Foto: Cyklistforbundet/Mikkel Østergaard

Ny undersøgelse konkluderer, at pangfarver øger sikkerheden. Foto: Cyklistforbundet/Mikkel Østergaard

156

Ny undersøgelse: Pangfarver på tøjet giver øget sikkerhed

Cyklistforbundet går ikke ind for lovkrav om pangfarver på tøjet. Det er op til den enkelte.

Af Frits Bredal
13. maj 2014
Pangfarver på tøjet kan være med til at øge sikkerheden for cyklisterne. Det er konklusionen på en nyt forskningsprojekt, som trafikforskere fra Aalborg Universitet har lavet i samarbejde med TrygFonden. 

Her har 3400 cyklister i et år kørt med en skriggul jakke med reflekser, mens lige så mange har kørt i almindeligt overtøj. Cyklisterne har selv indrapporteret, når de har været involveret i uheld. 

Ifølge undersøgelsen var de pangfarvede cyklister impliceret i 38 procent færre uheld, hvor en person kom til skade. I forhold til antallet af sammenstød mellem cyklister og biler, lå de 48 procent lavere. 

En række medier har bedt Cyklistforbundet om en kommentar til undersøgelsen: ”En af grundene til, at folk cykler så meget i Danmark, er, at man kan gøre det i sit almindelige tøj, også selv om det er jakkesæt eller høje hæle. Det ønsker vi at fastholde”, har Cyklistforbundet bl.a. sagt til Ritzau. 

Over for flere medier har Cyklistforbundet forholdt sig positivt til, at den enkelte cyklist ud fra sikkerhedsmæssige hensyn vælger pangfarver på tøjet. Men skeptisk over for et eventuelt ønske om, at gøre pangfarver på cyklisternes tøj lovpligtigt. 

”Undersøgelsen giver anledning til, at hver enkelt af os tænker over hvordan vi kan skabe størst sikkerhed for os selv og vores medtrafikanter. Men cyklisternes sikkerhed er ikke kun et individuelt spørgsmål. Sikkerheden for Danmarks mere end 4 millioner cyklister kræver samtidig politiske prioriteringer i forhold til sikre cykelstier, sikker indretning af kryds, hastighedszoner etc.”, siger Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam.

Klaus Bondam gør samtidig opmærksom på, at sundhedseffekterne ved cyklisme er meget store og veldokumenterede for både den enkelte og for samfundet som helhed i form af færre sygedage, færre hospitalsindlæggelser, længere levetid etc.

”Overvejelser omkring lovpligtig brug af pangfarver på tøjet skal ses i forhold til effekten på den mangfoldige danske cykelkultur. De fleste danskere cykler i deres almindelige tøj. Lovkrav omkring påklædning vil få nogle til at fravælge cyklen. Og sundhedsrisikoen ved inaktivitet er større end risikoen ved at cykle,” siger Klaus Bondam og gør samtidig opmærksom på, at Danmark er verdens sikreste cykelland. 

”I forhold til hvor mange, der cykler i Danmark, har vi heldigvis relativt få uheld, og antallet af dødsulykker er historisk lavt. Men vi fortsætter med at arbejde for endnu større sikkerhed. Og den nye undersøgelse vil naturligvis indgå i det arbejde.”