Cykling og kollektiv transport

Kombination af cykling og kollektiv transport er bæredygtig transport. Der skal være bedre plads til cykler i togene, og ambitionsniveauet for cykelparkering ved stationer skal løftes.

Det er bæredygtigt og sundt at bruge cyklen og den kollektive trafik frem for bilen. Derfor er det vigtigt at fremme et fleksibelt transportsystem, så der skabes gunstige muligheder for at kombinere cyklen med den kollektive transport især over lange afstande.

Cyklen spiller en helt central rolle i en fremtid, hvor den kollektive transport skal bidrage til at løfte en større del af transportbehovet og være et attraktivt alternativ til privatbilismen.

Kombinationstransport skal være attraktivt

Der er behov for at forbedre cyklernes pladsforhold i togene, ligesom det er værd at gennemføre forsøg med cykelmedtagning i busser og letbaner. Ambitionsniveauet for cykelparkering ved stationer skal endvidere løftes, så det bliver lettere at pendle til og fra stationer. I begge henseender bør der tages højde for øgede udfordringer med ladcykler, cykelanhængere og efterløbere.

Cyklistforbundet mener endvidere, at medtagning af cykler i den kollektive transport skal gøres mere fleksibel og gennemskuelig. I hovedstadsområdet er det fx. gratis at medbringe cykel i DSB’s S-tog, men ikke i kystbanen eller metroen. Der er behov for en mere enstrenget politik imellem de forskellige trafikselskaber.

Cyklistforbundet anbefaler og ønsker, at cykelmedtagning i udgangspunktet bør være gratis. Som alternativ til cykelmedtagning kan der indføres pendlercykler ved danske stationer og stoppesteder, hvor der er åbenbare økonomiske fordele ved det - fremfor at investere i dyrt togmateriel.

Fakta: Der er meget uudnyttet potentiale

I Danmark cykler ca. 27 pct. af alle togpassagerer til stationen, og 8 pct. cykler fra stationen til bestemmelsesstedet.

Hollandske erfaringer viser, at til- og frapendlingen på cykel kan fordobles på stationer. I Holland cykler op mod 43 pct. fra bopæl til station, mens godt 10-15 pct. cykler fra stationen til bestemmelsesstedet. I enkelte byer cykler helt op til 60 pct. fra bopæl til station. Det må derfor forventes, at der i Danmark er et potentiale for at få endnu flere til at cykle til og fra stationen.

Det kræver sikre og trygge cykelparkeringsforhold på stationer, hvor mange cykler skal overnatte, men også en større udbredelse af pendlercykler, der kan være med til at binde rejsen sammen. Især fra stationen til arbejdsstedet.

Case: Det er besværligt at bestille cykelpladsbillet

Hvis en passager skal være sikker på at få sin cykel med i Intercity- og InterCityLyn-tog, skal der bestilles en cykelpladsbillet. Det kan man desværre ikke på den app, hvor man bestiller billetter, i stedet er man nødt til at ringe til DSB. Det er et ufleksibelt system, som besværliggør rejser med cyklen i disse tog.

Case: Togbusser medtager ikke cykler

Ved sporarbejde indsættes der typisk togbusser som erstatning for togene. Det indebærer som oftest komplikationer for de rejsende, som har medbragt cykel i toget, da togbusserne ikke kan medtage cykler. Rejsen bliver usammenhængende, og det udgør en stor ulempe for rejsende, der har cykler med.

Case: Eurocity medtager ikke cykler

Rejsende mellem Tyskland og Sjælland kan ikke medbringe cykler. Det er ærgeligt, da cykelrejser i Tyskland og Danmark er attraktive, og cykelmedtagning i togene er attraktivt for cykelturister.

Cyklistforbundet anbefaler

  • Det skal være let at købe billet til cyklen og skifte mellem cykel og tog/bus/metro/letbaner

  • Ved stationer og stoppesteder skal der være bedre skiltning om, hvordan man medtager cyklen i den kollektive trafik også på engelsk

  • Ved cykelparkeringen kan der med fordel opsættes afgangstavler og anden nyttig trafikinformation, der viser de aktuelle afgangstider, forsinkelser mv.

  • En tryg, sikker og meget gerne overdækket cykelparkering med tilstrækkelig kapacitet er vigtigt for at gøre det attraktivt at stille sin cykel på stationen

  • Cykelparkeringen skal placeres rigtigt ift. cyklisternes ankomstvej til station og perron – gerne underjordisk med direkte adgang til perronen

  • Ved og omkring cykelparkeringen skal der løbende ryddes for herreløse cykler

  • Mulighed for mindre cykelreparationer vil være en klar fordel for cyklister

  • Cykelmedtagning på taxaer hos alle landets taxaselskaber

  • Det er værd at gennemføre forsøgsordninger med cykelmedtagning i de forskellige transportmidler. Bl.a. ift. differentierede priser på cykelmedtagning afhængig af trafikbelastningen (forskellige priser i forskellige tidsrum).

Holdningspapiret er vedtaget af Cyklistforbundets landsmøde 2016.

Læs også

Støt cykelsagen

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Støt med et valgfrit beløb. Giv et medlemskab i gave. Betænk cykelsagen i dit testamente. Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for bedre forhold for cyklister på mange måder.

Læs mere

Det vil vi

Landsformandens ledere

Cyklistforbundets landsformand Jens Peter Hansen skriver lederen i medlemsmagasinet Cyklister. Altid om aktuelle emner.

Se landsformandens ledere

Aktuelt

Lige nu

Hvad sker der på cykelområdet - hvad har Cyklistforbundet gang i? Få det aktuelle overblik lige her og lige nu.

Gå til seneste artikler