Lov om ændring af lov om DSB

Høringssvar til Transportministeriet vedr. forslag til lov om ændring af lov om DSB (Kommerciel ejendomsudvikling). Afgivet d. 21.januar 2019.

Cyklistforbundet skal i forbindelse med lovforslaget pointere vigtigheden af, at der som en del af den fremtidige ejendomsudvikling også udvikles cykelparkering af god kvalitet i forbindelse med DSB’s stationer. Højklasset cykelparkering er helt centralt, hvis muligheden for at kombinere cyklen med offentlig transport på de længere strækninger skal styrkes. Det vil mindske trængslen på vejene, gavne klimaet og styrke folkesundheden.

Danmark er et land, som andre lande kigger mod, når det handler om at udvikle cykelvenlig infrastruktur, men på cykelparkeringsområdet ligger vi langt efter lande som Holland og Sverige. I Den nationale cyklistundersøgelse, som Det kommunale cykelfagråd gennemførte i 2018, scorede de store byer højt på cyklisttilfredsheden med undtagelse af parameteret cykelparkering.

Mulighed for ejendomsudvikling i samarbejde med private investorer bør åbne op for, at der tænkes cykelparkering med ind i projekterne fra starten både i relation til stationerne i såvel små som store byer og i relation til de ejendomme, der kommer til at huse boliger, arbejdspladser og diverse serviceydelser.

Til inspiration kan nævnes cykelparkeringsanlægget i forbindelse med Utrecht Central Station i Holland, der åbnede i 2018 og med plads til 12.500 cykler er verdens største. Også cykelparkeringsanlægget i relation til Malmø Centralstation bør tjene til inspiration. Her har man som cyklist let adgang fra cykelstien og videre til perronen. Det overvågede anlæg er bl.a. udstyret med pumper, skabe, trafikinfo, toilet og bad. Anlægget har desuden særskilt ladcykelparkering og mulighed for at abonnere på aflåst cykelparkering.

Hvis du vil vide mere: Se høringsportalen for diverse høringspapirer

Høringssvar

Cyklistforbundet inviteres løbende til at kommentere lovforslag, udkast til bekendtgørelser, kommunale planer.

Brug os

Vi har cykelkampagner, cykellegekorps, medlemskaber og certificeringsordning for virksomheder, partnergrogrammer for kommuner og meget mere.

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for cykelsagen på mange måder.