Foto: Mikkel Østergaard

Cykelhjelme

Cyklistforbundet anbefaler, at du som cyklist kører med cykelhjelm, men Cyklistforbundet er imod at tvinge cykelhjelmen ned over hovedet ved lov.

Cyklistforbundet anbefaler, at du som cyklist kører med cykelhjelm, men Cyklistforbundet er imod at tvinge cykelhjelmen ned over hovedet ved lov. Hjelmen beskytter i mange tilfælde den enkelte, hvis uheldet skulle være ude, men et generelt påbud om cykelhjelm kan ødelægge de gavnlige effekter af cykling og udfordre den mangfoldige danske cykelkultur.

Cykelkultur handler om meget mere end cykelhjelme

Vi har en meget bred cykelkultur i Danmark, som mange andre lande er interesserede i og gerne vil kopiere. Danskere i alle aldre kaster sig nemlig over cyklen både børn, voksne og ældre.

Man skal passe på ikke at opsætte regler, som er ødelæggende for den danske cykelkultur, og eksempler fra udlandet viser, at et hjelmpåbud kan få folk til at stå af cyklen.

Får Danmark et påbud om hjelm, forudser vi, at en del vil rette ind efter lovkravet. Men en del cyklister vil fortsætte med at køre uden hjelm, og de vil så være lovovertrædere. Andre igen vil helt miste lysten til at cykle, hvilket samlet set vil give en negativ virkning for folkesundheden, miljøet, trængslen i byerne og de mange andre faktorer, cyklismen gavner.

Cyklistforbundet mener, at det er forkert at kriminalisere og skræmme danskerne væk fra cyklerne. Derfor ingen hjelmlov, men gerne motiverende kampagner.

FAKTA

En hjelmtælling, der blev lavet af Rådet for Sikker Trafik i 2013, viste, at 27 pct. af cyklisterne kørte med cykelhjelm i bytrafik. Hjelmbrugen har været stærkt stigende de senere år, særligt siden 2008. Der er dog stor forskel på, hvornår de enkelte aldersgrupper har hjelm på i bytrafikken. Her bruger de yngste oftest cykelhjelm, mens de 16-25-årige gør det mindst.

Blandt børn på vej til skole kører i gennemsnit 60 pct. med hjelm. Højst er hjelmbrugen blandt de yngste elever.

Cases:

Havarikommissionen for vejtrafikulykker (HVU)

I analysen "Krydsulykker mellem cykler og biler" fra 2008 konkluderer HVU, at cykelhjelme kan reducere skader på hovedet og i enkelte tilfælde betyde forskellen på liv og død. Konklusionen bygger på en dybdegående analyse af 30 alvorlige ulykker med cyklister.

European Cyclists' Federation (ECF)

Cyklistforbundets europæiske paraplyorganisation ECF er imod et påbud om brug af cykelhjelm samt brugen af skræmmekampagner til at promovere brug af cykelhjelm.

Hjelmlov i New Zealand

I 1994 introducerede New Zealand et påbud om brug af cykelhjelm. Et studie har efterfølgende vist, at hjelmloven reducerede antallet af alvorlige hovedskader. Men når man sammenligner årene før og årene efter hjelmloven, skete der også en halvering af antallet af cyklede timer pr. person1. Studierne forholder sig dog ikke til den direkte sammenhæng mellem hjelmloven og faldet i cykeltrafikken, da der er mange andre faktorer i spil.

Andre lande

I Australien indførte man i 1994 et hjelmkrav, som fik australierne til at cykle mindre. En ud af fem siger, at de ville cykle oftere, hvis der ikke var påbud om hjelm. I USA har et hjelmpåbud for unge reduceret antallet af alvorlige cykeluheld blandt børn og unge – men med den utilsigtede konsekvens, at færre børn og unge cykler. I Sverige, hvor der også er indført et hjelmkrav for unge cyklister, er der i øvrigt markant færre børn, der bruger cykelhjelm end her i Danmark, hvor hjelmen ikke er påbudt.

Alle børn cykler

I Cyklistforbundets skolekampagne Alle Børn Cykler er hjelmbrugen blandt deltagerne oppe på næsten 90 %. Samtidig opfylder kampagnen sit primære formål med at få flere børn til at cykle. Vi har ikke registreret en afskrækkende effekt af, at der gives et ekstra point for at cykle med hjelm. Det er dog værd at bemærke, at i de ældste klasser, har færrest tilmeldte og samtidig flest elever, der reelt ikke deltager. Men det handler formentlig også om andre ting end kampagnens pointgivning for hjelmbrug.

GODE RÅD OG ANBEFALINGER 

  • Cyklistforbundet anbefaler, at man som cyklist bruger cykelhjelm.
  • Cyklistforbundet er imod lovgivning om brug af cykelhjelm.
  • Motiverende kampagner som eksempelvis Alle Børn Cykler kan være med til få flere børn til at benytte cykelhjelm.

Sådan skal hjelmen sidde

Hjelmen skal sidde så den dækker både baghovedet, tindingerne og panden – og det gør den, når den sidder vandret set fra siden, og der kun er to-tre centimeter mellem øjenbrynene og hjelmens forkant.

Hjelmen skal indstilles og strammes, så den ikke kan rutsje rundt på hovedet, og der kun er plads til to fingre mellem remmen og hagen. Spænderne skal også jævnligt strammes efter, så de ikke bliver for løse.

Tjek desuden regelmæssigt, om børnenes hjelme stadig passer i størrelsen. Børn har det med at vokse.

Emneord: Cykelhjelm