Sådan bliver I certificeret som Cykelvenlig Arbejdsplads

Se hvordan certificeringen foregår skridt for skridt, og hvad det kræver af jer.

  • I kontakter os på cykelvenlig@cyklistforbundet.dk eller telefon 40708358, og vi planlægger sammen, hvordan certificeringen skal foregå på jeres virksomhed

  • Cyklistforbundets konsulent kommer ud til et rådgivningsmøde. Her gennemgår vi sammen virksomhedens cykelforhold og taler om jeres kommunikation og initiativer, der understøtter medarbejdernes cykling. Det er oplagt, at både en HR-chef/konsulent og en driftschef eller lignende deltager på mødet

  • I får besked, om I kan kalde jer Cykelvenlig Arbejdsplads, og om I har fået en guld-, sølv- eller bronzecertificering

  • I modtager digitalt og fysisk logo-materiale

  • Når certificeringen og eventuelt også en transportvaneundersøgelse er gennemført, udarbejder vi en rapport målrettet jeres virksomhed med anbefalinger til, hvordan I kan blive endnu mere cykelvenlige.

Certificeringen gælder ubegrænset, men fordelene skal fornys efter 2 år. Gratis gencertificering inden for 1 år.

Transportvaneundersøgelse

Hvis I ønsker det, gennemfører vi en transportvaneundersøgelse blandt medarbejderne. Undersøgelsen giver jer vigtig viden om medarbejdernes transportmønster og potentialet for, at flere cykler, ligesom I får gode ideer til konkrete tiltag. Vi anbefaler, at den gennemføres.

Hvad kræver det?

En certificering kræver point i fire kategorier: Cykelparkering, medarbejderfacililteter, cykelservice og kommunikation.

Hvem er certificerede?

Cyklistforbundet har certificeret en række forskellige virksomheder. Se oversigt over certificerede virksomheder.

Bliv Cykelvenlig Arbejdsplads

Bak op om sund og bæredygtig transport - bliv certificeret som Cykelvenlig Arbejdsplads med guld, sølv eller bronze.