Cyklistforbundet i Brøndby og Hvidovre

Brøndby Lokalafdeling

Kontakt: Thomas Otzen (Lokalformand), mail: otzendk@gmail.com, tlf.: 50 57 92 83

I 1980 blev der oprettet en afdeling af Cyklistforbundet i Hvidovre. Siden 2009 er Brøndby kommet til afdelingen, således at medlemmer i Brøndby og Hvidovre indgår samlet i fælles afdeling, som har navnet Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre Afdeling. Afdelingen fejrer 40-års jubilæum i 2020.

I både Brøndby og Hvidovre er vi glade for vores gode samarbejde med kommunernes politikere og forvaltninger, hvor vi oplever, at vores synspunkter respekteres, og at kommunerne er lydhøre over for vore ønsker til cyklistmiljøet.

Se mere - og følg os også på vores FaceBookGruppe :
CyklistForbund Brøndby-Hvidovre

Om og fra Brøndby-Hvidovre Afdeling :

Bestyrelsesmøde.
Opslag er senest opdateret d.2.august

Bestyrelsen afholder møde
Mandag d. 17. august, kl. 18 i vores lokale,
Byvej 56, Hvidovre.
Dagsorden ses i følgende link.

Dagsorden. Bestyrelsesmøde, som afholdes mandag d. 17. august 2020.
...........................................................................................

På bestyrelsesmødet d. 8. juli besluttede bestyrelsen, at
BRØNDBY-HVIDOVRE GENERALFORSAMLING
OG AFDELINGENS 40 ÅRS JUBILÆUM
begge afholdes
TORSDAG D. 17. SEPTEMBER.

På mødet den 17. august vil bestyrelsen fastlægge opgaver og detaljer
vedrørende indholdet af 40 års jubilæet og generalforsamlingen.

Nærmere om programmet for dagen følger på
Brøndby-Hvidovres Hjemmeside, på FaceBookOpslag, og i Nyhedsmail.

Referat fra bestyrelsesmødet, der blev afholdt d. 8.juli, kan ses i følgende link.
Referat. Bestyrelsesmøde afholdt onsdag d. 8.juli 2020.
...........................................................................................

Afholdelsen af både Brøndby-Hvidovres Generalforsamling og
40 års-jubilæum har siden marts været udskudt, grundet myndighedernes indførelse af foranstaltning, som har haft til
formål at begrænse spredningen af CoronaVirus i Danmark.

I løbet af foråret er de indførte foranstaltninger dog blevet lempet,
og dette har betødet, at der nu igen cykles ture -
OG gennemføres indendørs møder og aktiviteter.

Derfor har bestyrelsen fundet det muligt at afholde bestyrelsesmøder, mens der samtidigt overholdes myndighedernes påbud om afstand og hygiejne. Bestyrelsen har afholdt møde onsdag d. 8.juli.
Næste bestyrelsesmøde er planlagt afholdt mandag d. 17.august i vores lokale, Byvej 56, Hvidovre.
Mødet er åbent og alle interesserede er velkomne til at deltage

På bestyrelsesmødet den 8. juli besluttede bestyrelsen at både den årlige generalforsamling og 40 års jubilæum afholdes torsdag d. 17.september.
På bestyrelsesmødet d. 17.august fastlægges opgaver og nærmere detaljer om indholdet af de 2 aktiviteter.

Nærmere om program og dagsorden for dagen følger i senere opslag.

..

.

.

.

opslaget er senest tilpasset : d. 2.august
Mærkedage i Brøndby-Hvidovre :

Generalforsamling og 40 års Jubilæum

begge afholdes
TORSDAG D. 17. SEPTEMBER 2020

Efter lempelser af foranstaltningerne foranstaltninger, som har til formål at forhindre spredningen af CoronaVirus, har bestyrelsen på møde d. 8.juli, besluttet, at både Generalforsamling og fejring af de 40 år kan afholdes torsdag d. 17. september 2020.

Det forventes, at både Indbydelsen til Jubilæet og Indkaldelsen til Generalforsamling er udsendt til samtlige medlemshusstande senest d. 27.august. Forsendelsen sker digitalt, hvor dette er muligt. Eller på papir, som nødløsning, hvor digital fremsendelse ikke er mulig.

Overskridelse af vedtægtsbestemte datoer for afholdelsen af generalforsamling (den 30.april -
jf vedtægternes § 5, stk.2) er godkendt af CyklistForbundets Hovedbestyrelse

Se vores vedtægter i følgende link :
vedtægter for Brøndby-Hvidovre Afdeling

Senest tilpasset : 13.juli
40 Års Jubilæum :

.

Vi fejrer

Brøndby-Hvidovres 40 års Jubilæum.

Torsdag d. 17. september 2020
i vores lokale, Byvej 56, Hvidovre.
.

Program for dagen følger i senere opslag
på Hjemmesiden, i FacebookOpslag og i NyhedsMail

"Mandagsturene - Vi Cykler Sammen"
opslaget er senest opdateret d. 2.juli.

-- VI KØRER --

"Mandagsturene - Vi Cykler Sammen"

Hver mandag til og med d. 5.oktober,
kl. 13, fra Hvidovre Sundhedscenter

De populære Mandagsture, "Vi Cykler Sammen", er godt i gang. Og fortsætter med cykelture sommeren i gennem, hver mandag, med start kl. 13 fra Hvidovre Sundhedscenter, Hvidovrevej 272.
Turene varer en time til halvanden. Vi cykler i lokalområdet, og i roligt tempo med små pauser under vejs. Alle kan være med. Og alle er velkomne.

Hermed lidt praktisk oplysning om turen :

  • Hvornår: Hver mandag til og med 5.oktober. kl. 13.00 - ca 14.15
  • Mødested: Hvidovre Sundhedscenter, Hvidovrevej 272
    (foran hovedindgangen ud til Hvidovrevej)
  • Hvem: Alle, der selv kan cykle
  • Tilmelding: ikke nødvendigt – du møder bare op. Og det er gratis at deltage.
Vi holder afstand og samles ikke i kælderen i Sundhedscentret efter turen.
Vi forventer at hver enkelt deltager selv vurderer egne sundhedsrisici ved at deltage.
Husk - Egen cykel og gerne cykelhjelm.


Flere oplysninger om "Mandagsturene - Vi Cykler Sammen" fås hos turleder :
Lisbeth Pedersen. Telefon : 2835 7692. e-mail : lisbethanette@post.cybercity.dk

Mere Nyt om og fra Brøndby-Hvidovre.
Opslaget er senest tilpasset : d. 2.august.

Brøndby-Hvidovre NyhedsMail.

Brøndby-Hvidovre Afdeling udsender NyhedsMail med oplysninger om og fra afdelingen. Nyhedsmailen indeholder kalender for ture og andre aktiviteter. Billeder fra nogle af vore aktiviteter. Og yderligere oplysninger, som også kan være relevante for cyklister.
NyhedsMail udsendes som udgangspunkt en gang om måneden. Medlemmer af Brøndby-Hvidovre Afdeling er som oftest tilmeldt, men også ikke-medlemmer kan tilmelde sig. Se følgende links for NyhedsMail og for Tilmelding til Modtagerlisten.

OBS:
Seneste NyhedsMail er udsendt den 2.august og indeholder først og fremmest oplysninger om fejringen af Brøndby-Hvidovres 40 års Jubilæum og afholdelsen af vores årlige generalforsamling. Begge aktiviteter afvikles torsdag d. 17. september i Brøndby-Hvidovres lokale, Byvej 56, 1.sal, Hvidovre.
Men også andre ture og aktiviteter er annonceret og omtalt.

Næste NyhedsMail fra Brøndby-Hvidovre påregnes udsendt kort efter 1.september.

Her er NyhedsMailen AUGUST fra Brøndby-Hvidovre

Modtager du ikke automatisk NyhedsMailen ? :
Tilmeld dig NyhedsMailens Modtagerliste her

Giv et Praj til Teknisk Forvaltning

Er du på dine cykelveje kommet forbi strækninger på veje eller stier i Brøndby eller i Hvidovre, hvor du kan se, at der er opstået fejl eller mangler?

Giv et praj til Brøndby Kommune eller til Hvidovre Kommune

Alle henvendelser noteres og indgår i planlægningen af de fortløbende arbejdsopgaver.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pleje og vedligeholdelse af din cykel

Selvfølgelig er plejen af din cykel rigtig vigtig om foråret, efter vinteren, hvor kulde og frost og saltning af vejene bevirker, at salt og grus trænger ind overalt på cyklen. Men pleje og den "lille vedligeholdelse" er også vigtig for din cykel på andre årstider. Læs vores tips til vedligeholdelse

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lygter og reflekser når du cykler

Alle cykler skal have lygter på, når sigtbarheden af den ene eller anden grund bliver dårlig.
Og reflekser er faktisk næsten lige så vigtige, som lygter er.

Se meget mere om lygter og reflekser i følgende :

Lygter og reflekser på cyklen. Cyklistforbundets Lygte Guide.

Se tiderne for solopgang/-nedgang (link)

Bestyrelsen Brøndby-Hvidovre Afdeling.

Lokalformand
Thomas Otzen,
Hvidovre Torv 7,st.tv, 2650 Hvidovre
mail: otzendk@gmail.com, tlf.: 5057 9283 ,

Næstformand
John Barber,
Lindeager 5, 2.tv., 2605 Brøndby
mail: bar6677@gmail.com, tlf.: 5057 9824,

Kasserer
Jan Oulund,
Rosmosevej 18, 2650 Hvidovre
mail: jan@oulund.dk, tlf.: 3678 4323 / 2985 2190,

Bestyrelsesmedlem
Henning Nielsen,
Gl.KøgeLandevej 257 A, st. lejl.4, 2650 Hvidovre
mail: henning.kamholm@gmail.com, tlf.: 2443 8291,

Bestyrelsesmedlem
Lasse Steen Christensen,
Strandgårdsvej 47, 2650 Hvidovre
mail: avclsc@besked.com, tlf.: 6131 4469,

Suppleant
Erik Rossing,
M.Bechs Allé 92, 2650 Hvidovre
mail: e.rossing@parkmail.dk, tlf.: 3647 5039 / 2124 0339,

Suppleant
John Gade,
Lindevang 5, 2660 Brøndby Strand
mail: gade.john@gmail.com, tlf.: 6177 6883,