Foto:ShutterStock
1236

6 gode råd, hvis du er ude for et færdselsudheld

Cyklistforbundet tilbyder medlemmer juridisk bistand ved færdselsuheld på cykel. Her er 6 gode råd, som alle kan få glæde af hvis uheldet er ude.

6 gode råd, hvis uheldet er ude 

Beviser

  • Få navn og adresse på en eller flere, som har set uheldet.
  • Tag billeder af fx huller i vejen eller væltede genstande så hurtigt som muligt. Vigtigt: Sørg for, at få fx en tommestok eller andet målbart materiale med på billedet, og sørg også for, at man kan se, hvor det enkelte billede er taget, fx ved at få bygninger med på billederne.

Politi

Ved personskade skal politiet i de fleste tilfælde involveres.
  • Bed om navn(e) på betjenten(e) og politistationen, hvis du involverer Politiet.

Skader

  • Få lægelig dokumentation for skaden ved at tage på skadestuen. Du skal huske at få en kopi af skadestuerapporten med hjem.
  • Tag billeder af dig selv hurtigst muligt efter uheldet, hvis du er blevet slemt skadet. Man skal kunne se dine skader på billederne.
  • Få vurderet din cykel af en cykelhandler, hvis cyklen er blevet skadet i uheldet. Cykelhandleren rekvirerer herefter en vurderingsmand fra skadevolders forsikringsselskab. På baggrund af denne vurdering, kan du lade cykelhandleren reparere cyklen og selv betale reparationen.

Kontakt Cyklistforbundet

Medlemmer kan som sagt få gratis juridisk bistand i forbindelse med færdselsuheld. Kontakt os:

  • Tlf.: 33 32 31 21
  • Tid: Hverdage kl. 10-12 og 13-15