Arbejdspladser og cykelfremme

Cyklistforbundet mener, at arbejdspladser aktivt bør bidrage til cykelfremme og arbejde med at gøre det attraktivt at cykle til og fra arbejde og i arbejdstiden.

Hvis flere danskere skal vælge cyklen som transportmiddel, er det helt afgørende, at arbejdspladserne aktivt arbejder med at gøre det attraktivt at cykle til og fra arbejde og i arbejdstiden.

Cyklistforbundet anbefaler, at alle offentlige og private arbejdspladser udvikler en bæredygtig transportpolitik med cykling i centrum, og at virksomhedernes ledelse går i dialog med medarbejderne om hvilke tiltag, der kan få dem til at vælge cyklen.

De danske skatteregler bør desuden revideres, så bæredygtig transportadfærd gøres økonomisk attraktiv.

Fakta: Cykelindsatser fremmer sundheden

Arbejdspladsen er en velegnet arena for sundhedsfremmende aktiviteter. Dels tilbringer hovedparten af den voksne befolkning en stor del af deres tid på arbejdspladsen, dels er arbejdspladsen et socialt kollektiv, hvor kollegaerne kan fungere som støtte for hinanden.

Sundhedsfremmende indsatser på arbejdspladsen har desuden potentiale til at få fat i befolkningsgrupper, som ellers er svære at nå med cykelkampagner og andre adfærdsændrende indsatser.

I forbindelse med Cyklistforbundets kampagne Vi Cykler Til Arbejde har vi undersøgt, hvad der skaber nye cyklister. Undersøgelsen viser, at muligheden for at afprøve en ny vane i en social sammenhæng giver mod på at ændre adfærd.

Fakta: Cykelfremme betaler sig

Det kan betale sig for virksomheder at investere i medarbejderes sundhed. Sunde medarbejdere er mindre syge, mere effektive, har større overskud og trives bedre på arbejdspladsen.

 • Sygefravær vurderes at koste det danske samfund mindst 37 mia. kr. om året alene i udgifter til løn under sygdom og sygedagpenge (Kilde: Region Midtjylland).

 • Fysisk inaktivitet bevirker årligt mere end 3 mio. ekstra fraværsdage (Kilde: Statens Institut for Folkesundhed, 2006).

 • I Region Hovedstaden har man beregnet, at den eksisterende cykling betyder 1 million færre sygedage om året i regionen (Regions Hovedstadens Cykelregnskab 2014).

 • Hvis vi på årsbasis cykler 10% mere end i dag, vil både antallet af sygedage, trængslen på vejene og samfundsøkonomien blive påvirket positivt (kilde: Dansk Industri, 2018)

Virksomhederne og samfundet kan altså spare mange penge for hver kilometer, en medarbejder vælger cyklen fremfor stillesiddende transport.

Case: Cykelindsats på fire hospitaler

Herlev, Glostrup, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har satset massivt på at fremme cykling blandt medarbejderne for at løse udfordringer med trængsel omkring hospitalerne, bidrage til en bæredygtig udvikling og fremme medarbejdernes trivsel. Før projektets start kortlagde hospitalerne medarbejdernes transportvaner, så de kunne måle effekten. De etablerede udlån af elcykler, cykelservice på arbejdspladsen, salg af billige cykler og konditest for medarbejderne, ligesom de opfordrede til deltagelse i Vi cykler til arbejde-kampagnen. På Herlev Hospital steg antallet af tilmeldte medarbejdere med 81 pct. – hver fjerde medarbejder deltog. Alle fire hospitaler har oplevet en stigende interesse for cykeludlån, cykelservice og køb af cykler.

Case: Cykelindsats hos Rambøll

I forbindelse med flytningen til et nyt domicil spurgte konsulentfirmaet Rambøll deres medarbejdere i København hvilke cykelfaciliteter, de ønskede sig. Det resulterede i en aflåst cykelkælder med plads til 400 cykler, en kompressor med luft, cykelvask, gør-det-selv-cykelværksted, bad, skabe og skotørrere med varme og ventilation. Flytningen og de nye faciliteter medførte en stigning på 50 pct. i antallet af medarbejdere, der cykler på hele eller dele af turen til arbejdet.

Cyklistforbundet anbefaler: 'Hårde' tiltag:

 • Gode adgangsforhold for cykler til virksomheden

 • Cykelparkeringsfaciliteter (sikker og tryg parkering, der er placeret centralt i forhold til virksomhedens indgange)

 • Bade- og omklædningsfaciliteter fx med (ventilations-)skabe til cykeltøj og sko samt evt. håndklædeordning, vaskemaskine m.m.

 • Gør-det-selv cykelværksted med luft til cyklen, basisværktøj og evt. ophæng

 • Fast cykelservice på virksomheden – eventuelt sammen med nabovirksomheder, så man kan få en god aftale og dele udgiften

 • Vaskeplads til cykler

 • Firmacykler med logo.

Cyklistforbundet anbefaler: 'Bløde' tiltag:

 • Transportvaneundersøgelse, der klarlægger potentialer og barrierer, før tiltag sættes i værk

 • Sundhedstjek for medarbejderne - før og efter at cykling er kommet på dagsordenen er med til at fastholde motivationen

 • Walk the talk – ledelsen skal cykle forrest

 • Motiverende tiltag (opbakning til deltagelse i og gerne betaling af kampagner, lokale konkurrencer, kursus i cykelreparation, sociale aktiviteter med cyklen som omdrejningspunkt)

 • Kulturændring på arbejdspladsen, så det giver status at cykle

 • Opfølgning og fastholdelse er afgørende, så initiativet ikke løber ud i sandet.

Holdningspapiret er vedtaget af Cyklistforbundets landsmøde 2016.

Læs også

Se også

Tusindvis af kollegaer cykler til arbejde i maj

Lige nu cykler over 57.000 medarbejdere med i Cyklistforbundets store forårskampagne, VI CYKLER TIL ARBEJDE. Kampagnen kører hvert år i hele maj, og spreder cykelglæde, sundhed og fællesskab på arbejdspladser i hele Danmark

Læs mere på vcta.dk

Aktuelt

Lige nu

Hvad sker der på cykelområdet - hvad har Cyklistforbundet gang i? Få det aktuelle overblik lige her og lige nu.

Gå til seneste artikler