Børns cykelvaner afhænger af forældres uddannelse og løn

Ny undersøgelse fra Cyklistforbundet og Alle Børn Cykler Alliancen bekræfter tilbagegangen i børns cykling og viser, at forældrenes uddannelse, indkomst og adfærd har stor betydning. Også i forhold til børns cykling er der dermed ulighed i sundhed.

I undersøgelse Børns Cykelvaner, 2022, har over 1000 forældre svaret på spørgsmål om deres barns cykelvaner. Undersøgelsen viser i lighed med andre undersøgelser, at det går den forkerte vej med børns cykling.

Bag undersøgelsen står Cyklistforbundet og Alle Børn Cykler Alliancen, der er et samarbejde mellem Cyklistforbundet, Novo Nordisk, Jyske Bank og en række samarbejdspartnere herunder kommuner og regioner for at få flere børn til at cykle.

Hovedresultater

 • Siden 2014 er der både sket et fald i antallet af børn, der cykler til skole, og fire ud af ti forældre svarer, at deres børn slet ikke har cyklet den seneste måned

 • Blandt forældre med lang, videregående uddannelse cykler cirka hver 3. barn (33 procent) sjældent eller aldrig til skole.

 • Blandt forældre med en kortere erhvervsuddannelse er det flere - knap halvdelen eller 49 procent - der sjældent eller aldrig cykler til skole. Det er 16 procentpoint flere, der ikke cykler.

 • Den samme tendens gælder, når man ser på indkomsten. Hvis forældrene tjener under 300.000 kroner, er det næsten to tredjedele af børnene (63 %), der sjældent eller aldrig cykler til skole.

 • Tjener forældrene over 800.000 kroner, er det kun godt en tredjedel eller 36 procent af børnene, som sjældent eller aldrig cykler til skole.

 • Hvis forældrene cykler, er der langt større chance for, at børnene cykler.

Øvrige resultater

 • Der er sket et fald i andelen af børn, der cykler til skole og til fritidsaktiviteter

 • Afstanden er den væsentligste grund til ikke at cykle både til skole og fritidsaktiviteter. Andelen, der angiver, at det skyldes, at der er for lang vej til skole, er steget fra 18% i 2014 til 26% i 2022. Men afstanden til skolen er den samme i 2022 som i 2014

 • Langt de fleste børn (0.-6. klasse) cykler ifølge deres forældre godt nok til at kunne cykle til skole, hvis de ledsages. Men der er færre i dette års undersøgelse, der svarer, at de i høj grad eller meget høj grad oplever, at barnets cykelfærdigheder er gode nok til at cykle med ledsagelse, nemlig 69 %, sammenlignet med andelen i 2014-undersøgelsen, som var 76 %

 • Hver femte forældre oplever, at deres barn gerne vil cykle mere i hverdagen

 • De fleste forældre (51 %) vil gerne have at deres børn cykler i hverdagen.

 • Der ses en klar sammenhæng mellem forældrenes cykeladfærd, og hvor ofte deres børn cykler; Blandt forældre, der cykler 5 dage om ugen, er det således 38% af børnene, der cykler til skole 5 dage om ugen, hvilket er markant over gennemsnittet på 23 %.

 • Forældres baggrund har stor betydning for deres børns cykeladfærd

Aktuelt

12. august 2022

Børns cykelvaner afhænger af forældres uddannelse og løn

Ny undersøgelse bekræfter tilbagegangen i børns cykling, og viser, at forældrenes uddannelse, løn og adfærd har betydning for, hvor meget børn cykler. Vicedirektør i Cyklistforbundet, Jane Kofod, kalder det forstemmende, at der også i forhold til cykling er ulighed i sundhed.

Læs mere

Alt om cykling

Viden og værktøjer

Cyklistforbundet udvikler løbende værktøjer til kommuner og skoler, der ønsker at arbejde med cykelfremme. Cyklistforbundet gennemfører også undersøgelser, der giver ny viden til arbejdet med cykelfremme. Find det hele her.

Gå til Viden og Værktøjer

Bliv medlem

Giv et medlemskab i gave

Giv en anderledes gave: Glæd en, du holder af, med et medlemskab af Cyklistforbundet. Så gør du også en forskel for cykelsagen.

Læs mere