Turisme og rekreativ cykling

Danmark har enormt potentiale som international cykeldestination. Potentialet skal forløses gennem investering og samarbejde mellem kommuner, myndigheder, turismeorganisationer og erhverv.

Hvis Danmark skal udnytte sit fulde potentiale som international cykeldestination, er det helt afgørende, at kommuner, myndigheder, turismeorganisationer og erhverv investerer i og samarbejder om at udvikle og formidle cykelmuligheder af høj kvalitet i Danmark. Potentialet skal forløses gennem investering og samarbejde.

Foreningen Dansk Cykelturisme har udviklet en vision for cykellandet Danmark, der udstikker retningen for dette samarbejde. Cyklistforbundet er stiftende partner i foreningen og anbefaler, at alle turismeaktører bakker op om Dansk Cykelturisme og medvirker til at udvikle cykellandet Danmark.

Fakta: Cykelturisme er en god forretning

Stigende krav fra internationale cykelturister og øget konkurrence fra vores nabolande stiller stadig større krav til investering i og koordinering af cykelturismen i Danmark. Foreningen Dansk Cykelturisme påtager sig ansvaret for at opdatere og videreudvikle cykelturismen i Danmark.

Der er mange grunde til, at det betaler sig at investere i og samarbejde om cykelturisme:

 • Cykelturister lægger ifølge Cykelturister i Danmark – Turistprofil, VisitDenmark 2011 flere penge under deres ophold i Danmark end eksempelvis kystturister

 • Hver fjerde turist cykler under deres ferie i Danmark, og 60 pct. angiver, at de forbinder Danmark med cykling.

 • Cykelturister er gode ambassadører – ni ud af ti anbefaler andre at cykle på destinationen.

 • Cykelturisme er sæsonforlængende – cykelsæsonen går helt fra april til oktober.

 • Cykelturisme kan understøtte erhvervsudviklingen i landdistrikterne, som størstedelen af de danske cykelruter løber igennem.

 • Bredere set støtter cykelturisme op om dansk cykelkultur og Danmark som grøn og bæredygtig nation.

God infrastruktur er rygraden

I udviklingen af ruter og destinationer er infrastruktur, service og formidling afgørende indsatsområder. God infrastruktur udgør rygraden i enhver stærk cykeldestination eller langtursrute – velskiltede cykelveje med god belægning, der på sikker vis leder til attraktive oplevelser, er hele forudsætningen for at udvikle cykelturismen.

Derudover stiller cykelturister store krav til kvaliteten af services som cykeludlejning, bagageopbevaring og cykelparkering, ligesom efterspørgslen på services som cykelvenlig overnatning og cykelmedtagning i offentlig transport er stigende. Endelig skal infrastruktur og serviceydelser – hvis cykelturismens fulde potentiale skal forløses – formidles i digitale og trykte kortmaterialer, der er let tilgængelige for både danske og udenlandske turister.

Cyklistforbundet anbefaler

 • Udvikling af cykelturisme kræver investeringer fra både offentlige og private aktører

 • Udvikling af cykelturisme kræver samarbejde mellem kommuner, turismeorganisationer og erhverv

 • God infrastruktur danner grundlaget for cykelturismen, og stat og kommuner har en vigtig opgave i at sørge for velskiltede og velholdte cykelveje, der er trygge at køre på

 • Transportselskaber og turisterhverv har en vigtig opgave i at udvikle de gode og fleksible serviceprodukter, som cykelturisterne efterspørger: Cykeludlejning, cykelparkering, sund morgenmad, cykelmedtagning i offentlig transport mv.

 • Cykling bør markedsføres som en top-ferieaktivitet i Danmark, og alle cykelturismeprodukter skal være lettilgængelige – også for udenlandske turister. Fx bør alle ruter formidles i et opdateret kortmateriale i digital og trykt form på relevante sprog

 • Der bør etableres et samarbejde med internationale turoperatører om udvikling og salg af cykelferiepakker.

Holdningspapiret er vedtaget af Cyklistforbundets landsmøde 2016.

Læs også

Støt cykelsagen

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Støt med et valgfrit beløb. Giv et medlemskab i gave. Betænk cykelsagen i dit testamente. Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for bedre forhold for cyklister på mange måder.

Læs mere

Brug os

Brug os

Vi har cykelkampagner for børn og voksne, cykellegekorps, rådgivning og certificeringsordning for virksomheder, partnerprogrammer for kommuner, firmamedlemskaber og meget mere.

Læs mere

Det vil vi

Høringssvar

Vi bliver hørt: Cyklistforbundet kommenterer lovforslag, udkast til bekendtgørelser, kommunale planer etc.

Se vores høringssvar