Kommunikationspakke

Når du har lavet et cykelregnskab med nøgletal om cykling i din kommune, er næste skridt at fortælle om resultaterne. Her får du en håndfuld gode råd til kommunikation af cykelregnskabet. Husk at rådene nedenfor er generelle, og det er vigtigt, at du tilrettelægger det på den måde, der fungerer bedst for jer.

1. Generelle råd

Der er masser af historier og vinkler i cykelregnskabet, som kan bruges i kommunikationen – både eksternt og internt.

Journalister tænker i ’historier’. Det vil sige artikler eller indslag, som ofte tager udgangspunkt i de gængse nyhedskriterier, som er:

Aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt.

Det er en god ide, at have disse kriterier i baghovedet, når du finder vinkler/historier i cykelregnskabet. Det gør det nemmere at skære historien på en måde, som kan ’sælges’ til redaktionerne. Du kan som afsender også have en interesse i, hvad vinklen på historierne er, det vil være afhængig af lokale forhold.

Her er 5 gode råd til pressearbejdet:

 1. Den gode historie
 2. Gode cases
 3. Troværdig dokumentation
 4. Velfungerende og tilgængelige talspersoner
 5. Fakta-ark og baggrundsmateriale

Husk, at pressearbejde ikke altid består i at sende en pressemeddelelse ud. Du kan også få historien ud ved direkte kontakt til journalisten – husk at have et ’pitch’ klar, som du kan sende til journalisten eller redaktøren.

Det er naturligt at tænke i pressehistorier, men husk også at kommunikere til kommunens medarbejdere, politikere og samarbejdspartnere. Og husk, at sociale medier i dag er vigtige kanaler for kommunikation, og at et videoindslag på et socialt medie, kan være lige så vigtig som en artikel i avisen.

2. Hvem kan du dele resultaterne med?

Der er flere målgrupper, der kan være interesserede i de nye tal.

Internt: Lokale politikere og udvalg
Cykelregnskabet er et virkelig godt redskab til at klæde politikere og andre fagfolk godt på med den nyeste viden på cykelområdet i jeres kommune. Regnskabet gør det nemt at se effekten af og tilfredsheden med de cykelindsatser, som kommunen allerede har sat i gang - og så kan regnskabet også inspirere og kvalificere beslutningstagerne til at vælge, hvilke nye cykelprojekter, der skal sættes i gang. Hvad efterspørger borgerne og hvor bruges pengene bedst.

Eksternt: Medier og borgere
Et cykelregnskab er fuld af interessante tal og historier om cykling i kommunen – og erfaringerne fra andre kommuner siger, at lokalpressen plejer at bringe historier om hvordan det står til med cyklismen i kommunen. Men når det handler om at få resultaterne i medierne, gælder det først og fremmest om at finde en god anledning, som gør tallene særligt aktuelle.

3. Anledninger til at fortælle om cykelregnskabet

Regnskabet er i sig selv en god historie, når det er nyt – her gælder det selvsagt om at udvælge de mest spændende tal for jeres kommune. Måske har I særligt mange cykelparkeringspladser og kilometer cykelsti – eller også mangler der netop dét, og så er det dét, der er budskabet. Måske er tilfredsheden høj blandt jeres cyklister. Eller måske føler cyklisterne sig tværtimod utrygge. Måske er der mange der cykler, men meget få ulykker, så regnskabet viser, at det er en sikker kommune at cykle i. Og så videre.

Derudover kan cykelregnskabet bruges hver eneste gang, der sker noget nyt på cykelområdet i kommunen: Indvielse af ny cykelsti, der bygges nye cykelparkeringspladser ved stationen, en cykelbro, en ny rekreativ rute, en skole har fået sikker cykelvej, en ny supercykelstier går gennem kommunen osv. Her kan man hver gang dykke ned i cykelregnskabet og frembringe de relevante tal til historien.

4. Sådan skriver du en god pressemeddelelse

Når du har valgt din historie til pressemeddelelsen, skal du i gang med at skrive din pressemeddelelse eller pitch. Du kan bruge disse tommelfingerregler. Se eksempler fra den virkelige verden til sidst.

 • Skriv en fængende overskrift
 • Skriv en underrubrik, der ridser dit vigtigste budskab på tre-fire linjer.
 • Hold teksten kort og præcis – undgå interne udtryk og fagsprog
 • Få et citat med fra fx en rådmand, borgmester eller cykelprojektleder (det er muligvis dig selv…)
 • Omregn resultater til noget konkret hvis muligt (fx cykelture rundt om Jorden osv.) – det gør det både lettere at forstå og sjovere at læse
 • Lav evt. en lille faktaboks med andre af cykelregnskabets interessante nøgletal
 • Vedlæg et godt foto, som I har rettigheder til
 • Husk kontaktoplysninger – hvem kan journalisten kontakte for flere oplysninger.
 • I selve mailens emnefelt: Skriv en beskrivende tekst, der gør journalisten nysgerrig
 • Husk at vedhæfte cykelregnskabet!
 • Sammenlign gerne med nabokommunen, hvis muligt

5. Skabelon til pressemeddelelse

Her er en word-skabelon til hvordan en pressemeddelelse kan bygges op.

6. Eksempler på pressearbejde om cykelregnskaber

Her kan du se hvordan cykelregnskaberne vinkles og bringes i spil i pressen:

Supercykelstierne:
https://supercykelstier.dk/pressemeddelelser-supercykelstier/

Aarhus:
https://stiften.dk/artikel/%C3%A5rhusianere-tr%C3%A6der-mere-i-pedalerne

Randers:
https://amtsavisen.dk/artikel/unders%C3%B8gelse-flere-randrusianere-brugte-jernhesten-til-og-fra-arbejde

Frederiksberg:
https://jyllands-posten.dk/indland/kbh/ECE3899597/Frederiksberg-er-cykelby-nummer-et/

Brug os

Til kommuner: Lav et cykelregnskab

Cyklistforbundet tilbyder to gratis værktøjer til kommuner, der vil styrke arbejdet med cykelfremme. Cykelregnskabsgeneratoren giver status på cykelforhold i kommunen og Fix Cykelvejen giver borgerinput om lokale cykelforhold.

Læs mere

Brug os

Lav et cykelregnskab

Du udfylder data direkte i generatoren, der producerer en færdig og printbar pdf-rapport for dig - inklusiv grafer og nøgletal.

Gå til generatoren

Brug os

Fix Cykelvejen

Fix Cykelvejen er Cyklistforbundets interaktive kort, hvor kommuner kan invitere borgere til at indberette lokale fejl, mangler og ønsker til hverdagen som cyklist.

Gå til Fix Cykelvejen