| Bestyrelsen | Bestyrelsens virke MødeReferater m.v. |

| Generalforsamlinger og Landsmøder | Scrapbogen |

Cyklistforbundet i Brøndby og Hvidovre

Brøndby Lokalafdeling

Kontakt: John Barber (Lokalformand), mail: bar6677@gmail.com, tlf.: 50 57 98 24

I 1980 blev der oprettet en afdeling af Cyklistforbundet i Hvidovre. Siden 2009 er Brøndby kommet til afdelingen, således at medlemmer i Brøndby og Hvidovre indgår samlet i fælles afdeling, som har navnet Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre Afdeling.

I både Brøndby og Hvidovre er vi glade for vores gode samarbejde med kommunernes politikere og forvaltninger, hvor vi oplever, at vores synspunkter respekteres, og at kommunerne er lydhøre over for vore ønsker til cyklistmiljøet.

Se mere - og følg os også på vores FaceBookGruppe :
CyklistForbund Brøndby-Hvidovre

Om og fra Brøndby-Hvidovre Afdeling :

NyhedsMail - om og fra Brøndby-Hvidovre.
Opslaget er senest tilpasset : d. 7. marts 2021.

Brøndby-Hvidovre NyhedsMail.

Brøndby-Hvidovre Afdeling udsender NyhedsMail med oplysninger om og fra afdelingen. NyhedsMail udsendes som udgangspunkt en gang om måneden. Medlemmer af Brøndby-Hvidovre Afdeling er som oftest tilmeldt, men også ikke-medlemmer kan tilmelde sig. Se følgende links for NyhedsMail og for Tilmelding til Modtagerlisten.

OBS:
Seneste NyhedsMail er udsendt den 9.april og indeholder information om "CykelKursus for Kvinder i Brøndby Strand", og forventning om CoronaPas i forbindelse med kommende indendørs aktiviteter i Brøndby-Hvidovre.

Her er NyhedsMailen APRIL 2021 fra Brøndby-Hvidovre

Næste NyhedsMail fra Brøndby-Hvidovre påregnes udsendt cirka 9. maj.

Se tidligere numre af Brøndby-Hvidovres NyhedsMail i følgende link :
Tidligere numre af NyhedsMail fra Brøndby-Hvidovre Afdeling.

Modtager du ikke automatisk NyhedsMailen ? :
Tilmeld dig NyhedsMailens Modtagerliste her

Bemærk : Aktiviteter i Brøndby-Hvidovre

Frivillige søges til Cykel-kursus.

Vær Med : Cykelkursus for Kvinder i Brøndby Strand.

Cyklistforbundets Brøndby-Hvidovre Afdeling har modtaget en indbydelse, og har takket ja, til at indgå i et Brøndby Strand projekt, hvor kvinder, som ikke kan, eller som ikke er trygge ved, at cykle i trafik, har mulighed for at øve sig i cykelfærdigheder. Cykelkurset etableres af organisationen Brøndby Strand Projekt, og vi i CF Brøndby-Hvidovre Afdeling indgår med cykelviden og -erfaring.

Læs mere i de vedhæftede tekster om Cykelkurset for Kvinder. Dels i henvendelsen til kvinder i Brøndby Strand (grøn), dels om muligheden for at melde sig som frivillig hjælper (rød). Og så håber vi, at du vil kunne finde på at tilmelde dig som frivillig i forbindelse med afviklingen af Cykelkurset for Kvinder i Brøndby Strand.

Yderligere oplysninger om kurset kan fås hos Stine Lund Hansen (Brøndby Strand Projekt) og hos John Gade (CF Brøndby-Hvidovre).

Se mere om Brøndby Strand Projekt, samt e-mail og telefon/sms adresser for Stine og John følgende .

Brøndby Strand Projekt :
Brøndby Strand Projektet
Kontakt - Stine Lund Hansen :
slh@bo-vest.dk
Tlf / sms : 6035 4694

CF Brøndby-Hvidovre Afdeling
CF. Brøndby-Hvidovre Afdeling
Kontakt - John Gade :
gade.john@gmail.com
Tlf / sms : 6177 6883

cykelkursus 1

Se Her : Video om Cykelkursus for Kvinder i Brøndby Strand
Stine indbyder kvinder til at deltage
og opfordrer erfarne cyklister til at være frivillige hjælpere på kurset. ...........................................................................................

"Mandagsturene - Vi Cykler Sammen"
opslaget er senest opdateret d. 18.december.

"Vi Cykler Sammen"

Sommerens Mandagsture,
kl. 13, fra Hvidovre Sundhedscenter

OGSÅ I SOMMEREN 2021.

Lisbeth, Henning og Birgit har holdt møde med Thor, Sundhedskonsulent og kontakt i Sundhedscenter.
De er enige om, at der er mulighed for at køre

mandagsturene, Vi Cykler Sammen, også i sommeren 2021.

Første tur i forløbet er planlagt til mandag den 3. maj 2021.
Forhåbentlig på gensyn til flere ture og aktiviteter i Cyklistforbundets Brøndby-Hvidovre Afdeling.

- Og Trods Alt -
Fortsat på programmet i 2021

men afventer fortsat fastsættelsen af dato


40+ Års Jubilæum :

Senest tilpasset : 18. december

== Planlægges ==

Vi fejrer

Brøndby-Hvidovres
40+ års Jubilæum i 2021.

DATO :
ENDNU IKKE FASTSAT
.

Vi finder, at den anbefalede / påbudte gruppestørrelse
i forhold til CoronaRestriktioner skal være på
mindst 50 personer, inden vi overvejer at indkalde til
Brøndby-Hvidovres Jubilæum.

Når dette er tilfældet vil
dato og program for dagen følge i opslag
på Hjemmesiden, i FacebookOpslag og i NyhedsMail

Generalforsamling 2021:
Opdtering af 27.marts 2021.

Generalforsamling 2021

DATO ENDNU IKKE FASTSAT.

Når vi finder, at CoronaRestriktionerne
- og ikke mindst gruppestørrelses-påbuddet -
er stabile og til at overholde, indkalder vi til
den vigtige årlige begivenhed, generalforsamlingen,
i Brøndby-Hvidovre Afdeling.

Vi finder, at den anbefalede / påbudte gruppestørrelse i forhold til CoronaRestriktioner
skal være på mindst 20 personer, inden vi overvejer at indkalde til generalforsamling.
Det skal desuden være tilladt at udføre indendørs forenings- og idrætsaktiviteter.

Tidligere udførte aktiviteter

Sundhedsprisen 2020 Hvidovre.
Den 25.november 2020

Hæder for et stort virke
Lisbeth Pedersen
modtager
Hvidovre Kommunes
Sundhedspris 2020

Se mere om og fra tildeling af Hvidovre Kommunes Sundhedspris 2020 i følgende link :
Lisbeth modtager Hvidovre Kommunes Sundhedspris 2020

Fra Landsmødet 2020 :
Den 31. oktober 2020

Deltagelse i CyklistForbundets Landsmøde 2020

Lørdag d 31. oktober var der landsmøde i Cyklistforbundet. Thomas Otzen og John Gade var vore delegerede fra Brøndby-Hvidovre Afdeling til Landsmødet. På Landsmødet blev der blandt andet behandlet 6 forslag - heraf et fra Brøndby-Hvidovre. Og der blev valgt ny formand.
Thomas tog nogle billeder og har skrevet om nogle hovedpunkter ved Landsmødet. Se begge dele i følgende link.

referat og billeder fra CyklistForbundets Landsmødet 2020

Og se mere om og fra Landsmødet i følgende dokumentsamling (Link til CyklistForbundet).
Tekst og Dokumenter fra og om Cyklistforbundets Landsmøde 2020

Bestyrelsesmøde. den 28.oktober 2020
Opslaget er senest opdateret d.27. marts 2021 ;

Bestyrelsen har senest holdt møde
onsdag d. 28. oktober, kl. 18 i vores lokale,
Byvej 56, Hvidovre.
...........................................................................................

Referat fra bestyrelsesmødet, der blev afholdt d. 28.OKTOBER, ses i følgende link :
Referat fra Bestyrelsesmødet afholdt d. 28. oktober 2020

Grundet restriktioner på indendørs aktiviteter gruppestørrelse og afstand
er dato for næste bestyrelsesmøde i Brøndby-Hvidovre endnu ikke fastsat.
Bestyrelsesmøder er åbne, og alle interesserede er velkomne til at deltage.
Tilmelding er dog nødvendig.
Bestyrelsesmøder annonceres både på hjemmesiden og på FaceBookGruppen

Links til referater fra tidligere bestyrelsesmøder og møder i Trafik- og MiljøUdvalget kan ses :
Bestyrelsens Virke. Referater fra Bestyrelsesmøder og møde i TMU.

Generalforsamling i Brøndby-Hvidovre :
Den 17. september 2020

Generalforsamling er afholdt i lokalet
Byvej 56, 1.sal, Hvidovre

Med næsten seks måneders forsinkelse, afholdte vi generalforsamling i Brøndby-Hvidovre Afdeling.
Vi var 14 deltagere, heraf 2 fra nabo-afdelinger.

I en Coronatid var afholdelsen af generalforsamlingen ikke uden udfordringer, men vi tog nødvendige forholdsregler og holdt os inden for både deltager- og afstandspåbud.

Referat og gennemgang af særlige foranstaltninger ved afholdelsen af Brøndby-Hvidovres Generalforsamling 2020 findes i de følgende links.

Se referatet fra Generalforsamlingen i følgende link.
Referatet fra Generalforsamlingen 2020.

og læs mere om og fra Generalforsamling 2020 i følgende link :
Om Forberedelse og Afholdelsen af Brøndby-Hvidovre Generalforsamling 2020

Giv et Praj til Teknisk Forvaltning

Er du på dine cykelveje kommet forbi strækninger på veje eller stier
i Brøndby eller i Hvidovre, hvor du kan se, at der er opstået
fejl eller mangler?

Giv et praj til Brøndby Kommune eller til Hvidovre Kommune

Alle henvendelser noteres og indgår i
planlægningen af de fortløbende arbejdsopgaver.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pleje og vedligeholdelse af din cykel

Selvfølgelig er plejen af din cykel rigtig vigtig om foråret, efter vinteren, hvor kulde og frost og saltning af vejene bevirker, at salt og grus trænger ind overalt på cyklen. Men pleje og den "lille vedligeholdelse" er også vigtig for din cykel på andre årstider. Læs vores tips til vedligeholdelse

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lygter og reflekser når du cykler

Alle cykler skal have lygter på, når sigtbarheden af den ene eller anden grund bliver dårlig.
Og reflekser er faktisk næsten lige så vigtige, som lygter er.

Se meget mere om lygter og reflekser i følgende :

Lygter og reflekser på cyklen. Cyklistforbundets Lygte Guide.

Se tiderne for solopgang/-nedgang (link)