Der er i den grad brug for at allokere midler til innovation og udvikling af både fysiske - og i høj grad også elektroniske løsninger, der sikrer en bedre og mere gnidningsfri overgang og sammenhæng mellem forskellige transportformer.

Høring af Greater Copenhagens Cykelhandlingsplan

Cyklistforbundet hilser udarbejdelsen af Greater Copenhagens Cykelhandlingsplan velkommen.

Den kan med sit fokus på cykelpendling, kombinationsrejser, cykelturisme og ikke mindst forståelsen for nødvendigheden af ny viden og cykelknowhow blive et afgørende styringsredskab i de kommende årtiers mobilitetsplanlægning i Greater Copenhagen.

Tilbage i august 2019 opfordrede vi den danske transportminister Benny Engelbrecht (A) til at indse, at de kommende års transportpolitik bør i langt højere grad end i dag fokusere på sammenhænge og skift mellem de forskellige transportformer i erkendelse af, at fremtidens rejse fra A til B ikke vil være en rejse med samme transportmiddel, men en rejse der består af forskellige transportmidler afhængig af, hvad der er mest effektivt og bæredygtigt på den givne strækning. Det siger sig selv, at ny teknologi – og udviklingen af denne – her spiller en central rolle.”

Cykel-tog-gang, bil-bus-cykel, gang-tog-cykel. Kombinationsmulighederne er uendelige. Men vi mangler i Greater Copenhagen såvel den fysiske som elektroniske infrastruktur til at understøtte et sådant langt mere bæredygtigt rejsemønster. Der er i den grad brug for at allokere midler til innovation og udvikling af både fysiske - og i høj grad også elektroniske løsninger, der sikrer en bedre og mere gnidningsfri overgang og sammenhæng mellem forskellige transportformer.

Det kan f.eks. være MaaS-apps (Mobility as a Service), der opdaterer dig om det mest effektive rejsevalg, ruter og deleløsninger. Det kan være et markant løft af de fysiske rammer omkring tog- og letbanestationer og busstoppesteder med f.eks. ordentlig og velholdt cykelparkering, hvor man sikkert kan parkere sin (el)cykel. Et løft af de fysiske rammer handler også om renholdelse, istandsættelse, lys, tryghed, siddepladser, venterum og om en (Super-)cykelsti fra opland til stationen/stoppestedet.

Det handler også om noget så simpelt som information på de trafikknudepunkter, hvor skiftet sker: Kan du fx, når du stiger af bussen eller stiller din cykel, se, hvornår toget går?

Et landsdækkende – eller i det mindste et regionalt - delecykelsystem i direkte tilknytning til centrale trafikknudepunkter giver også helt nye muligheder for at få rejsen til at hænge bedre sammen! Og helt centralt står også et opgør med dogmet om, at privatbilen er fredet. Ofte kommer denne debat alene til at handle om skiftet mellem bus/tog og cykel/gang. Den bør i lige så høj grad handle om parkeringspladser ved de større stationer, om samkørsel, om delebiler og om ’park&ride-anlæg uden for de større byer.

Den fhv. svenske miljø- og byudviklingsminister Karolina Skog (MP) – der i øvrigt har en fortid i kommunalpolitik i Malmø udtrykte det meget præcist i maj 2018, da hun besøgte København; ”For et halvt århundrede siden blev det at have bil set som et gode, der sikrede alle bevægelighed og frihed. I 1950'erne var folkebilismen et stærkt billede, et demokratispørgsmål. Det var en one size fits all-løsning, der er blevet dårlig. I dag har vi brug for at omtænke bilen. Man kan leve uden bil i byerne. Det er en ny måde at anskue det på. Det er på tide at tage bilen ned fra piedestalen og behandle den som et transportmiddel ganske som alle andre transportmidler.”

Og cyklen – med eller uden el – bør stå helt centralt blandt disse andre transportmidler.

Fra Cyklistforbundets side ser vi – og gerne sammen med vores svenske kolleger i Cykelfrämjandet – frem til både fra vores lokalafdelingers side, men i lige så høj grad fra vores landssekretariat at bistå aktivt med at eksekvere de ambitiøse visioner i Greater Copenhagen Cykelhandlingsplan. Som hverdagscyklisternes interesseorganisation kan Cyklistforbundet bidrage med input om brugernes oplevelser, behov og krav til en gennemtænkt, sammenhængende og velfungerende cykelinfrastruktur i by og på land i hele regionen.

Læs mere om Greater Copenhagens Cykelhandlingsplan hos Supercykelstierne