Bestyrelsen | Generalforsamling |

Cyklistforbundet i Brøndby og Hvidovre

Brøndby Lokalafdeling

Kontakt: John Barber (Lokalformand), mail: bar6677@gmail.com, tlf.: 50 57 98 24

I 1980 blev der oprettet en afdeling af Cyklistforbundet i Hvidovre. Siden 2009 er Brøndby kommet til afdelingen, således at medlemmer i Brøndby og Hvidovre indgår samlet i fælles afdeling, som har navnet Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre Afdeling.

I både Brøndby og Hvidovre er vi glade for vores gode samarbejde med kommunernes politikere og forvaltninger, hvor vi oplever, at vores synspunkter respekteres, og at kommunerne er lydhøre over for vore ønsker til cyklistmiljøet.

Se mere - og følg os også på vores FaceBookGruppe :
CyklistForbund Brøndby-Hvidovre

Om og fra Brøndby-Hvidovre Afdeling :

opslaget er senest opdateret : d.13. oktober
Generalforsamling i Brøndby-Hvidovre :

top

Generalforsamling er afholdt
TORSDAG D. 17. SEPTEMBER 2020
Byvej 56, 1.sal, Hvidovre

Med næsten seks måneders forsinkelse, afholdte Brøndby-Hvidovre sin generalforsamling 2020.
Vi var 14 deltagere, heraf 2 fra nabo-afdelinger.
I en Coronatid var afholdelsen af generalforsamlingen ikke uden udfordringer, men vi tog nødvendige forholdsregler og holdt os inden for både deltager- og afstandspåbud.
Vi begyndte aftenen fra kl 19 med et foredrag ved Hvidovre Kommune sundheds-konsulent Thor Storgaard Christensen, som fortalte om Hvidovre Kommunens visioner og planer på cykelområdet.

Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen begyndte kl 20. Jens blev valgt til ordstyrer og fik derved sin debut på denne post.
Bestyrelsens beretning og regnskabet for 2019 blev begge godkendt.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
.
Bestyrelsen m.fl.
Der var en rokade i bestyrelsen. John Barber blev valgt som ny formand. Tidligere formand, Thomas Otzen, fortsætter i bestyrelsen og er efterfølgende konstitueret som næstformand.
John Gade er valgt som ny kasserer, idet Jan Oulund, grundet helbredsforhold, ikke syntes, at han kunne fortsætte på posten.

Herudover stopper Lisbeth ved turen den 22.oktober sit virke som turleder. Opgaven med "Ud i det Blå-turene" overtages af Lasse Steen Christensen.
Der er stor tak til både Lisbeth og Jan for det virke, de hver for sig har udført. Og en stor tak til dem, der fortsætter de vigtige opgaver.

Muligheder.
Under Eventuelt talte vi på ny om oprettelsen af et cykelværksted. Der var forslag til mulige lokaler, og forslag om kontakt til CF i Rødovre om indholdet i deres cykelværkstedsaktivitet.
Det blev i øvrigt også foreslået, at bestyrelsen kontakter "CykelBy Hvidovre" i forbindelse med mulige projekter og ønsker til cykelforhold i Hvidovre.
Bestyrelsen vil arbejde videre med begge forslag i den kommende tid.

Tak.
Der er tak til deltagerene i generalforsamling for en god og positiv afvikling. Og der er ros til ordstyreren for hans fordeling af forløb og indlæg.


Se vores vedtægter i følgende link :
vedtægter for Brøndby-Hvidovre Afdeling

Se indkaldelsen, bestyrelsens beretning og forslag til fremtidigt virke :

Indkaldelse til
generalforsamling 2020

Bestyrelsens
skriftlige beretning

Forslag til
Fremtidigt virke

Et mere fyldigt og officielt referat fra generalforsamlingen er i øvrigt under udarbejdelse og vil blive lagt på Brøndby-Hvidovre Hjemmeside og vil også kunne findes på Brøndby-Hvidovre Facebook gruppe i den kommende tid.

Læs mere om Generalforsamling 2020 i følgende link :
Om Forberedelse og Afholdelsen af Brøndby-Hvidovre Generalforsamling 2020

Opslag af d. 22. september
Bestyrelsen valgt :

Valg af bestyrelsen ved Generalforsamlingen.

Ved generalforsamling 2020 blev der valgt ny formand, John Barber, og ny kasserer, John Gade.
Tidligere formand, Thomas Otzen, fortsætter i bestyrelsen og er konstitueret som næstformand.

Henning Nielsen og Lasse Steen Christensen var ikke på valg og fortsætter som bestyrelsesmedlemmer. Erik Rossing fortsætter som suppleant til bestyrelsen.

Første bestyrelsesmøde med bestyrelsens ændrede sammensætning er planlagt til
onsdag d. 28. oktober 2020, kl. 18 i Brøndby-Hvidovre Afdelings lokale, Byvej 56, Hvidovre. .

Se navne og kontaktadresser for bestyrelsen nederst på denne side.

Senest tilpasset : 7. oktober
41 Års Jubilæum :

== Planlægges ==

Vi fejrer

Brøndby-Hvidovres 41 års Jubilæum.

Torsdag d. 18. marts 2021

i vores lokale, Byvej 56, Hvidovre.
.

Program for dagen følger i senere opslag
på Hjemmesiden, i FacebookOpslag og i NyhedsMail


"Mandagsturene - Vi Cykler Sammen"
opslaget er senest opdateret d. 7.oktober.

"Vi Cykler Sammen"

Sommerens Mandagsture,
kl. 13, fra Hvidovre Sundhedscenter

sommerens sidste tur blev kørt den 5.oktober.

Tak til Lisbeth, Henning og Birgit for deres initiativ og virke som turledere.
Tak til deltagerne for en god sommertid med mange oplevelser, når der cykles sammen -
og for de gode ture trods aflysninger og andre forhindringer i denne Corona-tid.

Forhåbentlig på gensyn til flere ture og aktiviteter i Cyklistforbundets Brøndby-Hvidovre Afdeling.

Mere Nyt om og fra Brøndby-Hvidovre.
Opslaget er senest tilpasset : d. 14.oktober.

Brøndby-Hvidovre NyhedsMail.

Brøndby-Hvidovre Afdeling udsender NyhedsMail med oplysninger om og fra afdelingen. NyhedsMail udsendes som udgangspunkt en gang om måneden. Medlemmer af Brøndby-Hvidovre Afdeling er som oftest tilmeldt, men også ikke-medlemmer kan tilmelde sig. Se følgende links for NyhedsMail og for Tilmelding til Modtagerlisten.

OBS:
Seneste NyhedsMail er udsendt den 10.oktober og indeholder oplysninger fra vores årlige generalforsamling, der blev afviklet torsdag d. 17. september i Brøndby-Hvidovres lokale, Byvej 56, 1.sal, Hvidovre.
Men også andre ture og aktiviteter er annonceret og omtalt.

Her er NyhedsMailen OKTOBER fra Brøndby-Hvidovre

Næste NyhedsMail fra Brøndby-Hvidovre påregnes udsendt cirka 7.november.

Modtager du ikke automatisk NyhedsMailen ? :
Tilmeld dig NyhedsMailens Modtagerliste her

Bestyrelsesmøde.
Ikke-relevante afsnit er slettet d. 10. september
Opslaget er senest opdateret d.16. september |

Bestyrelsen afholdte møde
mandag d. 17. august, kl. 18 i vores lokale,
Byvej 56, Hvidovre.
...........................................................................................

På møde den 17. august besluttede bestyrelsen, at
BRØNDBY-HVIDOVRE GENERALFORSAMLING 2020 SKULLE AFHOLDES
TORSDAG D. 17. SEPTEMBER.

Derimod udskydes
Brøndby-Hvidovre 40 års Jubilæum til 18. marts 2021.
med det håb, at CoronaVirusKrisen til den tid er
aftaget så meget, at der kan gennemføres en dag med et fint socialt samvær.

Nærmere om programmet for dagen, den 18. marts 2021, følger på
Brøndby-Hvidovres Hjemmeside, på FaceBookOpslag, og i Nyhedsmail.

Referat fra bestyrelsesmødet,
der blev afholdt d. 17.august, ses i følgende link :
Referat fra Bestyrelsesmødet afholdt d. 17. august 2020

Næste bestyrelsesmøde i Brøndby-Hvidovre afholdes :
onsdag, den 28.oktober, kl. 18 i lokalet Byvej 56, 1.sal.

andre emner, som også kan have interesse
---------------------------------------------------------------------------------

Giv et Praj til Teknisk Forvaltning

Er du på dine cykelveje kommet forbi strækninger på veje eller stier i Brøndby eller i Hvidovre, hvor du kan se, at der er opstået fejl eller mangler?

Giv et praj til Brøndby Kommune eller til Hvidovre Kommune

Alle henvendelser noteres og indgår i planlægningen af de fortløbende arbejdsopgaver.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pleje og vedligeholdelse af din cykel

Selvfølgelig er plejen af din cykel rigtig vigtig om foråret, efter vinteren, hvor kulde og frost og saltning af vejene bevirker, at salt og grus trænger ind overalt på cyklen. Men pleje og den "lille vedligeholdelse" er også vigtig for din cykel på andre årstider. Læs vores tips til vedligeholdelse

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lygter og reflekser når du cykler

Alle cykler skal have lygter på, når sigtbarheden af den ene eller anden grund bliver dårlig.
Og reflekser er faktisk næsten lige så vigtige, som lygter er.

Se meget mere om lygter og reflekser i følgende :

Lygter og reflekser på cyklen. Cyklistforbundets Lygte Guide.

Se tiderne for solopgang/-nedgang (link)

. .

top

Bestyrelsen Brøndby-Hvidovre Afdeling.

2020 - 2021

Lokalformand
John Barber,
Lindeager 5, 2.tv., 2605 Brøndby
mail: bar6677@gmail.com, tlf.: 5057 9824,

Næstformand
Thomas Otzen,
Hvidovre Torv 7,st.tv, 2650 Hvidovre
mail: otzendk@gmail.com, tlf.: 5057 9283 ,

Kasserer
John Gade,
Lindevang 5, 2660 Brøndby Strand
mail: gade.john@gmail.com, tlf.: 6177 6883,

Bestyrelsesmedlem
Henning Nielsen,
Gl.KøgeLandevej 257 A, st. lejl.4, 2650 Hvidovre
mail: henning.kamholm@gmail.com, tlf.: 2443 8291,

Bestyrelsesmedlem
Lasse Steen Christensen,
Strandgårdsvej 47, 2650 Hvidovre
mail: avclsc@besked.com, tlf.: 6131 4469,

Suppleant
Erik Rossing,
M.Bechs Allé 92, 2650 Hvidovre
mail: elfusk@jubii.dk , tlf.: 3647 5039 / 2124 0339,