Cykeltyveri

Cyklistforbundet mener, at kampen mod cykeltyveri skal foregå ved hjælp af tre indsatser: øget indsats fra politiet, bedre cykelparkering samt en koordineret indsamling og behandling af fundne cykler.

Cykeltyveri udgør en meget væsentlig barriere for danskernes cykelvaner. Kampen mod cykeltyveri, mener Cyklistforbundet, skal foregå ved hjælp af tre indsatser:

Øget indsats fra politiet

Der er brug for en modernisering af politiets administrative procedure for behandling af tyverianmeldelser og brug af data fra elektroniske indberetninger – og der bør etableres et særligt efterforskningsteam hos politiet, som kan samle viden og sætte ind over for især organiseret kriminalitet. Desuden bør der igangsættes procedurer således, at politiet på tværs af de europæiske lande har mulighed for at tjekke om cykler er stjålet.

Bedre cykelparkering

Der er behov for trygge og sikre cykelparkeringsfaciliteter. Ud over de generelle principper for god cykelparkering er følgende tiltag relevante:

1. Forsøg med bedre fastlåsningsmuligheder til eksisterende cykelstativer

2. Forsøg med opstilling af nye typer cykelstativer

3. Undersøgelse af potentialet for cykelparkeringshuse

4. Belysning af perspektiverne i overvåget cykelparkering

5. Følge udviklingen i tekniske og elektroniske løsninger

Koordineret indsamling og behandling af fundne cykler

Der skal gøres op med den uhensigtsmæssige incitamentsstruktur, der gør, at hittegodskontorerne ikke har økonomiske interesse for at finde efterladte cyklers ejermænd (pga. skrotpræmie) samt politiets stramme tolkning af reglerne for genbrug af herreløse cykler. Reglerne bør ændres.

FAKTA

Nedenfor ses udviklingen af anmeldte cykeltyverier de seneste år.

Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er fra til og med juni 2015

Hertil skal lægges en meget stor andel af cykeltyverier, som ikke anmeldes. Københavns Kommune skønner fx, at kun ca. halvdelen af de 40.000 årlige cykeltyverier anmeldes. 300 af disse cykler vender tilbage til ejeren.

Politiets opklaringsprocent for cykeltyveri ligger på omkring 0,5 pct.

Case: Overvågning

DSB har erfaring med kameraovervågning af cykelparkering, men har ikke dokumentation for eventuel effekt. Der er i dag to DSB cykelparkeringer med overvågning, og der er planlagt yderligere to. Men der er ikke data for, hvorvidt der stjæles færre cykler, hvor der er kameraovervågning. Der er mere tale om en formodning om, at det føles tryggere at anvende cykelparkeringskældre, når der er kameraovervågning. 

Case: Cykelhåndtering A/S

Københavns Kommune har igangsat et projekt, der forsøger at løse en del af ovennævnte problemer. Cykelparkering i København er udfordret af begrænset plads og mange herreløse cykler, der fylder op i stativerne. Efter planen skal projektet munde ud i en optimering af cykelparkeringskapaciteten – og en strategi, som gør det lettere at genfinde de stjålne cykler, der optager plads. Kommunen ønsker desuden at opføre et fysisk anlæg, der kan håndtere og genbruge de indsamlede cykler.

Case: Politi Task-force

I London blev i 2008 etableret en særlig task force med 30 betjente under Metropolitan Police med det formål at dæmme op for cykeltyverier og understøtte den voksende cykelkultur i byen. Enheden bruger med succes både mandetimer og teknologi i indsatsen.

GODE RÅD OG ANBEFALINGER

  • Politiet bør gøre en øget indsats for at bekæmpe cykeltyveri. For at effektivisere indsatsen bør politiets procedurer moderniseres.
  • Kommuner, virksomheder m.fl. bør arbejde for, at der etableres bedre og sikrere cykelparkeringsfaciliteter, hvor der er behov for det.
  • Der bør udarbejdes en koordineret indsamling og behandling af efterladte cykler.
  • Cyklistforbundet tilskynder til at cyklister selv gør, hvad de kan for at forebygge cykeltyverier og genfinde stjålne cykler via sikre låse, gps-tracking m.m.
  • Forsikringsselskaber, cykelhandlere, transportoperatører, private virksomheder og serviceudbydere bør også medvirke, men vi kommer ikke uden om, at der skal ses på de gældende regelsæt og politiets indsats.

Emneord: Tyveri