Ta’ cyklen til verdens vigtigste mål

Bliv firmamedlem i Cyklistforbundet og bak op om cykelsagen

Hverdagens cykelture giver færre sygedage hos jeres medarbejdere, færre biler på vejene og en mere klimavenlig og bæredygtig verden

Cyklen er en vigtig del af svaret på de store udfordringer, som vi som samfund kæmper med: Alt for mange danskere dør for tidligt på grund af inaktiv livsstil. Vejene i og omkring de store byer er sandet til i køer og trængsel. Kloden er truet af massive klimaudfordringer.

Bliv firmamedlem i Cyklistforbundet og bak op om cykelsagen

Hvorfor

 • I bliver en vigtig del af arbejdet for verdens vigtigste mål: En sund og bæredygtig verden

 • I styrker jeres CSR-profil inden for klima og sundhed

 • I får værktøjer til at fremme cykling som dagligt transportmiddel og reducere sygefraværet blandt jeres medarbejdere

Det får I

 • En guide til at indlede arbejdet med at fremme cykling blandt jeres medarbejdere

 • Reduceret pris på vores CFE 2030 Cykelvenlig Arbejdsplads-certificering

 • Et fysisk diplom og digitalt materiale, så I over for medarbejdere og omverden viser, at I støtter cykelsagen

 • Præsentation på Cyklistforbundet.dk som en virksomhed, der tager ansvar og gør en forskel for medarbejdersundhed og grøn omstilling

 • Et antal eksemplarer af magasinet CYKLISTER fire gange om året baseret på jeres størrelse.

Det betaler I

 • Firmaer, organisationer og virksomheder op til 50 medarbejdere: 3.000 kr. om året

 • Firmaer, organisationer og virksomheder mellem 50 og 200 medarbejdere: 6.000 kr. om året

 • Firmaer, organisationer og virksomheder med over 200 medarbejdere: 12.000 kr. om året

Sådan gør I

 • Ønsker I en uforpligtende samtale om et firmamedlemskab?

 • Ønsker I at melde jer ind i Cyklistforbundet som firmamedlem?

 • Kontakt virksomhedskonsulent i Cyklistforbundet, Trine Stig Mikkelsen, på mobil 4070 8358 eller mail trine@cyklistforbundet.dk. Så hjælper hun jer med både svar og indmeldelse.

Obs: Et firmamedlemskab giver ikke ret til opstilling til eller stemmeret ved Cyklistforbundets organisatoriske organer og tillidshverv herunder landsmøde, hovedbestyrelse eller lokale bestyrelser.

Mere cykling giver færre sygedage

Hvis danskerne cyklede 10% mere end i dag, ville antallet af sygedage falde med 267.000 dage årligt. Det vil også skabe mere plads på vejene.

Det viser tal fra Dansk Industri

Bak op om FN's verdensmål

Når I som virksomhed arbejder for at fremme cykling, er I med at sikre opfyldelsen af 5 af de 17 verdensmål for en bæredygtig verden og en bæredygtig fremtid, som Danmark sammen med de øvrige FN-lande har forpligtet sig til at opfylde:

 • Nr. 3 - sundhed og trivsel
 • Nr. 11 - bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Nr. 12 - ansvarlig forbrug og produktion
 • Nr. 13 - klimaindsats
 • Nr. 17 - partnerskaber for handling

Læs mere: På vej mod verdens vigtigste mål

Vi arbejder for at skabe bedre forhold for cyklister og for at forløse de enorme samfundsmæssige potentialer, der ligger i en stærk cykelkultur. Det gør vi med projekter, kampagner og politisk interessevaretagelse.

Læs også

Det laver vi

Vi står bag indsatser, som får flere til at cykle, som gør det mere sikkert at cykle, og som bidrager til at bruge cyklen som løftestang til en sund, grøn og mere bæredygtig verden

Det laver vi

Vores samarbejdspartnere

Når mange cykler, bliver vores verden sundere, grønnere og mere bæredygtig. Vi takker vores samarbejdspartnere og firmamedlemmer for at støtte arbejdet for cykelsagen.

Se vores samarbejdspartnere

Lige nu

Hvad sker der på cykelområdet - hvad har Cyklistforbundet gang i? Få det aktuelle overblik lige her og lige nu.

Gå til seneste artikler