Ny direktør kommer med det bedste af to verdener

54-årige Kenneth Øhrberg Krag er Cyklistforbundets nye direktør

Cyklistforbundets nye direktør er meget bevidst om, at han er rundet af to værdisæt, som komplimenterer hinanden. Værdier fra to meget forskellige højskoler og fra to forskellige forældre.

Den ene højskole er en rigtig folkehøjskole nemlig Idrætshøjskolen i Aarhus. Den anden højskole var kun en højskole af navn. Handelshøjskolen i København, eller CBS (Copenhagen Business School), som den hedder i dag.

”Fra Idrætshøjskolen har jeg værdier, som udspringer af den grundtvigianske tradition. Det handler blandt andet om fællesskab og sundhed og aktivitet, fordi det var en idrætshøjskole. Fra Handelshøjskolen, hvor jeg blev økonom, har jeg nogle andre værdier. De handler om optimering at være rationel, forbedre ting og tænke strategisk i den lange retning. Og at arbejde med marketing og organisation. Og jeg tror, at de to grundlæggende værdier, som jeg har med mig, er nogle tilbage fra højskoletraditionen og så noget fra Handelshøjskolen.”

De to værdisæt er på en måde blevet indpodet allerede i Kenneth Øhrberg Krags barndom i Frederikssund: Hans mor var kunstmaler, hans far revisor.

Man er nødt til at have en plads i samfundet, som er meningsfyldt, for ellers bliver man hældt ad brættet.

Der har været god brug for begge værdisæt i Kenneth Øhrberg Krags tidligere job. I Røde Kors, hvor han arbejdede med fundraising og frivillige, og ikke mindst i Danske Hospitalsklovne, som under Kenneth Øhrberg Krags ledelse på ti år gik fra at være 20 hospitalsklovne og et par ansatte i Aalborg til at være en organisation med næsten 80 medarbejdere, som har kontakt med halvdelen af alle indlagte børn. En organisation med mange kunstneriske og kreative medarbejdere og med masser af mening, eller purpose, som det hedder på moderne dansk. Sidst var han i Kræftens Bekæmpelse.

”Jeg har været privilegeret at få lov til at arbejde forskellige steder i organisationer, som har en meget tydelig mening eller formål, som har en vigtig plads i samfundet og som forsøger at gøre en forskel - ikke kun for sig selv, men for samfundet eller for andre svage grupper. Hvis man skal kunne tiltrække medarbejdere, investorer, kunder, hvem som helst fremadrettet, så er man som virksomhed simpelthen nødt til at have et større formål end bare at tjene penge. Man er nødt til at have en plads i samfundet, som er meningsfyldt, for ellers bliver man hældt ad brættet. Så det at have mening betyder utrolig meget.”

Cyklistforbundet har så meget mening for Kenneth Øhrberg Krag, at stillingen som direktør faktisk igennem flere år var en ønskestilling for ham. Efter et møde for nogle år siden med Cyklistforbundets tidligere ledelse, Klaus Bondam og Trine Stjernø, tænkte han, at det var et job, han ville søge, hvis det blev ledigt.

”Jeg har virkelig gået og luret på, om det en dag kunne blive en mulighed at få lov til at arbejde her. Men der sad der jo nogle andre dygtige mennesker på de centrale positioner. Men jeg har gjort mig nogle tanker om, hvad man kunne gøre, hvis man skulle være så heldig at få lov til at være en del af den her organisation. Så det har jeg jo glædet mig helt vildt meget til, og jeg synes, det er et kæmpe privilegium at få lov til at sidde her i dag. Og jeg tror, at der er masser af potentiale og ting, vi kan.”

Det er en virkelig en rigtig sund og ordentlig platform at sætte af fra.

Den nye direktør satte sig i stolen 1. november, og er ikke inde i alle krinkelkroge i Cyklistforbundet endnu, men han har allerede konstateret, at udgangspunktet er godt.
”Det er en virkelig en rigtig sund og ordentlig platform at sætte af fra. Det er ikke sådan, at Cyklistforbundet - sådan har jeg i hvert fald oplevet det - er misligholdt eller det roder, og der er ret dygtige folk i sekretariatet, som har styr på det meste. Det har gjort mig rigtig glad at opleve, og så er hele organisationen jo gennemsyret af et meget stort engagement hos både medlemmer, frivillige og medarbejdere.”

Så platformen for det videre arbejde er der, men der skal på sigt sættes nogle flere penge ind på bankkontoen: En af de øverste ting på to-do-listen er Cyklistforbundets økonomi.

”Jeg er meget optaget af at finde nogle andre kanaler og måder at skabe økonomisk indtjening på og samtidig styrke dem, vi har i dag. Så vi får ro på økonomien, og så vi forhåbentlig også kan få lidt mere luft i økonomien til at igangsætte nogle af de aktiviteter, som vi selv synes er vigtige.”

Fokus på børnecykling

Og en bestemt gruppe cyklister skal have mere opmærksomhed. Færre og færre børn i Danmark cykler. Det er en såkaldt ’brændende platform’, som kræver ekstra opmærksomhed.

”Jeg synes, at det er forstemmende at se, at børn cykler mindre og mindre. Det er jo den helt forkerte udvikling. Det er jo ikke vores ansvar, det er forældrenes ansvar og samfundets ansvar, men jeg synes, at vi har en vigtig rolle i at inspirere og motivere og vise en vej til, hvordan den udvikling forhåbentlig kan bremses og meget gerne vendes, for vi skal have nogle flere børn og unge til at cykle noget mere.”

Det emne kan nemt blive fast pensum i den del af jobbet, som handler om varetagelse af Cyklisternes interesser overfor politikere og organisationer. Det politiske lobbyarbejde, som Kenneth Øhrberg Krag også ser som en uomgængelig og vigtig del af hans job.

En anden brændende platform er selve den, som Cyklistforbundet hviler på: Foreningsstrukturen. Nutidens unge og også lidt ældre er ikke nær så trofaste mod organisationer og ideer, som tidligere tiders. De støtter noget i et stykke tid og skifter så til noget andet.

”Vi er nødt til at indse, at hvis man skulle etablere Cyklistforbundet i dag, ville man bygge det op på en anden måde. Så vi skal have værdierne i det gamle med os, men vi skal også turde kigge på det på en anden måde, så vi er attraktive for den ’sommerfugle-frivillige’, som hopper lidt fra blomst til blomst. Den model, vi har, er udfordret, det viser alle tal. Og den samfundsudvikling kan vi ikke vende eller lave om på. Men vi skal finde ud af, hvad vi så gør: Hvordan bliver vi relevante, og hvordan får vi en struktur fremadrettet, som sikrer, at vi er attraktive, og at folk engagerer sig i sagen og vores arbejde.”

Endelig skal der tydelig retning på, hvor Cyklistforbundet skal cykle hen i fremtiden. Der skal tegnes et billede af, hvor Cyklistforbundet skal være om 5 år.

”Vi skal have en fælles retning og et meget tydeligt billede af, hvad vi arbejder for, og hvor vi gerne vil hen med vores organisation. Og så skal vi søge tilslutning til det her fælles billede. Så kan der være nogle nuancer og forskellige prioriteringer eller vægtninger i det fælles billede, men hvis vi har et tydeligt fælles billede af, hvad vi gerne vil, så bliver det nemmere at samle kræfterne og sammen gå i den retning.”

Støt cykelsagen

Brug dit skattefradrag

Når du støtter Cyklistforbundet med et støttebidrag i form af en økonomisk gave, kan du trække beløbet fra i skat.

Læs mere om skattefradrag

Alle Børn Cykler Alliancen

Vi har som land brug for, at børn får cyklen ind i deres liv fra tidlig alder. Alle Børn Cykler Alliancen vil vende udviklingen med stadig færre børnecyklister. Nye faldende tal for børns cykling viser alvoren bag initiativet.

Læs mere

Brug os

Book Cykellegekorpset

Cykelleg hjælper børn til at blive cykelglade og cykelsikre børnecyklister. Book Cyklistforbundets cykellegekorps til et fagligt inspirationskursus for pædagoger og lærere eller til et sjovt børne-arrangement, der sætter fokus på børn, cykling, sikkerhed og sundhed.

Book Cykellegekorpset