Bestyrelsen | Bestyrelsens virke MødeReferater m.v. |
Generalforsamlinger og Landsmøder | Scrapbogen |

Cyklistforbundet i Brøndby og Hvidovre

Brøndby Lokalafdeling

Kontakt: John Barber (Lokalformand), mail: bar6677@gmail.com, tlf.: 50 57 98 24

I 1980 blev der oprettet en afdeling af Cyklistforbundet i Hvidovre. Siden 2009 er Brøndby kommet til afdelingen, således at medlemmer i Brøndby og Hvidovre indgår samlet i fælles afdeling, som har navnet Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre Afdeling.

I både Brøndby og Hvidovre er vi glade for vores gode samarbejde med kommunernes politikere og forvaltninger, hvor vi oplever, at vores synspunkter respekteres, og at kommunerne er lydhøre over for vore ønsker til cyklistmiljøet.

Se mere - og følg os også på vores FaceBookGruppe :
CyklistForbund Brøndby-Hvidovre

Om og fra Brøndby-Hvidovre Afdeling :

NyhedsMail - om og fra Brøndby-Hvidovre.
Opslaget er senest tilpasset : d. 12. januar.

Brøndby-Hvidovre NyhedsMail.

Brøndby-Hvidovre Afdeling udsender NyhedsMail med oplysninger om og fra afdelingen. NyhedsMail udsendes som udgangspunkt en gang om måneden. Medlemmer af Brøndby-Hvidovre Afdeling er som oftest tilmeldt, men også ikke-medlemmer kan tilmelde sig. Se følgende links for NyhedsMail og for Tilmelding til Modtagerlisten.

OBS:
Seneste NyhedsMail er udsendt den 9.januar og indeholder information om aflysninger og udskydelser af ture og aktiviteter efter seneste fastsættelse af de strammere coronarestriktioner fra 5.januar.
Der er også vores efterlysning af frivillige til cykelprojekter i Brøndby-Hvidovre i den kommende tid.

Her er NyhedsMailen JANUAR 2021 fra Brøndby-Hvidovre

Næste NyhedsMail fra Brøndby-Hvidovre påregnes udsendt cirka 10. februar.

Modtager du ikke automatisk NyhedsMailen ? :
Tilmeld dig NyhedsMailens Modtagerliste her

Sundhedsprisen 2020 Hvidovre.
Den 25.november 2020

Hæder for et stort virke
Lisbeth Pedersen modtager Hvidovre Kommunes
Sundhedspris 2020

Se mere om og fra tildeling af Hvidovre Kommunes Sundhedspris 2020 i følgende link :
Lisbeth modtager Hvidovre Kommunes Sundhedspris 2020

Fra Landsmødet 2020 :
Den 31. oktober 2020

Deltagelse i CyklistForbundets Landsmøde 2020

Lørdag d 31. oktober var der landsmøde i Cyklistforbundet. Thomas Otzen og John Gade var vore delegerede fra Brøndby-Hvidovre Afdeling til Landsmødet. På Landsmødet blev der blandt andet behandlet 6 forslag - heraf et fra Brøndby-Hvidovre. Og der blev valgt ny formand.
Thomas tog nogle billeder og har skrevet om nogle hovedpunkter ved Landsmødet. Se begge dele i følgende link.

referat og billeder fra CyklistForbundets Landsmødet 2020

Og se mere om og fra Landsmødet i følgende dokumentsamling (Link til CyklistForbundet).
Tekst og Dokumenter fra og om Cyklistforbundets Landsmøde 2020

Generalforsamling i Brøndby-Hvidovre :
Den 17. september 2020

Generalforsamling er afholdt
TORSDAG D. 17. SEPTEMBER 2020
Byvej 56, 1.sal, Hvidovre

Med næsten seks måneders forsinkelse, afholdte vi generalforsamling i Brøndby-Hvidovre Afdeling.
Vi var 14 deltagere, heraf 2 fra nabo-afdelinger.

I en Coronatid var afholdelsen af generalforsamlingen ikke uden udfordringer, men vi tog nødvendige forholdsregler og holdt os inden for både deltager- og afstandspåbud.

Referat og gennemgang af særlige foranstaltninger ved afholdelsen af Brøndby-Hvidovres Generalforsamling 2020 findes i de følgende links.

Se referatet fra Generalforsamlingen i følgende link.
Referatet fra Generalforsamlingen 2020.

og læs mere om og fra Generalforsamling 2020 i følgende link :
Om Forberedelse og Afholdelsen af Brøndby-Hvidovre Generalforsamling 2020

- Trods Alt -
Fortsat på programmet i 2021

Men bemærk ÆNDRINGER i datoen

"Mandagsturene - Vi Cykler Sammen"
opslaget er senest opdateret d. 18.december.

"Vi Cykler Sammen"

Sommerens Mandagsture,
kl. 13, fra Hvidovre Sundhedscenter

OGSÅ I SOMMEREN 2021.

Lisbeth, Henning og Birgit har holdt møde med Thor, Sundhedskonsulent og kontakt i Sundhedscenter.
De er enige om, at der er mulighed for at køre

mandagsturene, Vi Cykler Sammen, også i sommeren 2021.

Første tur i forløbet er planlagt til mandag den 3. maj 2021.
Forhåbentlig på gensyn til flere ture og aktiviteter i Cyklistforbundets Brøndby-Hvidovre Afdeling.

40+ Års Jubilæum :
Senest tilpasset : 18. decmber

== Planlægges ==

Vi fejrer

Brøndby-Hvidovres
40+ års Jubilæum i 2021.

DATO :
ENDNU IKKE FASTSAT
.

Vi finder, at den anbefalede / påbudte gruppestørrelse
i forhold til CoronaRestriktioner skal være på
mindst 50 personer, inden vi overvejer at indkalde til
Brøndby-Hvidovres Jubilæum.

Når dette er tilfældet vil
dato og program for dagen følge i opslag
på Hjemmesiden, i FacebookOpslag og i NyhedsMail

Generalforsamling 2021:
Opslaget af 18.december 2020.

Generalforsamling 2021

DATO ENDNU IKKE FASTSAT.

Når vi finder, at CoronaRestriktionerne
- og ikke mindst gruppestørrelses-påbudet -
er stabile og til at overholde, indkalder vi til
den vigtige årlige begivenhed, generalforsamlingen,
i Brøndby-Hvidovre Afdeling.

Vi finder, at den anbefalede / påbudte gruppestørrelse i forhold til CoronaRestriktioner
skal være på mindst 20 personer, inden vi overvejer at indkalde til generalforsamling.

andre emner, som også kan have interesse
---------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde.
Opslaget er senest opdateret d.12. januar ;

Bestyrelsen har senest holdt møde
onsdag d. 28. oktober, kl. 18 i vores lokale,
Byvej 56, Hvidovre.
...........................................................................................

På mødet den 28.oktober gennemgik vi blandt andet de kommende aktiviteter :
* Landsmødet i Odense (d. 31.oktober),
* Møde med Thor Storgaard Christensen
Hvidovre Kommunes Sundhedscenter (d.25.november)
* Udsendelse af julekort (december)
* 41 års jubilæet og Generalforsamling 2021 (18.marts 2021)
* Etablering af "hjælp til selvhjælps" cykelværksted
* Afklaring vedrørende Store Cykeldag 2021 (13.juni 2021)
* Afholdelsen af Trafikvalgmøder i Brøndby og Hvidovre (november 2021)

Referat fra bestyrelsesmødet,
der blev afholdt d. 28.OKTOBER, ses i følgende link :
Referat fra Bestyrelsesmødet afholdt d. 28. oktober 2020

Grundet de strammere restriktioner for gruppestørrelse og afstand indført den 5.januar 2021,
er dato for næste bestyrelsesmøde i Brøndby-Hvidovre endnu ikke fastsat.
Bestyrelsesmødet den 28.januar er udskudt på (for tiden) ubestemt tid.

Bestyrelsesmøder er åbne, og alle interesserede er velkomne til at deltage.
Tilmelding er dog nødvendig.
Bestyrelsesmøder annonceres både på hjemmesiden og på FaceBookGruppen

Links til referater fra tidligere bestyrelsesmøder og møder i Trafik- og MiljøUdvalget kan ses :
Bestyrelsens Virke. Referater fra Bestyrelsesmøder og møde i TMU.

Giv et Praj til Teknisk Forvaltning

Er du på dine cykelveje kommet forbi strækninger på veje eller stier
i Brøndby eller i Hvidovre, hvor du kan se, at der er opstået
fejl eller mangler?

Giv et praj til Brøndby Kommune eller til Hvidovre Kommune

Alle henvendelser noteres og indgår i
planlægningen af de fortløbende arbejdsopgaver.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pleje og vedligeholdelse af din cykel

Selvfølgelig er plejen af din cykel rigtig vigtig om foråret, efter vinteren, hvor kulde og frost og saltning af vejene bevirker, at salt og grus trænger ind overalt på cyklen. Men pleje og den "lille vedligeholdelse" er også vigtig for din cykel på andre årstider. Læs vores tips til vedligeholdelse

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lygter og reflekser når du cykler

Alle cykler skal have lygter på, når sigtbarheden af den ene eller anden grund bliver dårlig.
Og reflekser er faktisk næsten lige så vigtige, som lygter er.

Se meget mere om lygter og reflekser i følgende :

Lygter og reflekser på cyklen. Cyklistforbundets Lygte Guide.

Se tiderne for solopgang/-nedgang (link)