Cyklistforbundet mener, det er en forældet tanke, at biler indenfor byområder skal kunne bevæge sig med 50 km/t af hensyn til den generelle trafikafvikling. Der er ingen, der er døde af at bevæge sig lidt langsommere i bil, tværtom er der mennesker, der rent faktisk er døde af biler, der kørte 50 km/t.

Illustration: Wikimedia Commons & OpenStreetMap

Lokale hastighedsgrænser

Cyklistforbundets høringssvar ifm. udkast til ”Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser” samt ”Vejledning til bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser”. Afgivet den 31. maj 2021.

Cyklistforbundet har læst udkast til udkast til ”Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser” samt ”Vejledning til bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser” og sender hermed høringssvar.

Cyklistforbundet noterer sig med tilfredshed forslaget om at fjerne de tidligere begrænsende kriterier for hastighedsnedsættelse til 40 km/t. Desværre ses en negativ udvikling i sikkerheden for cyklister i disse år; samtidig med at der cykles mindre, er der sket en stigning i antal tilskadekomne. 2/3 af ulykker med personskade sker i byzoner, hvilket bør sætte spørgsmålet om hastighed i netop byerne højere på dagsordenen.[1] Når en fodgænger[2] rammes af en bil med 30 km/t, er der 90 % chance for at overleve – herefter stiger risikoen eksponentielt ved højere hastigheder.

Cyklistforbundet foreslår,

  • at det gøres muligt at nedsætte hastighedsgrænsen til 30 km/t over hele byområder, herunder også områder med gennemkørende trafik, da denne hastighed er meget tryggere for bløde trafikanter, og vil have en mærkbar effekt på antal uheld pga. mindre reaktions- og bremselængde, samt alvorligheden af uheld for bløde trafikanter (se bilag).
  • at hensyn til at øge den oplevede tryghed for bløde trafikanter tilføjes til begrundelsen om at kunne sænke hastigheden af støjhensyn (§6, stk. 2)
  • at hensyn til at øge kvaliteten af bymiljøet tilføjes som begrundelse for at kunne sænke hastigheden på linje med støjhensyn (§6, stk. 2)

Det bør generelt overvejes om bestemmelserne om nedsatte hastighedsgrænser udenfor tættere bebygget område fremover ikke kun bør knyttes til bestemte funktioner, (f.eks. ”for vejstrækninger ved strand, skov eller andre rekreative områder med sæsonpræget gennemkørsel”), men i lige så høj grad knyttes til f.eks. antal cyklister og fodgængere, der færdes i nærheden af den pågældende strækning. Det er jo ikke mindre vigtigt at være tryg som cyklist, blot fordi man tilfældigvis befinder sig udenfor et strand- eller skovområde.

Cyklistforbundet mener, det er en forældet tanke, at biler indenfor byområder skal kunne bevæge sig med 50 km/t af hensyn til den generelle trafikafvikling. Der er ingen, der er døde af at bevæge sig lidt langsommere i bil, tværtom er der mennesker, der rent faktisk er døde af biler, der kørte 50 km/t.

Figur 1. Risiko for dødbringende skader for en fodgænger ved sammenstød med fartøj.[3]

Figur 2. Reaktions- og bremsetid ved forskellige hastigheder.

[1] Trafikulykker for året 2019. Vejdirektoratet (2020)

[2] Viden på området er langt mere systematisk og grundigt dokumenteret for fodgængere end cyklister på verdensplan, hvorfor det er valgt at inddrage disse tal.

[3] Speed Management. A road safety manual for decision-makers and practitioners. Global Road Safety Partnership / WHO (2008)