Livløse bymidter kan styrkes med ordentlige cykelforhold

Cyklistforbundet ønsker med dette høringssvar at pege på cyklens potentiale for at revitalisere de mindre bymidter og pege på, at dårlige forhold for cyklister vil resultere i færre kunder.

Cyklistforbundet har læst udkast til lovforslag om forsøgsordning for frie bymidter. De 14 byer, der er udpeget til forsøgsordning for frie bymidter, spænder umiddelbart over en bred kategori af byer, som hver især kræver forskellige løsninger. Fra større oplandsbyer med tætte middelalderbycentre, f.eks. Rønne, Faaborg og Assens, til mindre stationsbyer med små hovedgader af nyere og mindre tæt karakter, såsom Hornslet og Støvring.

Især mindre byer er udsat for konkurrence fra de nærmeste større byers bymidter og storcentre. Det er en konsekvens af, at man i den regionale planlægning ikke har haft øje for de mindre byers behov og den lokale sammenhængskraft, som cyklen kan hjælpe til med.

Cyklistforbundet ønsker med dette høringssvar 1/ at pege på cyklens potentiale for at revitalisere de mindre bymidter og 2/ pege på, at dårlige forhold for cyklister vil resultere i færre kunder.


Ringe cykelvenlighed i forsøgsbyerne

Samtlige forsøgsbyers byområde breder sig ikke længere væk end 2 km fra hovedgaden – og dermed er hele byområdet i høj grad inden for cykelafstand. Derfor har Cyklistforbundet foretaget en screening[1] af cykelvenligheden omkring forsøgsbyernes hovedgader. Denne screening viser, at

 • Ingen af de 14 forsøgsbyer har tilfredsstillende adgang til hovedgaden for cyklister:

  • I alle tilfælde er der større veje, der leder til hovedgaden, uden cykelsti

  • Større genveje og stisystemer til hovedgaden for cyklister er generelt ikke forekommende

 • Ingen af de 14 forsøgsbyer har tilfredsstillende cykelparkeringsforhold i hovedgaden:

  • Langt størstedelen af forsøgsbyerne har ikke cykelstativer i hovedgaden – også hvis man ser bort fra delvise gågadeafsnit i 3 byer

  • Der er tale om meget få og ikke strategisk placerede cykelstativer i de bare 4 byer, der har cykelstativer i hovedgaden

 • I halvdelen af forsøgsbyerne er hovedgaderne uden direkte adgang til en dagligdagsfunktion som supermarkeder

 • I 13 af de 14 forsøgsbyer er der placeret supermarkeder ude ved de større indfaldsveje og ringgader, hvilket øger antallet af dagligdagshandlende i bil, og mindsker incitamentet til spontant at bevæge sig op og ned ad hovedgaden på cykel eller til fods

Det er naturligvis ikke godt nok, og Cyklistforbundet mener på den baggrund, at det er rimeligt at konkludere, at en del af forklaringen på forsøgsbyernes trængsler bunder i en skævvridning mellem bil- og cykelvenlig planlægning af byerne. Bilen har siden efterkrigstiden bidraget til at øge afstandene og centralisere visse funktioner. Vi bør aktivt bruge planlægning som et værktøj til at genskabe nærheden i de mindre byer – herunder se lokale bevægelsesformer såsom gang og cykel som vigtige drivere til at bevare lokalsamfundene.

Cyklistforbundet foreslår

Cyklistforbundet foreslår derfor, at:

 • lovforslaget ændres, så det bliver muligt for kommunerne at overtage en strategisk placeret tom bygning og indrette denne til indendørs cykelparkering, evt. med tilknyttet (forpagtet) café

 • staten opretter en ny pulje i tilknytning til lovforslaget, hvor kommunerne kan ansøge om at forbedre cykelforbindelserne til samt cykelparkeringsforholdene i bymidterne

Cyklistforbundet opfordrer desuden kommuner med livløse bymidter til at:

 • afgrænse bymidten til kun at dække hovedgaden og eventuelle sidegader – og dermed fjerne afgrænsningen fra større indfaldsveje og ringgader, for at fastholde dagligdagsfunktioner som supermarkeder i hovedgaden

 • etablere cykelgenveje samt cykelstier langs alle større veje, der fører til hovedgaden

 • beholde centraliteten i mindre byer langs hovedgaden ved at forhindre udflytning af supermarkeder og andre hverdagsfunktioner – og gerne tage initiativer til at disse igen etablerer sig med indgangspartier ud til hovedgaden

 • etablere gode cykelparkeringsforhold i form af små stativer ud for fx hver anden butiksindgang - evt. på bagsiden, hvis der er gågade

 • overvej cykelsluser og cykling tilladt i midten af gågaden, hvis fodgængermængderne er små – evt. på strategisk udvalgte tidspunkter

Komponenten cykelvenlig planlægning

Cyklistforbundet ønsker desuden helt overordnet at minde om, at cykelvenlig byplanlægning er en vigtig komponent, hvis vi skal revitalisere livløse bymidter og lokalsamfund.

Denne revitalisering kan kun ske, hvis vi aktivt øger incitamentet til at benytte lokalsamfundsfremmende transportformer såsom cykling. Cykelvenlig planlægning vil øge et mindre bycentrums kundegrundlag, hvorimod bilvenlig planlægning vil lægge borgernes penge punktvis i store supermarkeder og i nærmeste større bys detailhandel.


[1] Til screeningen er brugt GeoDanmarks lag ’Hovedsti’, ’Cykelsti langs vej’ til vurdering af cykelforbindelser til og fra bymidterne. Til screening af cykelparkering er brugt Google Street View. Til screening af supermarkeders placering er brugt OpenStreetMap og Google Maps.


Lovforslaget omhandler:

1) Rødekro, Aabenraa Kommune

2) Assens, Assens Kommune

3) Grindsted, Billund Kommune

4) Rønne, Bornholms Regionskommune

5) Faaborg, Faaborg-Midtfyn Kommune

6) Sakskøbing, Guldborgsund Kommune

7) Ikast, Ikast-Brande Kommune

8) Vamdrup, Kolding Kommune

9) Nordborg, Sønderborg Kommune

10) Otterup, Nordfyns Kommune

11) Odder, Odder Kommune

12) Nykøbing Sjælland, Odsherred Kommune

13) Støvring, Rebild Kommune

14) Hornslet, Syddjurs Kommune

Læs også

24. maj 2023

Håndbogen 'Anlæg for parkering og standsning i byer'

Cyklistforbundets høringssvar til revision af Vejdirektoratets håndbog 'Anlæg for parkering og standsning i byer'.

Læs mere

20. januar 2023

Byudvikling og infrastruktur for Lynetteholm

Cyklistforbundets høringssvar til den strategiske miljøvurdering af plan for byudvikling og infrastruktur til Østhavnen, herunder Lynetteholm.

Læs mere

20. december 2023

Cyklistforbundets høringssvar til Region Hovedstadens udkast til ny regional udviklingsstrategi

Cyklistforbundet støtter Region Hovedstadens udkast til ny regional udviklingsstrategi og ser positivt på den centrale rolle, cyklen tildeles.

Læs mere