Cyklen kan være et vigtigt værktøj til at udvide ”stoppestedsnærheden”, og det er således vigtigt, at Movias ejerkommuner og -regioner er proaktive på denne dagsorden

MOVIAs mobilitetsplan 2020

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med MOVIAs forslag til mobilitetsplan 2020. Afgivet den 16. marts 2020.

Cyklistforbundet har læst Movias forslag til Mobilitetsplan 2020, og har nedenstående høringssvar.

Cykelparkering ved stoppesteder og stationer

Cyklistforbundet støtter op om styrkelse af det strategiske net, herunder etablering af BRT-anlæg og tilhørende buslinjer, f.eks. i S-bus-korridorerne i omegnskommunerne og på særlige strækninger mellem de større stationsbyer på Sjælland. Det er i den forbindelse meget vigtigt at medtænke cyklen som vigtig tilbringer-transportmiddel.

Generelt bør stoppesteder og stationer (fremover samlet omtalt som ”stoppesteder”), herunder BRT- og letbanestationer udstyres med:

 • Cykelparkering meget tæt på påstigningsstedet/perronen, hvilket også understøttes af Movias egen analyse fra 2018
 • Ved større stoppesteder bør cykelparkeringen være udstyret med afgangsskærme, check-ind-terminaler mv.

Cyklen kan udvide ”stoppestedsnærheden”

Cyklen kan være et vigtigt værktøj til at udvide ”stoppestedsnærheden”, og det er således vigtigt, at Movias ejerkommuner og -regioner er proaktive på denne dagsorden. Når Movias egne analyser peger på, at hver fjerde virksomhed ligger ikke-stoppestedsnært ift. det strategiske net, er det på tide at kigge i retning af cyklen for at sikre stoppestedsnærhed for en del af disse virksomheder. Det bør således være helt gængs praksis, at initiere konkrete samarbejder med virksomheder om medarbejdercykler, etablere sikre cykelstier og god kvalitet cykelparkering ved nærmeste stoppesteder mv.

Vi henviser til Cyklistforbundets høringssvar til planloven og Fingerplan 2019, hvor vi opfordrer til at styrke den strategiske regionale planlægning, således at denne understøtter gang- og cykelvenlige byer og kombinationsrejser med kollektiv transport.

Cykelmedtagning i busser og lokaltog

I forbindelse med investering i nye elbusser, bør flex-arealer og lignende indrettes på en pladsoptimerende måde, således at cykelmedtagning i busser er standard fremover. Princippet fra Bornholm (BAT) om, at man på forhånd kan booke en cykelplads (online), bør implementeres i hele landet. Dette på en hensynsfuld måde, så cykler, barnevogne, kørestole mv. ikke skal kæmpe om pladsen.

 • Gratis medtagning af cykler i S-togene har været en massiv succes. Derfor opfordrer Cyklistforbundet Movia til at gøre medtagning af cykler gratis i alle busser og lokaltog.
 • Der bør etableres et omfattende og lettilgængeligt pendler-(el)cykelsystem i hele landet, således at både by- og landboere kan komme nemt til og fra stoppesteder.

Vi minder i den forbindelse om Passagerpulsens nationale Passagertilfredshedsundersøgelse fra 2016, der samlede disse 9 ønsker fra passagererne til cykelparkering ved stationer:

 1. At der er plads nok til at parkere cyklen
 2. At cykelparkeringen er tæt ved perronen
 3. At kunne cykle hele vejen hen til cykelparkeringen
 4. At cykelparkeringen er oplyst
 5. At der er god plads mellem cykelstativerne
 6. At cykelstativerne har en god kvalitet
 7. At cykelstativerne er overdækkede
 8. At cykelparkeringen er overskuelig
 9. At der jævnligt ryddes op ved cykelparkeringen og fjernes ’glemte’ cykler

Vidensbank og certificering af arbejdspladser

Cyklistforbundet noterer sig Movias tilbud om at samle og udvikle erfaringer i en vidensbank, og minder om, at det er muligt for arbejdspladser at blive certificeret som Cykelvenlig Arbejdsplads, hvilket kan hjælpe virksomheder til at få medarbejderne op på cyklen – også i kombination med busser og lokaltog.

Fremtidens Rejseplanen

Cyklistforbundet har med tilfredshed bemærket Rejseplanens nye funktioner, som i højere grad sætter fokus på kombinationsrejser, der involverer cyklen. Cyklistforbundet opfordrer til, at algoritmen bag prioriterer bevægelsestransport højere end delebiler og lignende, da dette gavner folkesundheden, samfundsøkonomien, trængslen, klimaet og luftkvaliteten.

I den forbindelse vil Cyklistforbundet gerne rose mobilitetsplanens fokus på at arbejde med at give så præcis realtidsinformation som muligt, da kombinationsrejser bliver mere attraktive, når man ikke skal stå for længe og vente på bus eller tog. En god kombinationsrejse er kendetegnet ved korte skift.