Flere skal cykle mere - men hvordan får vi det til at ske?

Kommunerne skal kunne anlægge nye typer cykelgader, bilister skal have klip i kørekortet for at køre for stærkt ved skoler, og pendlere skal kunne benytte nye kombinationer af cykel og offentlig transport. På en velbesøgt cykelkonference på Christiansborg arrangeret af Cyklistforbundet og Folketingets transportudvalg diskuterede politikere, repræsentanter fra skoler, virksomheder og ngo’er udfordringer og løsninger på den faldende kurve over danskernes cykling.

Danmark står over for en skillevej: Vi kan acceptere, at danskerne cykler mindre, at cykelbørn er blevet bagsædebørn, at trafiksikkerheden er steget for alle andre end de bløde trafikanter. Vi kan også fastholde de nuværende skatteregler, der forhindrer private og offentlige arbejdspladser i at fremme cykling for medarbejderne.

Vi kræver, at eleverne har en cykel, når de starter hos os, og vi bruger cyklerne på ture ud af huset i undervisningen. Allerede som helt små kan de cykle 11 kmKennet Hallgren, Skoleleder Taastrup Realskole - sagt på konferencen

Alternativt kan vi gøre det eneste fornuftige, nemlig at gøre 2023 til et vendepunkt, hvor cyklismens faldende kurve bliver knækket, og hvor Danmark får en samlet cykelplan, der gør Danmark til verdens førende cykelland. Hvor byerne giver plads til cyklisterne, og hvor skattereglerne bliver cykelvenlige.

Sådan beskrev Cyklistforbundets direktør Kenneth Øhrberg Krag i sin tale den skillevej, som Danmark står overfor, på Folketingets transportudvalg og Cyklistforbundets store cykelkonference, der foregik i en helt fyldt Landstingssal på Christiansborg den 26. september. Konferencen satte fokus på tre vigtige cykelpolitiske temaer: Hvordan når vi målet om 20% flere cykelture i 2030; hvordan får vi flere børn og unge til at vælge cyklen, og hvordan gør vi det nemmere for arbejdspladser at fremme cykling?

Vi kan se, at der er en utryghed, fordi der er for stor trængsel på cykelstierne i Københavns Kommune. Vi har brug for at få flere cykelgader, for der er på mange gader ikke plads til alle som cykler. Line Barfod, Teknik- og miljøborgmester Københavns Kommune - sagt på konferencen

Sig os, hvad vi skal gøre

Medlemmer af Transportudvalget både lyttede til de inviterede oplægsholdere og bad om konkrete bud på, hvordan de som landspolitikere kan være med til at gøre det mere attraktivt for flere danskere at vælge cyklen. Og det fik de - for eksempel på flere og mere sikre cykelstier i hele landet, hastighedsnedsættelser, klip i kørekortet for at køre for stærkt i nærheden af skoler og mere cykelvenlige skatteregler.

Også kommunerne havde klare forslag til landspolitikerne på, hvad de kan gøre for at hjælpe flere op på cyklen.

Det handlede for eksempel om flere penge til cykelprojekter i de største byer, hvor puljemidlerne typisk ikke slår til. Om et stationscykelsystem i alle større byer ligesom det hollandske OV Fiets, hvor man nemt kan leje en bycykel, når man stiger ud af toget. Og om behovet for ændring i færdselsloven, så kommunerne kan lave en ny type cykelgade, hvor cykelstien fastholdes, mens de hurtigere, tungere og større cykler som el-ladcykler og speedpedelecs må køre på gadedelen uden for cykelstien.

Cyklistforbundets direktør, Kenneth Øhrberg Krag, er enig i behovet for, at der afsættes flere penge til god og hensigtsmæssig cykelinfrastruktur, der gør det nemt og sikkert at vælge cyklen som hverdagens transportmiddel.

- Og så håber jeg, at der bliver lyttet nøje til de repræsentanter for Salling Group og Aarhus Kommune, der beskrev, hvordan de oplever skatteregler som store barriere for at flytte medarbejdere fra bil til cykel, og til de kommuner, der efterlyser ændringer, så kommunerne får lov til at anlægge de nye typer cykelgader, hvor trafiksikkerheden og fremkommeligheden for cyklister kan styrkes for ganske få penge.

Op mod 26% af kommunens kørende personale vil gerne skifte fra bil til elcykel, hvis de må stille arbejdscyklen på hjemmeadressen. Men vi løber panden mod en mur af skatteregler Jane Kallestrup, Aarhus Kommune - sagt på konferencen

Bred opbakning til mere cyklisme

Sidste år skrev 31 offentlige og private aktører – herunder den tidligere transportminister - under på en cykeldeklaration med målet om, at vi skal have 20% flere ture på cykel i 2030.

Men det arbejde kræver rammer og finansiering fra staten at nå det mål. Det kommer ikke af sig selv, lød det fra en repræsentant for en kreds af aktører, der arbejder for, at målet omsættes til handling. Som forbillede blev fremhævet det hollandske Tour de Force – et storstilet, nationalt initiativ i forbindelse med tour-starten i Utrecht i 2015. Initiativet fik statslig finansiering, og nu er det en ’bevægelse’ på tværs af mange samfundsområder og sektorer.

Cyklistforbundets direktør Kenneth Øhrberg Krag sidder med i styregruppen for den kreds af aktører og siger:

- Det var godt at se så mange politikere til stede, og at de politikere kunne opleve, hvor bred opbakningen er til at styrke cyklisme i Danmark. Jeg håber, at vi kommer til at se en stærk politisk vilje til at følge op på deklarationen med ressourcer og konkret handling.


Konferencens program

Velkommen

 • Rasmus Prehn (S), formand for transportudvalget
 • Kenneth Øhrberg Krag, direktør for Cyklistforbundet
 • Thomas Danielsen (V), transportminister

Tema 1: Hvordan sikrer vi en 20% vækst i cykling frem mod 2023?

 • Borgmester Lasse Frimand Jensen, Aalborg Kommune (S)
 • Trafikplanlægger Troels Andersen, Odense Kommune
 • Cyklistforbundets formand, Jens Peter Hansen
 • Teknik- og miljøborgmester Line Barfod, Københavns Kommune (EL)
 • Klaus Rothstein, forfatter, kommentator og cyklist

Tema 2: Hvordan får vi flere børn og unge til at vælge cyklen?

 • Enhedschef Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen
 • Landechef Jeppe Theisen, Novo Nordisk Danmark
 • Chefrådgiver Morten Brønnum Andersen, Danske Regioner
 • Skoleleder Kennet Hallgren, Taastrup Realskole

Tema 3: Hvordan bliver det nemmere for arbejdspladserne at fremme cykling blandt medarbejderne?

 • Transportdirektør Karsten Lauritzen, DI
 • Markedsansvarlig for Norden, Søren de Place Knudsen, Stromer Bike
 • Public Affairs Manager, Pernille Bonne Neisig, Salling Group
 • Udviklingskonsulent Jane Kallestrup, Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune

Se oplæggene her

Se streamingen fra konferencen her

Læs kronik i Politiken af Rasmus Prehn & Kenneth Øhrberg Krag her

Meld dig ind i Cyklistforbundet

Vælg mellem et almindeligt medlemskab, et digitalt medlemskab for unge, et hustandsmedlemskab, et seniormedlemskab, et gavemedlemskab og et firmamedlemskab.

Meld dig ind

Aktuelt

Du kan følge cykelsagen på vores sociale medier, nyhedsbreve og i magasinet Cyklister.

Se hvor du kan følge cykelsagen

Få nyhedsbrevet

Hold dig opdateret på cykelområdet med vores månedlige nyhedsbrev.

Tilmeld dig her