Leg trafikken ind

’Først cykelsikker – så trafiksikker’. Sådan lyder mottoet bag Cyklistforbundets koncept Cykelleg, som Vi kan cykle!-kampagnen er bygget op omkring. Alle cykellegene har fokus på børnenes motoriske og sociale udvikling, så de lærer at samarbejde, holde balancen, svinge, give tegn og orientere sig i forhold til de andre cyklister. Cykelleg gør børnene cykelsikre, så de ikke behøver at bruge al energien på at koncentrere sig om cyklen, den dag de skal ud i trafikken.

Taler til børnenes nysgerrighed

Men i år tager Vi kan cykle! hul på trafiksikkerheden med to nye lege: Trafikbanko og Ti vågne cyklister. Legene velegnede til før-skolebørn, der selv begynder at skulle ud i trafikken og er nysgerrige på regler og skilte.

En verden uden for børnehaven

Erik Nielsen er idrætspædagog og en af Cyklistforbundets cykellegekonsulenter, og han har været med til at udvikle trafiklegene. Han fortæller:

”De største børnehavebørn er meget spørgende og videbegærlige, og de begynder at forstå, at der uden for familien og børnehaven er et større samfund, der har nogle regler, vi skal følge – blandt andet i trafikken. Jeg synes, at vi med de nye lege har ramt lige ned i den aldersgruppes ’læringsnerve’. Når de leger legene, er de meget tændte og synes, at her er der noget, de kan lære og forstå”.

Send skiltedetektiver ud i trafikken

Trafikskiltene kan bruges i både Trafikbanko og Ti vågne cyklister, men de kan også bruges til en snak i børnegruppen om, hvad skiltene betyder, og hvad man gør, når man møder dem. Måske kan I gå eller cykle en lille tur i lokalområdet og finde skilte, som I kan stoppe og tale om, eller børnene kan få en opgave med at være ’skiltedetektiver’, når de er ude i trafikken med deres forældre. Tilbage i børnehaven kan I tegne skiltene og tage nye skilte med i cykellegene.

Lav jeres egne lege

Både trafiklegene og de øvrige lege i bogen '20 Cykellege' kan udvikles og både gøres nemmere og sværere. Ofte har børnene en masse ideer til, hvordan legene kan udvikles, så måske ender I med at have jeres helt egne lege både med og uden trafikskilte.

Find legekort, trafikskilte, bankoplader og brikker på kampagnens materialeside.

Se de to trafiklege her:

  • Trafikbanko er et klassisk bankospil – hvor brikkerne hentes på cykel. Børnene møder 12 vigtige trafikskilte, som man møder som cyklist og gående i trafikken. Trafikbanko kan også leges indendørs som almindeligt vendespil, og så er spillet et godt udgangspunkt for en snak om, hvad skiltene betyder og hvornår man møder dem.

  • Ti vågne cyklister er en leg, hvor det handler om at være vågen og gøre det, trafikskiltene siger. Igennem legen får børnene betydningen af trafikskiltene og trafikreglerne helt ind under huden, fx når de skal trække over fodgængerovergangen, køre rundt i rundkørslen og stoppe for rødt lys. Legen kan udvikles til en egentlig trafikbane, hvor man selv bestemmer hvor man cykler hen.