Sikkerhedsmæssigt er der en stribe eksempler på, at vandrere, løbere og cyklister er blevet angrebet af kvæg.

Cyklistforbundets bemærkninger til ændring af lov om hegningspligt

Høringssvar til ”Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Undtagelse til hegningspligt i områder med udsatte dyr og ophævelse af særlige regler om sluttet optog m.v.)” fra Cyklistforbundet (sagsnummer 2022-4168). Afgivet d. 18. august 2022

Cyklistforbundet takker for muligheden for at afgive høringssvar og har med interesse læst lovforslaget samt Transportministeriets bemærkninger til lovforslaget.

Vi har ingen bemærkninger til de færdselssikkerhedsmæssige hensyn, som bemærkningerne omhandler.

Vi noterer os til gengæld, at bemærkningerne slet ikke forholder sig til tryghedsmæssige og sikkerhedsmæssige aspekter i forhold til gående og cyklende ved at indføre udstrakte undtagelser for hegningspligten.

Sikkerhedsmæssigt er der en stribe eksempler på, at vandrere, løbere og cyklister er blevet angrebet af kvæg. Eksemplet fra 2022 indeholder link til videoer af to ud af fire angreb.

Mediernes omtale af ovenstående eksempler skaber utryghed hos knap 1/5 af befolkningen. Epinions undersøgelse fra 2022 fandt, at 18 % af respondenterne vil være bange for at færdes i en naturnationalpark, hvis de kan risikere at møde et stort dyr som en hest, ko eller elg.

I Cyklistforbundet arbejder vi for, at flere skal cykle mere. Rekreativ cykling er et middel til at nå dette mål. Mange af vore lokale afdelinger arrangerer cykelture ud i den skønne danske natur. Det er Cyklistforbundets vurdering, at arrangørerne af sådanne ture, såfremt lovforslaget vedtages, må fravælge områder, hvor cyklister kommer til at færdes blandt fritgående store græsserne – ellers vil en del ikke turde cykle med.

Børnecykling er inde i et beklageligt frit fald. Forældre er utrygge ved at lade deres børn cykle i trafikken. Derfor er det essentielt at kunne træne cykelfærdigheder på bilfrie stier i naturen. Disse muligheder vil blive færre ved vedtagelse af lovforslaget, da mange forældre vil ikke udsætte sig for en situation, hvor store græssere angriber den cyklende familie.

Vi ser med begejstring, at ældre i stort omfang har taget elcyklen til sig. Også denne gruppes muligheder for at opleve det bedste af den danske natur vil blive indskrænket: Ældre er realistiske omkring deres egen adræthed (eller manglen på samme), og mange vil derfor ikke risikere at komme i en konfrontation med store græssere.

Endelig vil vedtagelse af lovforslaget give lodsejere, der ikke ønsker gående og cyklendes legitime færdsel på deres mark- og skovveje, have et effektivt værktøj til at skræmme besøgende væk via skilte med ”Løsgående tyre”.

Se lovforslaget og det øvrige høringsmateriale på Høringsportalen

Læs også

Foto: Supercykelstier Region Hovedstaden

13. august 2021

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Cyklistforbundets høringssvar til 'Udkast til bekendtgørelse om ændring af vejafmærkningsbekendtgørelserne' fra Cyklistforbundet.

Læs høringssvar

22. februar 2021

Etablering af Lynetteholm

Cyklistforbundets afdelinger i København og på Frederiksberg har afgivet hver deres høringssvar vedrørende etablering af Lynetteholm.

Læs høringssvar

Det vil vi

Bliv klogere på, hvad vi arbejder for, og se vores arbejdsprogram, høringssvar, indsatsområder og formandens ledere

Se, hvad Cyklistforbundet vil