %, siger Klaus Bondam.

- Selvom vi cykler mindre og mindre i Danmark, bliver cykelkulturen ofte taget for givet. Cyklerne kommer ind som en lille sidste detalje, når der forhandles om de store milliarder på transportområdet. Det er ikke godt nok. Vi har brug for flere cyklister, ikke færre.

Cyklistforbundet har med politikoplægget Cykelland Nu opfordret Folketinget til at vedtage en ny og større national cykelpulje end den pulje på en milliard kroner, hvor kommuner i 2009-2014 kunne søge statslig medfinansiering af bl.a. cykelstier.

- Gode cykelforhold er en investering, der betaler sig i form af mere sundhed, mindre trængsel på vejene, bedre miljø og mere grøn transport til at imødegå klimaudfordringerne,siger Klaus Bondam.

Se også

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Støt med et valgfrit beløb. Giv et medlemskab i gave. Betænk cykelsagen i dit testamente. Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for bedre forhold for cyklister på mange måder.

Læs mere

Til forældre

Du kan gøre meget for at hjælpe dit barn godt i gang med at cykle. Vi har samlet vores bedste råd til cykeltræning, guides og cykellege.

Gå til forældrehjørnet

Cyklistens færdselslov

Du skal som cyklist kende de særlige regler for cyklister. Vi har samlet Færdselslovens paragraf 49 og 50 til dig.

Se cyklistens færdselslov