Cykling til skole og fritidsaktiviteter

Børn cykler, når voksne skaber mulighederne. Cyklistforbundet mener, at alle børn i Danmark skal have mulighed for at cykle trygt og sikkert til skole og fritidsaktiviteter.

Børn skal kunne cykle trygt og sikkert. At kunne transportere sig selv på cykel spiller en central rolle for børns fysiske og psykiske velvære, selvstændighed og frihed. Derfor arbejder Cyklistforbundet for, at alle danske børn skal have mulighed for at cykle trygt og sikkert til skole og fritidsaktiviteter.

Børn cykler, når voksne skaber mulighederne

Børn er afhængige af, at voksne giver dem mulighed for at bruge cyklen til transport i hverdagen. Kommuner, skoler, ledere i fritidstilbud og især forældre skal gøre en særlig indsats for, at vi kan vende den bekymrende udvikling, hvor stadig flere børn bliver kørt i skole.

 • Kommunerne skal i samarbejde med skolerne sikre, at alle børn kan cykle trygt og sikkert til skole og fritidsaktiviteter. Såfremt det ikke alle steder er muligt at skabe trygge og sikre omgivelser for børns hverdagstransport på cykel, bør de danske kommuner gøre en særlig indsats for at integrere cykling i undervisningstiden, så alle børn lærer at cykle sikkert.

 • Skolerne bør sammen med forældrene arbejde for, at det er nemt og sikkert for børn og forældre at ankomme til skolen på cykel, til fods eller anden form for aktiv transport uden at havne i trafikkaos skabt af de forældre, der ankommer i bil. Her kan en trafikpolitik eller et sæt fælles retningslinjer være et godt redskab.

Vi anbefaler, at børn fra en tidlig alder lærer at cykle – gerne ved brug af løbecykel – og at de tidligt stifter bekendtskab med færdselsreglerne. Det har stor betydning for, om børnene senere hen føler sig sikre og trygge, når de færdes i trafikken. Vi anbefaler brug af cykelhjelm hos børn, men mener ikke, at det skal være lovpligtigt.

Fakta: Mange børn bliver kørt til skole

Gode cykelvaner hos børn er en forudsætning for, at vi på langt sigt kan fastholde og videreudvikle cykelkulturen i Danmark. Ifølge Cyklistforbundets Megafon-undersøgelse fra 2014 cykler ca. halvdelen af alle børn til skole og det er ca. 20 % lavere end i starten af 90’erne.

Desværre bliver langt flere børn end tidligere kørt i bil til skole, og selvom andelen af cyklende børn har stabiliseret sig de seneste år, skal der gøres en særlig indsats hvis vi skal nå tilbage til det niveau for skolecykling, som vi havde for bare et par årtier siden.

Fakta: Børn bliver sunde, indlæringsparate og selvstændige af at cykle

Når børn cykler til skole, er det en genvej til et sundt og selvstændigt liv. Vi ved fra forskning, at:

 • Børn, der cykler til skole, har en bedre indlærings- og koncentrationsevne end børn, der bliver kørt i bil eller med offentlig transport.

 • Børn, der cykler til skole, er sundere end børn, der bliver kørt i bil eller med offentlig transport. De har blandt andet en bedre kondition, bedre psykisk trivsel og bedre sociale relationer. Daglig motion og fysisk aktivitet forebygger samtidig livsstilssygdomme senere i livet.

 • Set fra børnenes perspektiv er den selvstændige mobilitet et vigtigt led i udviklingen af deres selvværd og selvstændighed. Udviklingen er drevet af lyst, fart og sansning.

Fakta: Få børn kommer til skade på cyklen

Frygt for at børn kommer til skade i trafikken er en reel bekymring for forældre, når de skal sende deres børn ud i trafikken på cykel. At sikre forhold for cyklister omkring skoler og generelt i byer og på landet er et centralt omdrejningspunkt i Cyklistforbundets arbejde og essentielt for at fremme børns cykling.

Antallet af børn, der kommer alvorligt til skade på cykel, er Ifølge Danmarks Statistik meget lavt. De 0-17 årige er den gruppe, hvor der forekommer færrest registrerede personskadeuheld på cykel af alle aldersgrupper.

 • I 2015 var der 90 0-17 årige, der kom til skade på cykel mod eksempelvis 246 45-64 årige.

 • Fra 13 års alderen øges risikoen for at optræde i uheldsstatistikken, så her bør forældre og skoler i særlig grad tale trafiksikkerhed med de unge.

Case: Skanderborg

Skanderborg Kommune har lavet kampagnen 'De ualmindelige'. Kampagnen fortalte om fordelene ved, at børn transporterer sig selv og inddragede børn og voksne aktivt i processen – blandt andet ved at lukke skoleveje ved tre skoler midlertidigt for at få børn og forældre til at bryde vanerne. Resultatet var 25 % fald i biltrafikken omkring de involverede skoler.

Case: Furesø

Furesø Kommune har udviklet projektet ’Folkeskolen cykler’, der er et undervisningsforløb, der bruger cyklen som tema på tværs af alle fag. Projektet integrerer cyklen som tema i de almindelige fag i en projektuge med emnerne Cykelbyg, Cykel og kost og Cykel og motion. Projektet har fået eleverne til at cykle mere – også i fritiden.

Case: Odense

Odense Kommune har udviklet konceptet Cykelglad Skole, der vil gøre cyklen til et ligeså naturligt element i undervisningen som blyanter og iPads. Elever på de to forsøgsskoler bruger cyklerne til at udvide klasselokalet til byens museer, parker og andre destinationer, der bruges i undervisningen, og eleverne får motion, energi og selvstændighed med i købet.

Cyklistforbundets anbefalinger til kommuner

Kommuner, der vil fremme børns cykling, bør:

 • Sikre, at alle børn kan færdes trygt og sikkert til fods og på cykel til skole og fritidsaktiviteter. Fx ved hjælp af hastighedsbegrænsninger eller stopforbud for biler ved skolerne

 • Udarbejde en kommunal cykelpolitik og handlingsplan

 • Samarbejde på tværs af områderne: sundhed, børn og unge, kultur samt teknik og miljø for at skabe de bedste rammer for børns cykling

 • At oprette sjove initiativer for børn som fx cykelbiblioteker, hvor børn kan prøve forskellige slags cykler.

Cyklistforbundets anbefalinger til skoler

Skoler, der vil fremme børns cykling, bør:

 • Udarbejde en cykel- og trafikpolitik og løbende kommunikere den til lærere, forældre og børn

 • Samarbejde tæt med forældrene om at sende et fælles budskab om, at det er vigtigt, at børnene cykler og evt. etablere cykelbusser, hvor forholdene er til det

 • Integrere cykling i undervisningstiden fx i form af cyklistprøver, cykelleg og kampagner til børn som fx Alle Børn Cykler

 • Gennemføre initiativer, der fanger børns interesse for cykling. Fx oprette et mobilt værksted, hvor børnene kan lære at reparere egen cykel, oprette cykelbiblioteker med forskellige cykler samt cykelsløjd

 • Sørge for gode cykelparkeringsmuligheder, gerne overdækket og tæt på skolernes hovedindgang.

Cyklistforbundets anbefalinger til forældre

Forældre, der vil fremme børns cykling, bør:

 • Tale om trafikkultur og træne cykel- og trafiksikkerhed med barnet

 • Sørge for, at barnets cykel er funktionsduelig og passer til barnet

 • Sørge for at barnet er synligt i trafikken med godkendte lygter og reflekser og evt. tøj der lyser op

 • Tidligt lade barnet cykle til skole og fritidsaktiviteter sammen med en voksen, og alene, når barnet er klar og forældrene føler sig trygge ved det.

 • Være gode rollemodeller og lære barnet, at cyklen er et selvstændigt, sundt transportmiddel, der giver meget frihed og uafhængighed

 • Have en dialog om, hvorfor det anbefales at bruge cykelhjelm.

Holdningspapiret er vedtaget af Cyklistforbundets landsmøde 2016.

Læs også

Alt om cykling

Skolecyklingshåndbog

Cyklistforbundets håndbog giver inspiration til arbejdet med at få flere børn til at cykle til skole. Håndbogen henvender sig til skoler, kommuner og forældre.

Gå til håndbogen

Støt cykelsagen

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Støt med et valgfrit beløb. Giv et medlemskab i gave. Betænk cykelsagen i dit testamente. Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for bedre forhold for cyklister på mange måder.

Læs mere

Se også

Alle Børn Cykler 2023: Tilmeldingen er åben

Cyklistforbundet inviterer skoleelever i hele Danmark til masser af cykling, fællesskab og sjov læring. Skolekampagnen kører 4.- 17. september. Det er gratis at være med, og der er præmier på højkant!

Tilmeld din klasse her