Cyklistforbundet i Brøndby og Hvidovre

Brøndby Lokalafdeling

Kontakt: Thomas Otzen (Lokalformand), mail: otzendk@gmail.com, tlf.: 50 57 92 83

I 1980 blev der oprettet en afdeling af Cyklistforbundet i Hvidovre. Siden 2009 er Brøndby kommet til afdelingen, således at medlemmer i Brøndby og Hvidovre indgår samlet i fælles afdeling, som har navnet Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre Afdeling. Afdelingen fejrer 40-års jubilæum i 2020.

I både Brøndby og Hvidovre er vi glade for vores gode samarbejde med kommunernes politikere og forvaltninger, hvor vi oplever, at vores synspunkter respekteres, og at kommunerne er lydhøre over for vore ønsker til cyklistmiljøet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om og fra Brøndby-Hvidovre Afdeling :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 Års Jubilæum er -

UDSAT
GRUNDET FORANSALTNINGER INDFØRT FOR AT BEGRÆNSE SPREDNINGEN AF CORONA-VIRUS

VI KOMMER TILBAGE MED MERE,
NÅR FORHOLDENE ER AFKLAREDE.

Brøndby-Hvidovre har 40 års Jubilæum.
Og vi fejrer Jubilæet med en Reception og en Jubilæums Cykeltur
i marts 2020.
| UDSAT | UDSAT | UDSAT | UDSAT|

Vi vender tilbage med nyt, når forholdene omkring tid og muligheder er afklarede.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

opslag af 23.marts | senest tilpasset : 28.marts
Generalforsamling er :

UDSAT
GRUNDET FORANSALTNINGER INDFØRT FOR AT BEGRÆNSE SPREDNINGEN AF CORONA-VIRUS

VI KOMMER TILBAGE MED MERE,
NÅR FORHOLDENE HEROM ER AFKLAREDE.

Vedrørende Brøndby-Hvidovre Generalforsamling 2020

Afdelingens Generalforsamling udskydes fra 22.april til en ikke nærmere fastsat dato. Vi holder øje med foranstaltninger til opdæmning af CoronaVirus og fastsætter ny dato for generalforsamlingen, når foranstaltninger vedrørende blandt andet begrænsninger på mødeaktivitet lempes.

Indkaldelsesfristen til generalforsamling er mindst 3 uger. Indkaldelse udsendes til samtlige medlemshusstande. Digitalt, hvor dette er muligt. På papir, som nødløsning hvor digital fremsendelse ikke er mulig.

Overskridelse af vedtægtsbestemte datoer for afholdelsen af generalforsamling (den 30.april -
jf vedtægternes § 5, stk.2) er godkendt af CyklistForbundets Hovedbestyrelse

Følgende er bilag til generalforsamlingen.
Bemærk dog, at det endnu ikke er blevet muligt at fastsætte dato for generalforsamlingen.

Indkaldelsen | Bestyrelsens Beretning | Fremtidig Virksomhed

Se vores vedtægter i følgende link :
vedtægter for Brøndby-Hvidovre Afdeling

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opslag af 23.marts 2020 | Senest tilpasset 28.marts
Bestyrelsesmøder.

den 18. marts holdt vi bestyrelsesmøde i vores lokale, Byvej 56, Hvidovre.

Bestyrelsesmødet havde udgangspunkt i de ændringer i afvikling af møder og aktiviteter, som indførelsen af foranstaltninger, som skal begrænse spredningen af CoronaVirus, Covid-19, har bevirket.

Vi besluttede, at både Brøndby-Hvidovre 40 års Jubilæum og vores Generalforsamling 2020 udskydes
til endnu ikke nærmere fastsatte datoer, vi holder øje med udviklingen i de begrænsende foranstaltninger og fastsætter nye datoer, når foranstaltningerne lempes.

Vi talte desuden om andre aktuelle emner, blandt andet :
Forslag til Landsmøde, Overdragelse af Kassererposten,
Emner fra CyklistForbundets Forårsseminar i Odense
og Indkøb af printer.

Se referatet fra bestyrelsesmødet i følgende link.
Referat. Bestyrelsesmøde afholdt den 18.marts 2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NyhedsMail og Jubilæet :

Mere Nyt om og fra Brøndby-Hvidovre: Nyhedsmail

Brøndby-Hvidovre Afdeling udsender NyhedsMail med oplysninger om og fra afdelingen. Nyhedsmailen indeholder kalender for ture og andre aktiviteter. Billeder fra nogle af vore seneste aktiviteter. Og yderligere oplysninger, som også kan være relevante for cyklister.
NyhedsMail udsendes som udgangspunkt en gang om måneden. Medlemmer af Brøndby-Hvidovre Afdeling er som oftest tilmeldt, men også ikke-medlemmer kan tilmelde sig. Se følgende links for NyhedsMail og for Tilmelding til Modtagerlisten.

OBS:
Bemærk, at efter udsendelsen af Nyhedsmail Marts blev muligheden for tidspunktet og indholdet af Brøndby-Hvidovre 40 års Jubilæum, ændret væsentligt. Og efter myndighedernes indførelse af Coronavirus foranstaltninger, som begrænser møder UDSKYDES tidspunktet for fejringen af Jubilæet.
Vi vender tilbage i senere Nyhedsmail med mere om dette emne, når forholdene vedrørende forløb og resultater af coronavirus er blevet afklaret. Emnet vil også blive omtalt i Facebookgruppen og på Brøndby-Hvidovre Hjemmeside.

Her er NyhedsMailen fra Marts 2020

Her er den efterfølgende NyhedsMail Marts (EKSTRA) med udsættelser og aflysning.

Modtager du ikke automatisk NyhedsMailen ? :
Tilmeld dig NyhedsMailens Modtagerliste her

==================================================================================

Kom med på en (eller flere) af vores mange ture

Vi arrangerer en masse dejlige cykelture, som du er noget så velkommen til at cykle med på. Følg med her på hjemmesiden for flere oplysninger om månedsturene, "Ud i det Blaa", og om sommerens mandagsture, "Vi Cykler Sammen" - og om alle de andre ture, som er på programmet for 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giv et Praj til Teknisk Forvaltning

Er du på dine cykelveje kommet forbi strækninger på veje eller stier i Brøndby eller i Hvidovre, hvor du kan se, at der er opstået fejl eller mangler?

Giv et praj til Brøndby Kommune eller til Hvidovre Kommune

Alle henvendelser noteres og indgår i planlægningen af de fortløbende arbejdsopgaver.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pleje og vedligeholdelse af din cykel

Selvfølgelig er plejen af din cykel rigtig vigtig om foråret, efter vinteren, hvor kulde og frost og saltning af vejene bevirker, at salt og grus trænger ind overalt på cyklen. Men pleje og den "lille vedligeholdelse" er også vigtig for din cykel på andre årstider. Læs vores tips til vedligeholdelse

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lygter og reflekser når du cykler

Alle cykler skal have lygter på, når sigtbarheden af den ene eller anden grund bliver dårlig.
Og reflekser er faktisk næsten lige så vigtige, som lygter er.

Se meget mere om lygter og reflekser i følgende :

Lygter og reflekser på cyklen. Cyklistforbundets Lygte Guide.

Se tiderne for solopgang/-nedgang (link)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelse

Lokalformand
Thomas Otzen, mail: otzendk@gmail.com, tlf.: 5057 9283 ,
Hvidovre Torv 7,st.tv, 2650 Hvidovre

Næstformand
John Barber, mail: bar6677@gmail.com, tlf.: 5057 9824,
Lindeager 5, 2.tv., 2605 Brøndby

Kasserer
Jan Oulund, mail: jan@oulund.dk, tlf.: 3678 4323 / 2985 2190,
Rosmosevej 18, 2650 Hvidovre

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer
Henning Nielsen, mail: henning.kamholm@gmail.com, tlf.: 2443 8291,
Gl.KøgeLandevej 257 A, st. lejl.4

Lasse Steen Christensen, mail: avclsc@besked.com, tlf.: 6131 4469,
Strandgårdsvej 47, 2650 Hvidovre

Suppleanter
Erik Rossing, mail: e.rossing@parkmail.dk, tlf.: 3647 5039 / 2124 0339,
M.Bechs Allé 92, adr. 2650 Hvidovre

John Gade, mail: gade.john@gmail.com, tlf.: 6177 6883,
Lindevang 5, 2660 Brøndby Strand

=======================================================================================