Også elcyklister støder på udfordringer med at sikre den nødvendige strøm til såvel den rekreative cykeltur som den lange pendlertur
Kør sikkert på elcykel

Pulje til ladestandere til elbiler

Cyklistforbundets og Dansk Cykelturismes høringssvar vedr. bekendtgørelse om pulje til fremme af ladestandere til elbiler. Afgivet den 17. juni 2020.

Cyklistforbundet og Foreningen Dansk Cykelturisme har med interesse læst udkastet til bekendtgørelse om pulje til fremme af ladestandere til elbiler. Begge organisationer bifalder, at partier på tværs af Folketinget med puljen styrker den grønne omstilling af transporten ved at sænke en af de centrale barrierer for udbredelsen af elbiler i Danmark, nemlig ladeinfrastrukturen.

Behov for ladestandere til rekreative og pendler-cyklister

Vi finder det dog væsentligt i forbindelse med den grønne omstilling af transporten at påpege, at ikke blot indehavere og potentielle indehavere af elbiler har brug for en effektiv og landsdækkende ladeinfrastruktur. Også elcyklister støder på udfordringer med at sikre den nødvendige strøm til såvel den rekreative cykeltur som den lange pendlertur. Dansk Cykelturisme får løbende henvendelser fra cykelturister om behovet for ladestandere på de rekreative ruter. Nok kan man tage sin oplader med indenfor på cafeen eller overnatningsstedet, men hvis cafeen er lukket, eller der er langt til næste overnatningssted, er man på den – for ikke at tale om, at det kan føles lidt anmassende at skulle bede en café om lov til at sætte opladeren i stik bag baren.

Derfor vil uafhængige ladestandere – med adgang døgnet rundt – ved serviceknudepunkter, seværdigheder, vejkirker og lignende styrke den rekreative cyklisme. Og hvis pendlercyklisten også får mulighed for at oplade batteriet på arbejdspladsen trygt og sikkert i forbindelse med cykelparkeringen, vil incitament til at pendle langt på el- eller speedcykel endvidere blive styrket.

Bilister skal have incitamenter til at vælge cyklen

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturisme kan kun ud fra et bæredygtighedssynspunktbakke op om, at bilister får incitamenter til at udskifte den benzindrevne bil med en elbil. Når det er sagt, så er det vigtigt at erindre, at elbilen præcis som den benzindrevne bil bidrager til trængslen i vores byområder; både når den kører og holder parkeret. I flg. en hollandsk undersøgelse optager en bil, der kører 50 km/t, 140 m2. En parkeret bil fylder 20 m2. Det er en udfordring – ikke mindst i en coronatid, hvor der er brug for al den plads, vi kan tilvejebringe i byerne, til at skabe muligheder for at færdes med afstand.

Skal den grønne omstilling rykke for alvor, bør man se på, hvordan bilisterne får incitamenter til at udskifte bilen (eller en af husstandens biler) med en el-/speedcykel til de længere pendlerture eller rekreative ture. Her vil en udbredt ladeinfrastruktur for el-/speedcykler ikke alene afhjælpe et konkret behov for at kunne oplade batteriet; det vil også sende et signal om, at Danmark støtter udbredelsen af el-/speedcykler som et helt centralt element i den grønne omstilling af transporten.

Pulje til landsdækkende ladeinfrastruktur til elcykler

Derfor foreslår vi, at en procentdel af puljen til fremme af ladestandere til elbiler allokeres til at styrke en landsdækkende ladeinfrastruktur til el-/speedcykler. Det kan eksempelvis være en pulje som arbejdspladser, landsbysamfund, handelsstandsforeninger, turistsammenslutninger og lignende kan søge, eller det kan i stil med puljen til fremme af ladestandere til elbiler være en pulje, der kan søges af ladestanderoperatører til at udvikle systemer til effektiv opladning af el-/speedcykler i byrummet.

  • Ladepanel fra tysk rådhus

    Sidstnævnte kan eksempelvis være i form af et opladerpanel som hosstående, der er set på et tysk rådhus, eller en løsning, hvor man låser sit batteri og oplader ind i ladeskabet ved siden af den parkerede cykel.

Husk cyklen i fremtidige puljer

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturisme opfordrer til, at man i fremtidige puljer husker el-/speedcyklen og behovet for effektiv ladeinfrastruktur for derved at gøre det mere attraktivt at bruge elcyklen som et reelt og effektivt, pladsbesparende alternativ til såvel den benzindrevne bil som elbilen.

Se bekendtgørelsen og det øvrige høringsmateriale på Høringsportalen