Sådan kan I i inddrage forældrene

Forældre spiller en stor rolle i at skabe en god cykelkultur på skolen. Det er derfor vigtigt, at skolen løbende har en konstruktiv dialog med forældrene om cykling og fx adfærd i trafikken på og omkring skolen. Vi har fem stærke anbefalinger til, hvad I kan opfordre forældre til at gøre.

Cykeltræne jævnligt med barnet

Usikre elever, der slingrer afsted, ikke kan holde afstand etc. gør det utrygt for lærerne, at tage eleverne på cykeltur. Forældre kan derfor bakke op om skolens cykelkultur ved at sørge for, at deres barn får cykeltrænet jævnligt. Det kan være i form af den daglige cykeltur til og fra skole eller i weekenden, hvis tiden, afstanden og cykelforholdene ikke gør det at cykle til skole til en oplagt mulighed.

Find inspiration til cykeltræning til børn i alle aldre i guiden "Giv dit barn og din teenager et liv fyldt med cykelglæde"

Sikre at barnets cykel er i orden

En cykel der er for stor eller for lille, flad eller rusten kommer ikke langt. Det bedste udgangspunkt for at styrke barnets cykelglæde er en god cykel. Det er en god idé at give barnets (og forælderens) cykel lidt kærlighed en gang imellem.

Brug Cyklistforbundets guide til cykeltjek.

Udvise hensynsfuld adfærd på skolevejene

Mange biler på skolens parkeringsplads om morgenen skaber utryghed for små cyklister - og deres forældre – og kan afskrække elever, der egentlig gerne vil cykle, fra det og skabe endnu mere trafikkaos på skolen om morgenen. Er det at cykle med ens barn til skole om morgenen ikke en mulighed, kan man alligevel bakke op om skolens cykelkultur ved at vise hensyn og sætte ens barn af et stykke fra skolen. På den måde er man med til at skabe en mere tryg skolevej, og ens barn får nogle ekstra skridt i benene.

Være ekstra voksen på cykelturen

Det at komme på cykeltur med klassen giver et bedre samspil i undervisningen og styrker relationen mellem lærer og elever og eleverne imellem. Men det kan være rart for læreren med en "hjælperytter" i form af en forælder, der kan cykle med eller være klar til at hente de nødstedte, hvis der skulle ske en punktering.

Være en god rollemodel og "bike the talk"

Undersøgelser viser en sammenhæng mellem børn og deres forældres cykelvaner. Børn cykler kort sagt oftere, hvis deres forældre også bruger cyklen i hverdagen. Er skolevejen for lang eller utryg til, at det er en mulighed, så er cykelture i fritiden lige så godt givet ud og giver tilmed hyggelige oplevelser sammen som familie.

Find tips og tricks til at komme godt af sted på cykeltur med guiden "Klar, parat cykeltur!"

Hvis vi kun cyklede en gang om året, ville der helt sikkert være cykler, som ikke duede. Men fordi vi tit cykler, sørger vores forældre i stor stil for, at børnenes cykler er til at køre på.Jan Beck-Larsen, skoleder på Ejerslykkeskolen i Odense

Hvad kan de andre aktører på skolen gøre?

Det kan skolens ledelse gøre

Skolens ledelse kan gå foran og signalere, at her på skolen skal cykling prioriteres.

Det kan skolens bestyrelse gøre

Skolebestyrelsen kan bidrage til en stærk forankring af skolens cykelvision hos forældrene.

Det kan lærerne gøre

Lærerne kan sætte fokus på cykling i undervisningen og motivere elevere til at cykle mere både i og uden for skoletiden.

Det kan eleverne gøre

Eleverne kan bidrage med gode idéer til skolens cykelaktiviteter.