Cyklistforbundet mener: Adfærd i trafikken

Cyklister skal ligesom de øvrige trafikantgrupper vise hensyn og være opmærksomme i trafikken. En god trafikkultur kræver, at alle - både bilister, knallertkørere, fodgængere og cyklister - kender til og overholder færdselsreglerne.

I trafikken skal der være plads til alle – både cyklister, fodgængere og bilister. Mange oplever, at cyklister er uforudsigelige i trafikken, og at det skaber irritation, utryghed og farlige situationer. Trafikkulturen skal forbedres, så alle føler sig trygge, når de færdes i trafikken. Det kræver opmærksomhed og hensyntagen trafikanterne imellem.

Cyklistforbundet mener, at cyklister ligesom de øvrige trafikantgrupper skal være opmærksomme og vise hensyn i trafikken. Mobiltelefoner og høj musik i ørerne fjerner opmærksomheden fra det, der sker på vejen, og gør det svært for medtrafikanterne at vurdere cyklisternes intentioner.

Alle skal kende og overholde færdselsreglerne

En god trafikkultur kræver, at alle kender til og overholder færdselsreglerne. Cyklistforbundet mener, at alle fra en tidlig alder bør lære færdselsreglerne og følge dem hele livet. Dette kræver en indsats fra både forældre og skoler. Færdselsundervisningen i skolen bør styrkes.

Der er ofte uklarhed over, hvordan man fx placerer sig hensigtsmæssigt i kryds. Her kan bedre og tydeligere skiltning målrettet cyklisterne, som vi har til bilisterne, være en stor hjælp. For langt de fleste cyklister gerne vil køre til ordenligt, Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet

Cyklistforbundet anbefaler

  • Færdselsreglerne bør revideres, kommunikeres og håndhæves, så de i højere grad tilgodeser cyklisters flow - fx i forbindelse med højresving for rødt
  • Kommunerne bør sikre, at infrastrukturen tilgodeser cyklister og fremmer forudsigelighed og den gode adfærd
  • Der bør oftere og klarere skiltes for cyklister – ligeledes for at fremme forudsigelighed og god adfærd
  • Der skal anlægges dobbeltrettede cykelstier, hvor det giver mening
  • Cykelbetjente sender et godt signal til cyklister
  • Cyklister skal have et indgående kendskab til færdselsregler – fx i forbindelse med af- og påstigning ved busserne, hvor der ofte opstår konflikter
  • Forældre og skoler bør tage ansvar for at lære børn færdselsreglerne fra en tidlig alder bl.a. gennem cyklistprøven
  • Tal pænt i trafikken – også selvom du har retten på din side

Undersøgelse: Cyklisters adfærd i trafikken

Cyklistforbundet undersøgte i 2015, hvordan cyklister, bilister og fodgængere opfatter cyklisters adfærd i trafikken. Undersøgelsen viste, at trafikanterne dagligt oplever, at cyklister overtræder færdselsreglerne og opfører sig uhensigtsmæssigt i trafikken.

Undersøgelsen var en del af et større projekt 'Cyklisters adfærd – udvikling og implementering af adfærdsændrende tiltag', som Cyklistforbundet gennemførte i 2014-15.

Med projektet kunne det konkluderes, at løsningen på cyklisters uhensigtsmæssige adfærd skal findes to steder:

  • i en bedre trafikkultur og adfærd fra cyklisters side

  • i strukturelle forbedringer - infrastruktur og færdselsregler, der tilgodeser cyklisternes fremkommelighed og plads i trafikbilledet.

Holdningspapiret er vedtaget af Cyklistforbundets landsmøde 2016.

Læs også

Det mener Cyklistforbundet

Se, hvad vi mener om cykelhjelm, elcykler, cykelparkering, trafiksikkerhed for cyklister og andre aktuelle emner.

Se Cyklistforbundet mener

Gode cyklistguides

Gør din cykel forårs- og vinterklar. Tjekliste til køb af elcykel. Lær dit barn at cykle. Sæt hjelmen rigtigt. Og meget mere. Vi har guiden.

Se alle vores guides

Det laver vi

Vi står bag indsatser, som får flere til at cykle, som gør det mere sikkert at cykle, og som bidrager til at bruge cyklen som løftestang til en sund, grøn og mere bæredygtig verden

Det laver vi